Ako obnoviť licencie Backup Exec spoločnosti Veritas

Spoločnosť Veritas ponúka darovanie trvalých licencií produktu Backup Exec pre oprávnené organizácie prostredníctvom programu Techsoup Slovensko. Váš nárok na trvalú licenciu nikdy nevyprší, ale po skončení každého roka budete musieť podniknúť niekoľko krokov, aby ste mohli produkt Backup Exec používať aj naďalej.

Každý rok si budete musieť na webovej stránke spoločnosti Veritas vygenerovať nový licenčný kľúč. Následne kľúč nainštalujete na váš Backup Exec server.

Tieto inštrukcie sú určené len pre organizácie, ktoré získali darovaný produkt Backup Exec prostredníctvom programu Techsoup Slovensko a chceli by pokračovať v používaní produktu po uplynutí ďalšieho roka.

Prvý krok: Vygenerujte si nový licenčný kľúč

 1. Prejdite na webovú stránku Podpora Veritas a kliknite v menu na položku Licencovanie (Licensing) v hornej časti stránky.
 2. Prihláste sa do vášho Účtu Veritas.
  Stránka Oprávnenia (Entitlements) ukazuje vaše produkty usporiadané podľa čísla oprávnenia ID (Entitlements ID).
 3. Nájdite v zozname oprávnení produkt Backup Exec a kliknite na ikonku kľúča key icon v stĺpci Akcie (Actions) v pravej časti stránky.

  find backup exec in the list of entitlements and click the key icon under the actions column on the right side of the page.
 4. Na stránke Vygenerovať licenčný kľúč (Generate License Key) potvrďte výber produktu Backup Exec 20.0 alebo novšieho a kliknite na tlačidlo Vygenerovať (Generate).
 5. Na stránke Vygenerovaný kľúč (Generated Key) kliknite na tlačidlo Uložiť save icon v stĺpci Akcie v pravej časti stránky, aby ste súbor s licenčným kľúčom (.SLF) mohli uložiť.
  on the generated key page, click the save icon under the actions column on the right side of the page to download the license key file (.slf).

Druhý krok: Nainštalujte svoj nový licenčný kľúč

 1. Spustite produkt Backup Exec a vyberte možnosti Inštalácia a licencie > Inštalovať prvky a licencie na tento Backup Exec server z menu Softvér.
  Objaví sa sprievodca inštaláciou licencie a ukáže vám vašu exspirovanú licenciu.
  the license installation wizard appears and shows your expired license.
 2. Kliknite na tlačidlo Importovať licenčný súbor (Import License File) a vyberte súbor s licenčným kľúčom (.SLF), ktorý ste si stiahli podľa prvej časti týchto inštrukcií. Potom kliknite na tlačidlo Otvoriť (Open), aby ste súbor pridali.
 3. Uistite sa, že sa Dátum začiatku a Dátum vypršania vašej licencie aktualizovali. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej (Next).
 4. Na stránke Skontrolovať licencie sa uistite, že je tu uvedený nepredajný produkt Backup Exec (Backup Exec Not For Resale) a kliknite na tlačidlo Ďalej (Next).
 5. Na stránke Konfigurovať prvky sa uistite, že ostali označené všetky prvky, ktoré chcete využívať. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej (Next) pre dokončenie inštalácie licenčného kľúča.

Keď je inštalácia dokončená, môžete pokračovať v používaní produktu Backup Exec počas ďalšieho roka, než si budete musieť opäť vygenerovať a nainštalovať nový licenčný kľúč.

Riešenie chýb

Ak ste postupovali podľa vyššie uvedených krokov a zistili ste, že váš licenčný kľúč nebol použitý správne, postupujte podľa týchto dodatočných pokynov, aby ste kľúč vymazali a opakovane nainštalovali.

 1. Otvorte produkt Backup Exec a vyberte možnosti Konfigurácia a nastavenia > Backup Exec služby.
 2. Zastavte všetky služby produktu Backup Exec.
 3. Keď sú všetky služby zastavené, použite Windows Explorer pre vyhľadanie adresára vašej Backup Exec licencie produktu Backup Exec. Cesta by mohla vyzerať nasledovne C:\Program Files\Veritas Shared\Licenses\Backup Exec\20.0.
 4. Vymažte súbor s licenčným kľúčom .SLF, ktorý ste naimportovali pri inštalácii vášho nového licenčného kľúča.
 5. Reštartujte produkt Backup Exec a postupujte podľa inštrukcií v Druhom kroku: Naimportujte svoj nový licenčný kľúč, aby ste ho mohli opäť nainštalovať.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow