Microsoft: Licencovanie produktov

Licencovanie produktov spoločnosti Microsoft

Multilicencie

Darované produkty od spoločnosti Microsoft musia byť prevzaté zo stránky Volume Licensing Service Center (VLSC). Tu si prosím pozrite návod, ako sa dostať ku vašim produktom prostredníctvom VLSC.

Informácie o licencovaní

Produkty spoločnosti Microsoft darované prostredníctvom programu TechSoup sú licencované ako multilicencie. Pri žiadosti o multilicenciu prostredníctvom programu TechSoup žiadate o licenciu na produkt, nie o samotný produkt. Multilicencia sa líši od bežných licencií, ktoré sa predávajú ako produkty, najmä tým, že môžu byť použité na rôzne verzie daného softvéru, môžu obsahovať službu Software Assurance a môžu sa riadiť inými licenčnými podmienkami.

Ak je vám darovaná licencia na produkt spoločnosti Microsoft prostredníctvom programu TechSoup, môžete si vybrať, či chcete prevziať najnovšiu verziu produktu alebo predchádzajúcu verziu. Ktorá verzia produktu je momentálne najnovšia, môžete zistiť na stránke aktuálnych verzií produktov spoločnosti Microsoft. Softvér si môžete prevziať aj v ľubovoľnej dostupnej jazykovej verzii.

Príklad: Žiadate o 20 licencií na operačný systém Windows Upgrade prostredníctvom programu TechSoup. Po registrácii na stránke VLSC môžete prevziať inštalačné súbory ako pre Windows 10 tak aj pre Windows 8, vyberiete si, či chcete 32- alebo 64-bitovú verziu softvéru, vyberiete si jazyk - slovenčinu, angličtinu, nemčinu alebo iný dostupný jazyk. Celkovo však môžete nainštalovať iba 20 operačných systémov na 20 počítačov.

Licencovanie produktov pre servery

Môžete sa stretnúť s troma základnými typmi licencovania produktov pre servery od spoločnosti Microsoft:

  • Operačné systémy pre servery a Server/CAL model: Obsahujú licencie pre servery a pre koncové zariadenia alebo používateľov, ktorí sa pripájajú k serverom.
  • Model licencovania per processor/per jadro: Obsahujú len licencie pre servery, ktoré sú platné pre určitý počet procesorov alebo jadier jedného procesora.
  • Servery na riadenie a správu: Obsahujú licencie pre servery určené na riadenie a servery alebo koncové zariadenia určené na riadenie/správu.

Operačné systémy pre servery a serverové aplikácie môžu byť spustené vo fyzickom alebo virtuálnom operačnom prostredí (Operating System Environments - OSE).

Dynamics 365

Server Dynamics 365 (On premises) je softvér CRM servera, ktorý ponúka nástroje na ukladanie a analýzu dát vašich klientov alebo partnerov. Je nástupcom Dynamics CRM servera a k fungovaniu vyžaduje systém Windows Server.

Server Dynamics 365 (On premises) používa licenčný model Server/CAL. Licenčné práva servera Dynamics 365 (On premises) a niektoré ďalšie aplikácie sú súčasťou CAL licencií Dynamics 365 (On premises). Licencie na samotný server nemôžete získať samostatne - jediný spôsob, ako získať softvér na server, je požiadať o jednu alebo viac CAL licencií Dynamics 365 (On premises).

Podrobnejšie informácie o tejto skupine produktov nájdete v článku Guide to Dynamics 365 (On Premises) Products and Licensing (článok je v angličtine).

Exchange Server

Exchange Server je serverová aplikácia, ktorá poskytuje funkciu poštového servera, skupinové plánovanie, diskusné skupiny, tímové priečinky a ponúka tiež prístup cez web alebo mobilnú aplikáciu. Je k dispozícii v dvoch edíciách: Standard a Enterprise. Štandardná verzia umožňuje konfigurovať až päť databáz poštových schránok, Enterprise potom až 100.

Exchange Server je licencovaný licenciou Server/CAL. Niektoré funkcie servera Exchange závisia od toho, či sú klientske zariadenia pripojené pomocou licencií Enterprise CAL alebo Standard CAL. Obe licencie Standard CAL aj Enterprise CAL sa môžu používať s oboma verziami serverov. Licencie Enterprise CAL sa však môžu používať iba v spojení s licenciami Standard CAL.

SharePoint Server

SharePoint Server je serverová platforma na zdieľanie informácií a dokumentov, spoluprácu a správu obsahu. Môžete ho použiť napríklad na spustenie intranetovej siete alebo portálu.

Služba SharePoint Server je licencovaná modelom Server/CAL. Niektoré funkcie služby SharePoint Server závisia od toho, či sú klientske zariadenia pripojené pomocou licencie Enterprise CAL alebo Standard CAL. Licencie Enterprise CAL sú vyžadované len vtedy, ak používateľ alebo zariadenie potrebuje prístup k niektorým nadstavbovým funkciám.

Platforma SharePoint Foundation je platforma na podporu spolupráce a základ pre budovanie webových aplikácií. Je bezplatne dostupná priamo od spoločnosti Microsoft. Všetky funkcie služby SharePoint Foundation sú k dispozícii aj na serveri SharePoint.

SQL Server

SQL Server je serverová aplikácia pre relačnú databázu, ktorá ponúka nástroje pre ukladanie dát, ich správu, analýzu a reportovanie. Je dostupná v dvoch edíciách, Standard a Enterprise.

Edícia Standard tohto produktu je licencovaná ako modelom Server/CAL, tak aj modelom Per jadro. Edícia Enterprise je licencovaná iba modelom Per jadro.

System Center

Produkty zo skupiny System Center sa používajú na riadenie a správu fyzických a virtuálnych operačných prostredí, a to ako serverov a databáz, tak aj koncových zariadení.

Aby ste mohli používať funkcionality aplikácie System Center, potrebujete príslušné ML licencie (management license) pre servery, ktoré majú byť riadené, a príslušné klientské ML licencie pre koncové zariadenia, ktoré chcete spravovať. Serverové a klientske ML licencie sú primárne dostupné prostredníctvom týchto balíčkov: System Center Standard a System Center Datacenter.

Windows Server

Windows Server je operačný systém, ktorý umožňuje, aby serverové zariadenie fungovalo napríklad ako tlačový server, radič domény, webový server alebo dokumentový server. Je tiež platformou pre iné serverové aplikácie, ako sú napr. Exchange Server alebo SQL Server. Je dostupný v edíciách Standard, Datacenter a Essential.

Edície Standard a Essential používajú model licencovania per jadro ("per core"). Obe edície vyžadujú minimálne 8 core licencií pre každý fyzický procesor a minimálne 16 core licencií na každý server. Produkt ponúkaný v katalógu TechSoup obsahuje 2 core licencie – na úplné licenčné pokrytie jedného servera preto potrebujete požiadať o 8 produktov. Koncové zariadenia potrebujú na pripojenie licencie CAL pre používateľov alebo CAL pre zariadenia.

Edícia Essentials podporuje použitie maximálne dvoch procesorov a na pripojenie koncových zariadení nie sú potrebné licencie CAL. To ale znamená, že sa nemôže pripojiť viac ako 25 používateľov a 50 zariadení.