Hlasovanie za najlepšie podujatie Meet and Code 2019 je spustené!Aj tento rok môžu neziskové organizácie zapojené do programu Meet and Code súťažiť o najlepšie podujatie. Hlasovanie bude pokračovať až do konca Európskeho týždňa programovania, teda do 20. októbra. Okrem toho bude odborná porota podľa vopred daných kritérií vyberať najlepšie projekty. Finalisti budú pozvaní na Award Weekend na niektorom mieste v Európe a na konečného víťaza čaká aj atraktívna peňažná výhra.

Tento rok sa už po tretí krát mohli neziskové organizácie zapojiť do unikátneho programu Meet and Code, ktorý im umožňoval získať až 400 Euro na podporu digitálnych zručností detí a mladých ľudí. Okrem toho sa mohli zúčastnené organizácie zapojiť do celoeurópskej súťaže o najlepší prihlásený projekt.

Súťaž prebieha na dvoch úrovniach
Prvou je verejné hlasovanie: od 16. septembra do 20. októbra môžete na webových stránkach iniciatívy Meet and Code hlasovať pre akékoľvek podujatie. Pri hlasovaní je potrebné uviesť a potvrdiť vašu e-mailovú adresu; z každej adresy je možné hlasovať iba raz. Priebežne bude na webových stránkach Meet and Code zverejňované poradie prvých 10 podujatí s najvyšším počtom hlasov a zástupcovia prvých troch budú pozvaní na záverečné podujatie Award Weekend. Ten, komu sa podarilo získať úplne najvyšší počet hlasov, získa peňažnú odmenu vo výške 2 tisíc Euro.

Ocenených vyberá aj odborná porota
Do druhej kategórie najskôr nominuje účastníkov lokálna organizácia TechSoup: z každej kategórie vyberie jedného zástupcu, z nich potom odborná porota určí 3 finalistov, ktorí sa zúčastnia Award Weekendu, ako aj  konečného víťaza podľa príslušných kritérií. Na víťaza čaká tiež odmena vo výške 2 tisíc Euro.
Tento rok sa súťaží hneď v štyroch kategóriách: Dievčatá v IT (Girls do IT), Rôznorodosť (Diversity), Kódovanie pre planétu (Code for the Planet) a Komunita (Community). Do kategórie Girls do IT! sú zaradené kreatívne akcie, ktoré rozbíja rodové stereotypy a podporujú dievčatá v kódovaní a na ich ceste do sveta technológií. Do kategórie Diversity patria tie akcie, ktoré sa usilujú o rovnaké príležitosti a rôznorodosť. Môžu sa napríklad zaoberať napríklad využitím IT pre osoby s poruchami zraku alebo sluchu. Kategória Code for the planét hľadá zaujímavé nápady, ktoré obohacujú vzdelávanie v oblasti zmeny klímy. Udalosti v tejto kategórii sa môžu týkať napríklad meranie znečistenia ovzdušia alebo nástrojov pre energetickú účinnosť. Poslednou kategóriou je Community. Tu by mali byť navrhované udalosti, ktorá prepojí ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami a záujmy v určitom susedstve alebo komunite.

Vlani súťažilo 700 podujatí
Do súťaže Meet and Code Award 2018 bolo prihlásených viac ako 700 podujatí v troch kategóriách. Porota vybrala 15 najlepších do finále, kde jedným z finalistov bolo aj podujatie zo Slovenska. V minulom roku získal víťaznú cenu projekt, v rámci ktorého sa britskí študenti naučili postaviť 3D tlačiareň, rumunskej znevýhodnené deti si vyskúšali netradičné prepojenie programovania a futbalu a 25 mladistvým delikventom na Ukrajine bol ponúknutý nový začiatok v IT oblasti.
Aj tento rok sa môže finalistom alebo aj celkovým víťazom v niektorej z 5 kategórií aj podujatie zo Slovenska.
 

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow