Ďalšie informácie o programe darcovstva spoločnosti Autodesk, vrátane informácií o oprávnenosti, odberoch produktov a prevzatí a inštalácii.

Získať produkty spoločnosti Autodesk


Otázky o programe darovania


Ktoré produkty spoločnosti Autodesk sú dostupné prostredníctvom programu darovania?

Úplný zoznam dostupných produktov nájdete na stránke stránka programu Autodesk. Ak je to vhodné, vaša organizácia môže získať predplatné na 10 produktov spoločnosti Autodesk v rámci fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna). Každý nasledujúci fiškálny rok môžete požiadať o ďalších 10 odberov, aby ste mohli pokračovať v používaní produktov.

Architektúra, inžinierstvo a inžinierstvo Stavebná kolekcia a kolekcia dizajnu výrobkov zahŕňajú AutoCAD, ale Media & amp; Zábava Collection nie je. TechSoup Slovensko tiež ponúka Fusion 360 pre Windows a Mac a AutoCAD pre Windows a Mac ako samostatné produkty na odber.


Môžem získať licencie na produkty spoločnosti Autodesk, ktoré nie sú ponúkané prostredníctvom TechSoup Slovensko?

Všetky produkty, ktoré spoločnosť Autodesk sprístupňuje pre neziskové organizácie, sú uvedené na stránke Stránka programu Donation programu Autodesk.

Ak požadujete ďalšie licencie nad rámec prvých 10 splnených prostredníctvom TechSoup Slovensko, alebo ak spoločnosť Autodesk neponúka produkty prostredníctvom TechSoup Slovensko, o ktoré máte záujem, môžete o ne požiadať prostredníctvom e-mailu technologyimpact@autodesk.com. Spoločnosť Autodesk posúdi váš príspevok a upozorní vás e-mailom, či môže vyhovieť vašej žiadosti.

V tejto chvíli Autodesk poskytuje iba odbery produktov na darovanie. Autodesk už neponúka trvalé licencie. Viac informácií o prechode z trvalých licencií na licencie na predplatné nájdete na stránke Autodesk Perpetual FAQ na zmeny licencie.


Môžem získať produkty spoločnosti Autodesk s trvalou licenciou?

Nie. Autodesk prešiel na cloudový obchodný model a nahradil trvalé licencie licenciami na predplatné. Ďalšie informácie o prechode z trvalých licencií na odbery sú k dispozícii v službe Autodesk.


Čo znamená nový model predplatného pre existujúcich používateľov trvalých licencií?

Súčasní používatelia môžu pokračovať v používaní svojich trvalých licencií tak dlho, ako budú chcieť. Tí, ktorí chcú upgradovať na softvérové ​​verzie po roku 2016, môžu požiadať o ponuku na predplatné. Odbery zahŕňajú priebežné aktualizácie najnovších verzií a vylepšení produktu, úložný priestor typu cloud a rozšírenú podporu produktov od spoločnosti Autodesk.

Každé predplatné nesie termín jeden rok. Na konci predplatného obdobia musia zákazníci požiadať o ďalšie predplatné prostredníctvom TechSoup Slovensko, aby mohli produkty naďalej používať. Ďalšie informácie o prechode z trvalých licencií na odbery sú k dispozícii v službe Autodesk.


Aké sú požiadavky na spôsobilosť programu?

Prečítajte si stránku s obmedzeniami.


Môžem získať darované licencie, ak som si kúpil produkt spoločnosti Autodesk v posledných troch rokoch?

Nie. Ak vaša organizácia v priebehu posledných troch rokov zakúpila produkt Autodesk od spoločnosti Autodesk, musíte požiadať o výnimku od spoločnosti Autodesk predtým, ako ju budete môcť vyžiadať od spoločnosti TechSoup Slovensko. Ak chcete požiadať o výnimku, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

 1. Odoslať e-mail na adresu technologyimpact@autodesk.com.
 2. V e-maile uveďte
  1. Názov vašej organizácie a kontaktné informácie
  2. Ktorý produkt alebo produkty spoločnosti Autodesk vaša organizácia zakúpila
  3. Celková približná cena produktu alebo produktov
  4. Približný dátum nákupu
  5. Kanál, cez ktorý ste ich zakúpili (napríklad Autodesk.com alebo predajca)
 3. Po prijatí schvaľovacieho e-mailu od spoločnosti Autodesk požiadajte o darovaný produkt prostredníctvom webovej stránky TechSoup Slovensko. Zoznam všetkých produktov spoločnosti Autodesk dostupných prostredníctvom TechSoup Slovensko nájdete na stránke stránka programu.

Poznámka: Schválenie spoločnosti Autodesk nezaručuje, že vaša organizácia má nárok na dar. Aby ste sa mohli kvalifikovať na produkty spoločnosti TechSoup Slovensko spoločnosti Autodesk, musíte splniť požiadavky na spôsobilosť programu. Ďalšie informácie nájdete v obmedzeniach programu Autodesk.


Technické otázky


Ako zistím, či počítač spĺňa základné špecifikácie hardvéru?

Informácie o hardvéri počítača so systémom Windows môžete porovnať so systémovými požiadavkami pre každý produkt na týchto stránkach.

Verziu operačného systému a špecifikácie hardvéru na počítači Mac nájdete v časti Informácie o tomto počítači Mac.


Ako môžem stiahnuť, nainštalovať a aktivovať produkt Autodesk?

Nižšie je uvedený proces pripojenia k TechSoup Slovensko; vyžiadanie produktu; registrácia v spoločnosti Autodesk; a preberanie, inštalácia a aktivácia produktu.

Pridajte sa k TechSoup Slovensko

 1. Ak ste to ešte neurobili, pridajte sa k službe TechSoup Slovensko.
 2. TechSoup Slovensko overí vašu organizáciu, zabezpečí, že je to legitímna nezisková organizácia, a zistí, či je oprávnená na produkty spoločnosti Autodesk. Oprávnené organizácie musia spĺňať určité kritériá uvedené v obmedzeniach programu.

Vyžiadajte si svoj produkt

 1. Ak je vaša organizácia spôsobilá pre produkt spoločnosti Autodesk, vyžiadajte si ju na stránke stránka programu Autodesk.
 2. Po dokončení žiadosti vám TechSoup Slovensko pošle e-mail s vyplnením s kódom PIN a odkazom na aktiváciu produktu.

Zaregistrujte sa a prevezmite svoj produkt

E-mail na vykonanie bude obsahovať pokyny na používanie priloženého kódu PIN a spôsob registrácie, prevzatia a inštalácie produktu.


Ako môžem rozšíriť svoje predplatné?

Každý rok môžete požiadať o opätovné vyžiadanie svojho produktu Autodesk prostredníctvom TechSoup Slovensko, aby ste získali dodatočné ročné predplatné. Pred opätovným vyžiadaním produktu počkajte, kým nezostane menej ako 30 dní


Čo mám vyskúšať, ak mám problémy so sťahovaním?

Vyskúšajte inú metódu sťahovania, ktorá je k dispozícii na stránke Účet služby Autodesk.


Musímsi vytvoriť účet Autodesk ID na aktiváciu produktu?

Áno. Vaše Autodesk ID je váš odkaz na vaše licencie na produkty spoločnosti Autodesk a výhody odberateľa. Budete ho potrebovať na registráciu kódu PIN, ktorý ste dostali od spoločnosti TechSoup Slovensko, na prihlásenie do služby Účet služby Autodesk, na ktorom máte prístup k súborom na prevzatie a žiadosti o podporu. Pri prvom spustení produktu vás softvér vyzve aj na zadanie tohto ID. Ak nemáte ID služby Autodesk, budete vyzvaní, aby ste ho vytvorili v každom z týchto krokov.


Prečo ma produkt žiada o sériové číslo?

Po zaregistrovaní kódu PIN dostanete od spoločnosti Autodesk e-mail. Tento e-mail potvrdzuje, že vaše predplatné začalo. Spoločnosť Autodesk odporúča, aby ste svoj produkt začali používať až po prijatí tohto e-mailu. Keď ho prijmete, na používanie produktu na akomkoľvek počítači budete potrebovať iba svoje ID a heslo programu Autodesk. Na používanie produktu nie je potrebné sériové číslo.


Čo robiť, ak som nedostal potvrdzujúci e-mail od spoločnosti Autodesk?

Skontrolujte e-mailový účet, ktorý sa zhoduje s ID služby Autodesk, ktoré ste použili na registráciu kódu PIN, a že tento filter nebol blokovaný filtrom spamu. Ak ste e-mail ešte nedostali, pošlite e-mail na adresu technologyimpact@autodesk.com a uveďte kód PIN, ktorý ste sa pokúsili zaregistrovať.


Kde nájdem technickú podporu?

Ak máte problémy s preberaním, inštaláciou alebo aktiváciou, navštívte stránku Účet Autodesk.

Spoločnosť Autodesk tiež poskytuje užívateľom nasledujúce zdroje, aby sa naučili používať svoj softvér.

Autorizované vzdelávacie centrá Autodesk (ATC ® ) poskytujú podporu na základe poplatkov vrátane kurzov a certifikácie.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow