Nadácia Pontis prepája firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. Našimi aktivitami sa snažíme prispievať k zmene Slovenska na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a svoje okolie. Chceme krajinu, ktorá prosperuje, funguje trvalo udržateľne a je dobrým „globálnym občanom“. Chceme krajinu, kde ľudia na sebe pracujú, vzdelávajú sa, sú aktívni a dokážu si nájsť zamestnanie či rozbehnúť biznis. Chceme krajinu, kde sa dobre a férovo podniká, kde sa darí múdrym, poctivým, tvorivým a pracovitým ľuďom, a nie oligarchom a korupcii. Chceme prívetivé prostredie pre slabších, chorých či znevýhodnených, ktorí sa tu cítia prijatí. Chceme spoločnosť, ktorá je tolerantná voči menšinám a podporuje diverzitu. Silné spojenia pre pozitívne zmeny.
Sledujte nás na Facebooku, Twitteri, Instagrame alebo Youtube.

V roku 2008 založila Nadácia neziskovú organizáciu Pontis n.o., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby, najmä:

  • organizačnú a technologickú podporu pre dobročinné a verejnoprospešné organizácie,
  • zabezpečuje prístup k moderným informačným technológiám cez program Techsoup Slovensko,
  • administruje program Vecné dary, ktorý spája ponuku firemných darcov a príjemcov z neziskového sektora v oblasti nefinančných darov.


Pontis n.o.
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
mobil: +421 948 016 123
e-mail: info@pontisno.sk

 

IČO: 37925121
DIČ: 2022553291
Bankové spojenie:
SK89 3100 0000 0040 0115 0607
Prima banka Slovensko a.s.

 

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow