Adobe Acrobat Pro 2020 for Windows

Donor Partner: 
Language: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Platforma: 
Product ID: 
G-51458
Admin Fee: 
59,00‎€

Popis

Tento produkt je multi-jazyková verzia / This product is a multi-language version

Produkt Acrobat Pro 2020 je publikačný softvér na prehliadanie, vytváranie, revíziu, spájanie a riadenie obsahu dokumentov vo formáte PDF. Umožňuje upravovať texty a obrázky priamo v dokumente typu PDF, zhromažďovať spätnú väzbu cez formuláre efektívnejšie a zdieľať informácie bezpečnejšie. Umožňuje vytvárať a upravovať súbory typu PDF s multimediálnym obsahom, prevádzať súbory PDF do formátu aplikácií PowerPoint, Excel a Word alebo vytvárať nové PDF formuláre a webové formuláre.
Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete aj na stránkach spoločnosti Adobe alebo Digitalmedia.cz.

Tento softvérový dar poskytuje jednu licenciu, ktorá umožňuje jednému používateľovi inštalovať a využívať tento softvér. Licencia exspiruje k 1. december 2026. Po tomto dátume nebudú programy fungovať. Ďalšie informácie nájdete nižšie v texte v odseku Licencie.

Výhody pre organizácie

Produkt Acrobat Pro
• môžete použiť na tvorbu a publikovanie rozsiahlych materiálov alebo profesionálnych správ, ktoré budú obsahovať údaje z rôznych zdrojov a v rôznej forme,
• pomôže pri úspore papiera a finančných prostriedkov vytvorením a distribúciou elektronických dokumentov a formulárov,
• zabezpečí, aby vaše dokumenty boli prístupné aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Hlavné funkcie

Prevod alebo skenovanie do formátu súborov PDF: Dokumenty PDF môžete vytvárať z ľubovoľnej aplikácie, ktorá obsahuje funkciu Tlačiť, vrátane balíka Office spoločnosti Microsoft, webových prehliadačov (Firefox, Chrome) a tiež programu Lotus Notes. Súbory PDF môžete vytvoriť aj z naskenovaných papierových dokumentov a formulárov.
Spájanie a porovnávanie súborov: Môžete spájať rôzne typy súborov do jedného dokumentu typu PDF alebo ich umiestniť do jedného súboru. Dokumenty a súbory môžu obsahovať multimediálny obsah, vrátane video formátov FLV alebo H.264 a webových stránok. Môžete tiež porovnávať dve verzie PDF dokumentov pre zistenie rozdielov.
Ochrana súborov a dokumenty typu PDF: Môžete chrániť a zabezpečiť vaše dokumenty heslom, oprávneniami pre tlač a kopírovanie alebo na zmenu obsahu, vrátane digitálneho podpisu. Môžete tiež natrvalo odstrániť skryté informácie a použitím nástrojov pre úpravu môžete natrvalo odstrániť citlivý obsah dokumentov.
Zhromažďovanie údajov z vypĺňateľných formulárov typu PDF: Môžete vytvoriť formuláre pre vypĺňanie z naskenovaného dokumentu, z dokumentov typu PDF alebo Word a z tabuliek programu Excel od spoločnosti Microsoft. Údaje z vyplnených formulárov môžete zhromaždiť do súboru typu PDF, ďalej ich triediť a vyhľadávať. Zozbierané údaje môžete spätne vyexportovať do tabuľky.
Spoločná príprava a revízia dokumentov: Na príprave dokumentov sa môžu zúčastniť viacerí pracovníci, zadávať svoje komentáre a poznámky, ktoré uvidí každý tvorca spoločného dokumentu. Komentáre k dokumentom môžu pridávať používatelia programu programu Acrobat Pro, ako aj používatelia voľne šíriteľného programu Acrobat Reader.
Export súborov uložených vo formáte PDF: Celý dokument typu PDF alebo jeho vybranú časť môžete uložiť do súborov typu Word, PowerPoint alebo Excel. Pri exporte dokumentu môžete zachovať grafický návrh, typ písma, formátovanie aj tabuľky.

Licencie

Ak ste oprávnený používateľ licencie, softvér môžete nainštalovať a používať aj na sekundárnom počítači. Sekundárny počítač môže byť domáci alebo prenosný počítač, musí ale pracovať na rovnakej platforme. Softvér nesmiete spúšťať súčasne na oboch počítačoch, na primárnom a sekundárnom.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť.

Získanie produktu

Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená darcom, administrátor programu TechSoup Slovensko pošle na adresu vašej organizácie emailovú správu s pokynmi pre získanie a aktiváciu produktu.

Požiadavky na systém

Pre podrobnosti navštívte webovú stránku systémové požiadavky.

Získať tento produkt

When TechSoup approves your donation request, we will send a message to your organization email address with instructions for obtaining and activating this product.

Popis

Tento produkt je multi-jazyková verzia / This product is a multi-language version

Produkt Acrobat Pro 2020 je publikačný softvér na prehliadanie, vytváranie, revíziu, spájanie a riadenie obsahu dokumentov vo formáte PDF. Umožňuje upravovať texty a obrázky priamo v dokumente typu PDF, zhromažďovať spätnú väzbu cez formuláre efektívnejšie a zdieľať informácie bezpečnejšie. Umožňuje vytvárať a upravovať súbory typu PDF s multimediálnym obsahom, prevádzať súbory PDF do formátu aplikácií PowerPoint, Excel a Word alebo vytvárať nové PDF formuláre a webové formuláre.
Ďalšie informácie o tomto produkte nájdete aj na stránkach spoločnosti Adobe alebo Digitalmedia.cz.

Tento softvérový dar poskytuje jednu licenciu, ktorá umožňuje jednému používateľovi inštalovať a využívať tento softvér. Licencia exspiruje k 1. december 2026. Po tomto dátume nebudú programy fungovať. Ďalšie informácie nájdete nižšie v texte v odseku Licencie.

Výhody pre organizácie

Produkt Acrobat Pro
• môžete použiť na tvorbu a publikovanie rozsiahlych materiálov alebo profesionálnych správ, ktoré budú obsahovať údaje z rôznych zdrojov a v rôznej forme,
• pomôže pri úspore papiera a finančných prostriedkov vytvorením a distribúciou elektronických dokumentov a formulárov,
• zabezpečí, aby vaše dokumenty boli prístupné aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Hlavné funkcie

Prevod alebo skenovanie do formátu súborov PDF: Dokumenty PDF môžete vytvárať z ľubovoľnej aplikácie, ktorá obsahuje funkciu Tlačiť, vrátane balíka Office spoločnosti Microsoft, webových prehliadačov (Firefox, Chrome) a tiež programu Lotus Notes. Súbory PDF môžete vytvoriť aj z naskenovaných papierových dokumentov a formulárov.
Spájanie a porovnávanie súborov: Môžete spájať rôzne typy súborov do jedného dokumentu typu PDF alebo ich umiestniť do jedného súboru. Dokumenty a súbory môžu obsahovať multimediálny obsah, vrátane video formátov FLV alebo H.264 a webových stránok. Môžete tiež porovnávať dve verzie PDF dokumentov pre zistenie rozdielov.
Ochrana súborov a dokumenty typu PDF: Môžete chrániť a zabezpečiť vaše dokumenty heslom, oprávneniami pre tlač a kopírovanie alebo na zmenu obsahu, vrátane digitálneho podpisu. Môžete tiež natrvalo odstrániť skryté informácie a použitím nástrojov pre úpravu môžete natrvalo odstrániť citlivý obsah dokumentov.
Zhromažďovanie údajov z vypĺňateľných formulárov typu PDF: Môžete vytvoriť formuláre pre vypĺňanie z naskenovaného dokumentu, z dokumentov typu PDF alebo Word a z tabuliek programu Excel od spoločnosti Microsoft. Údaje z vyplnených formulárov môžete zhromaždiť do súboru typu PDF, ďalej ich triediť a vyhľadávať. Zozbierané údaje môžete spätne vyexportovať do tabuľky.
Spoločná príprava a revízia dokumentov: Na príprave dokumentov sa môžu zúčastniť viacerí pracovníci, zadávať svoje komentáre a poznámky, ktoré uvidí každý tvorca spoločného dokumentu. Komentáre k dokumentom môžu pridávať používatelia programu programu Acrobat Pro, ako aj používatelia voľne šíriteľného programu Acrobat Reader.
Export súborov uložených vo formáte PDF: Celý dokument typu PDF alebo jeho vybranú časť môžete uložiť do súborov typu Word, PowerPoint alebo Excel. Pri exporte dokumentu môžete zachovať grafický návrh, typ písma, formátovanie aj tabuľky.

Licencie

Ak ste oprávnený používateľ licencie, softvér môžete nainštalovať a používať aj na sekundárnom počítači. Sekundárny počítač môže byť domáci alebo prenosný počítač, musí ale pracovať na rovnakej platforme. Softvér nesmiete spúšťať súčasne na oboch počítačoch, na primárnom a sekundárnom.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť.

Získanie produktu

Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená darcom, administrátor programu TechSoup Slovensko pošle na adresu vašej organizácie emailovú správu s pokynmi pre získanie a aktiváciu produktu.

Požiadavky na systém

Pre podrobnosti navštívte webovú stránku systémové požiadavky.

Získať tento produkt

When TechSoup approves your donation request, we will send a message to your organization email address with instructions for obtaining and activating this product.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow