Centrum VLSC spoločnosti Microsoft - elektronická správa licencií

Od roku 2009 prestala spoločnosť Microsoft zasielať klasické papierové licenčné zmluvy a nahradila ich elektronickým prístupom ku zmluvám a ostatným licenčným informáciám.

Pre správu zmlúv a licencií slúži centrum VLSC (Volume Licensing Service Center). Nájdete tu:
• licenčné kódy pre aktiváciu vašich produktov,
• softvér na prevzatie a inštaláciu,
• správu služieb MSDN a TechNet
• všetky výhody služby Software Assurance.
Jednoduchým postupom si tu pridáte nové licenčné zmluvy, môžete pridávať používateľov a riadiť ich prístupy a pod.

Po úhrade administratívneho poplatku do programu TechSoup a po autorizácii vašej žiadosti o softvérový dar v systéme spoločnosti Microsoft vám bude doručený „Uvítací e-mail do centra VLSC". V ňom sa dozviete, že vašu novú zmluvu, licenčné kódy a softvér na prevzatie nájdete práve na stránke VLSC. Pre prihlásenie do centra VLSC je potrebné použiť Konto Microsoft (starší názov je Windows Live ID), ktoré si môžete vytvoriť pre vašu ľubovoľnú funkčnú e-mailovú adresu. Kvôli posilneniu bezpečnosti je pri vašom prvom vstupe na stránku VLSC potrebné zadať aj oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie registrovanú do programu TechSoup a následne potvrdiť overovací e-mail.

Po tejto registrácii sa vám ako administrátorovi licenčnej zmluvy otvárajú všetky možnosti centra VLSC. Môžete pridávať aj ďalších používateľov, ktorí môžu mať prístup k vašim zmluvám, určovať im práva na prístup v plnom alebo obmedzenom rozsahu a pod.


Proces na získanie softvérových darov od spoločnosti Microsoft sme aktualizovali v máji 2015. Pozorne si preto prečítajte celý tento dokument, aby ste pochopili, ako teraz získate softvérový dar pre vašu organizáciu.

ČAKAJTE NA EMAIL ZO SLUŽBY VLSC

K vášmu darovanému softvéru nebudete mať prístup skôr, než dostanete e-mail priamo z Centra služieb pre licencie spoločnosti Microsoft (Microsoft's Volume Licensing Service Center - VLSC). Tento e-mail bude odoslaný na vašu hlavnú e-mailovú adresu v priebehu dvoch až piatich pracovných dní. Očakávajte e-mail s predmetom „Welcome to the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC)“, prípadne „Vitajte v Centre služieb pre licencie spoločnosti Microsoft (VLSC)."

Po doručení tohto e-mailu sa budete môcť zaregistrovať na stránke VLSC podľa inštrukcií uvedených v tomto dokumente nižšie (ak ste tak už neurobili skôr), akceptovať licenčnú zmluvu v mene vašej organizácie a získať vaše aktivačné kódy (Product Key).

Akonáhle vám bol doručený "Uvítací e-mail“ zo služby VLSC, vráťte sa k tomuto textu a postupujte podľa nasledujúcich krokov. (Poznámka: Okrem adresára Inbox je vhodné občasne sledovať aj poštu v adresári Spam, ak by tam zásielka skončila.)

AKO PREVZIAŤ VÁŠ SOFTVÉROVÝ DAR

Prístup k softvérovým darom od spoločnosti Microsoft je viacstupňový proces. Každý krok je podrobne vysvetlený v nasledujúcom texte. Nezabudnite však, že podľa uvedených krokov by ste nemali postupovať skôr, než dostanete ďalší e-mail z Centra služieb pre licencie spoločnosti Microsoft (VLSC). Tento e-mail bude odoslaný na vašu hlavnú e-mailovú adresu v priebehu dvoch až piatich pracovných dní.

 1. Zaregistrujte alebo prihláste sa na stránke VLSC
 2. Akceptujte podmienky vašej licenčnej zmluvy
 3. Prevezmite váš softvérový dar alebo si objednajte inštalačné médiá
 4. Napáľte váš softvér na externé médium (CD/DVD disk)
 5. Nainštalujte váš softvér

Krok 1: Zaregistrujte alebo prihláste sa na stránke VLSC

Centrum služieb pre licencie (VLSC) je on-line nástroj na správu licenčných zmlúv spoločnosti Microsoft, na preberanie softvérových produktov a pre prístup k licenčným kódom potrebným na aktiváciu produktov.

Ak chcete získať a spravovať licencie od spoločnosti Microsoft, musíte sa najprv zaregistrovať a akceptovať vašu licenčnú zmluvu na stránke VLSC, ale nie skôr, ako vám bude doručený „Uvítací e-mail“ zo služby VLSC.

 1. Ak nemáte vytvorené Konto Microsoft, zaregistrujte sa.
 2. Prejdite na stránku centra VLSC https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter.
 3. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.
 4. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo do Konta Microsoft a potom kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.
  Centrum VLSC overí, či ste registrovaný používateľ programu TechSoup Slovensko.
 5. Ak nie ste registrovaný používateľ programu TechSoup, kvôli overeniu zadajte oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie. Musí to byť adresa, ktorá je registrovaná ako hlavná e-mailová adresa do programu TechSoup Slovensko: {$org_email}.
  Na túto adresu vám bude doručený overovací e-mail z centra VLSC.
 6. Vyčkajte aspoň 15 minút, potom otvorte overovací e-mail doručený z centra VLSC a kliknite na prepojenie, ktorým overíte oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie.
  POZNÁMKA: Centrum VLSC odošle potvrdzujúci e-mail okamžite po vytvorení vášho konta vo VLSC. Pojmy, podmienky a ďalšie podrobnosti vašej licenčnej zmluvy môžu byť dostupné s určitým časovým oneskorením. Povolenie prístupu môže trvať max. 48 hodín.

Krok 2: Akceptujte podmienky vašej licenčnej zmluvy

Akonáhle vám bude doručený „Uvítací e-mail“ z centra VLSC, ktorý oficiálne potvrdzuje, že spoločnosť Microsoft akceptovala Zmluvy o otvorenej licencii s vašou organizáciou (Open License Agreement), môžete sa prihlásiť do konta vašej organizácie vo VLSC pre potvrdenie zmluvných podmienok.

Všetci príjemcovia softvérových darov, bez ohľadu na miesto a štát registrácie organizácie, budú zaradení pod americkú verziu Zmluvy o otvorenej licencii (USA). Ak si chcete preštudovať text zmluvy v slovenskom jazyku, odporúčame vám navštíviť stránku programu Techsoup Microsoft Open License Agreements.

Najnovšie aktivačné kódy (Product Key) pre vaše softvérové licencie budú dostupné až po dodržaní nasledujúceho postupu:

 1. Prihláste sa na stránku VLSC.
 2. Vyberte zodpovedajúcu možnosť v položkách Krajina používateľa a Jazyk a kliknite na tlačidlo Zobraziť. V zozname sa nenachádza Slovensko, vyberte preto Spojené štáty. V zozname sa nenachádza jazyk slovenčina, vyberte preto jazyk angličtina.
 3. Prečítajte si licenčnú zmluvu, zadajte svoje meno a potom kliknite na tlačidlo Akceptujem.
  POZNÁMKA: Ak sa podmienky Zmluvy o otvorenej licencii nezobrazia okamžite, chvíľu počkajte a potom opäť kliknite na prepojenie v potvrdzujúcej správe. Povolenie prístupu môže trvať až do 48 hodín. Ponechajte si preto potvrdzujúci e-mail a po uplynutí 48 hodín znova kliknite na prepojenie, ktoré sa v ňom nachádza.

Krok 3: Prevezmite váš softvérový dar alebo si objednajte inštalačné médiá

Na stránke VLSC môžete prevziať a na svoje zariadenia nainštalovať ľubovoľné z dostupných edícií alebo jazykových verzií vašich softvérových darov. Licencie môžete inštalovať na taký počet zariadení, aby celkový počet vami používaných zariadení nepresiahol počet licencií získaných prostredníctvom programu TechSoup Slovensko. Prevzatie softvéru (downloading) je úplne zadarmo. Za dodanie fyzických inštalačných médií sa účtujú minimálne poplatky.

Ak chcete prevziať váš softvér alebo si objednať inštalačné médiá:

 1. Prihláste sa do VLSC (ak ste tak ešte neurobili).
 2. V navigačnej lište vyberte možnosť Položky na prevzatie a kódy (Downloads and Keys). Zobrazí sa stránka s darovanými produktmi, dostupnými pre vašu organizáciu na stiahnutie. Sú zoradené do skupín podľa príbuzných produktov.
 3. Nájdite konkrétny produkt, ktorý chcete prevziať. Z VLSC si môžete prevziať aktuálnu alebo predchádzajúcu staršiu verziu akéhokoľvek produktu, o ktorý ste si žiadali prostredníctvom programu TechSoup Slovensko.
 4. Kliknite na prepojenie Prevziať (Download) spojené s týmto produktom.
 5. Vyberte si spôsob preberania, jazyk a prípadne typ operačného systému (32-bit alebo 64-bit). Môžete si vybrať ľubovoľnú jazykovú verziu produktu, ktorá je k dispozícii. Na prevzatie môžete použiť buď Správcu preberania (Download manager) , alebo webový prehliadač. Správcu preberania odporúča spoločnosť Microsoft v prípade, ak chcete preberať viaceré alebo veľké súbory. Kliknite na tlačidlo Pokračovať (Continue). (Ak si chcete objednať platené médiá, kliknite na tlačidlo Objednať médiá (Order Media) a pokračujte v procese objednávky.)
 6. Kliknite na tlačidlo Prevziať (Download) [ikona so šípkou smerujúcou nadol], ktorá sa zobrazí pri zozname produktov.
  • Ak na prevzatie softvéru používate webový prehliadač, zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako (Save as). Vyberte umiestnenie súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť (Save) pre zahájenie preberania. Postup zopakujte aj pri preberaní ďalších súborov.
  • Ak používate Správcu preberania (Download manager), otvorí sa vám aplikácia, ktorá sama spustí preberanie softvéru. Správca preberania zobrazuje v hornej časti okna priebeh a stav činnosti. Kedykoľvek môžete preberanie softvéru pozastaviť kliknutím na tlačidlo Pozastaviť (Pause). Správcu preberania môžete tiež reštartovať alebo kliknutím na tlačidlo Pokračovať (Resume) dokončiť preberanie kedykoľvek neskôr.

U serverových produktov, ktoré vyžadujú kódy pre inštaláciu a nastavenie, sa tieto kódy zobrazia na stránke VLSC až po dokončení preberania softvéru.

Krok 4: Napáľte váš softvér na externé médium (CD/DVD disk)

Súbory prevzaté zo stránky VLSC majú príponu .iso. ISO súbory sú kópiou inštalačného CD alebo DVD. Najjednoduchší spôsob pre zálohovanie je napáliť ISO súbor na DVD disk pomocou DVD napaľovačky. Väčšina aplikácií spoločnosti Microsoft sa nezmestí na CD médium a vyžaduje DVD médium.

Ak chcete ISO súbor napáliť na DVD disk:

 1. Vložte zapisovateľný DVD disk do diskovej mechaniky.
 2. V systéme Windows 7 alebo Windows 8 kliknite pravým tlačidlom myši na ISO súbor a vyberte možnosť Napáliť obrazu disku (Burn disc image). Používatelia počítačov Mac budú postupovať podľa nasledujúcich pokynov.
 3. Skontrolujte, či je pre výstup napaľovačky navolený správny disk. Ak nie, zmeňte to.
 4. Označte políčko Overiť disk po napálení (Verify disc after burning) a kliknite na tlačidlo Napáliť (Burn) pre štart zápisu na disk.

Ak v kroku 2 nevidíte možnosť Napáliť obraz disku (Burn disc image), môže to byť tým, že máte nainštalovaný iný softvér pre zápis na disk. Použite tento špeciálny softvér alebo postupujte nasledovne:

 • Pre Windows 7: Pravým tlačidlom myši kliknite na ISO súbor a zvoľte možnosť Otvoriť s (Open with) a potom vyberte možnosť Windows Disc Image Burner.
 • Pre Windows 8: Pravým tlačidlom myši kliknite na ISO súbor a zvoľte možnosť Otvoriť s (Open with), potom vyberte možnosť Zvoľte predvolený program (Choose default program) a vyberte program Windows Explorer, kde sa ponuka Napáliť disk (Burn disc) objaví ako možnosť po kliknutí pravým tlačidlom myši.

Krok 5: Nainštalujte váš softvér

Po napálení ISO súboru na DVD disk vložte vaše inštalačné DVD do mechaniky akéhokoľvek počítača pre spustenie inštalácie. Softvér môžete nainštalovať maximálne na taký počet počítačov, o koľko licencií ste požiadali. Napríklad, ak požiadate o dve licencie, produkt môžete nainštalovať na dva počítače. Ak ste nepožiadali o dostatočný počet licencií pre všetky vaše počítače, môžete opakovane požiadať o ďalšie licencie prostredníctvom programu TechSoup Slovensko tak dlho, kým neprekročíte limity spoločnosti Microsoft na darovanie daného produktu.

Počas inštalácie budete pravdepodobne potrebovať kód Product Key na aktiváciu produktu (hoci väčšina licence-only produktov, ako sú CAL-y a niektoré produkty pre systém Mac, nevyžadujú aktivačné kódy). Existuje niekoľko typov aktivačných kódov, ale najbežnejšia a najjednoduchšia možnosť je použiť MAK kódy (Multiple Activation Key). Tento kód budete zadávať samostatne na každom počítači, pre dokončenie inštalácie a aktiváciu softvéru.

Ak chcete získať aktivačný kód:

 • Prihláste sa do VLSC.
 • Zvoľte záložku Položky na prevzatie a kódy (Downloads and Keys). Kliknite na odkaz Kód (Key) pre zobrazenie informácií o kóde pre daný produkt. (U produktov, ktoré nevyžadujú aktivačné kódy, v popise kódu nájdete text: „Tento produkt nevyžaduje použitie kódu Product Key.”)
 • Jednotlivé kódy z tohto zoznamu môžete kopírovať samostatne alebo kliknutím na tlačidlo Exportovať všetky kódy: CSV (Export all keys: CSV) môžete exportovať zoznam kódov do súboru vo formáte, ktorý neskôr môžete otvoriť v programe Excel.

Viac informácií, ako získať váš darovaný softvér, nájdete aj na stránkach programu TechSoup Microsoft Download Help.

POMOC A PODPORA CENTRA SLUŽIEB PRE LICENCIE (VLSC)

Zákaznícka podpora programu TechSoup zvyčajne nedokáže vyriešiť problémy spojené s centrom služieb VLSC, preto v prvom rade kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Microsoft so žiadosťou o pomoc.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa VLSC, napr. ako používať VLSC na prevzatie alebo inštaláciu softvéru, ako spravovať výhody služby Software Assurance alebo ako priradiť oprávnenia pre iných používateľov, v paneli ponuky VLSC kliknite na záložku Pomoc (Help) a vyberte Zobraziť najčastejšie otázky (FAQ). Na stránke potom kliknite na názov otázky, ktorá vás aktuálne zaujíma. Ak chcete nájsť kontaktné údaje centra podpory spoločnosti Microsoft, kliknite na tlačidlo Kontaktujte nás (Contact Us) v dolnej časti stránky FAQ, z mapy vyberte vašu oblasť (Európa) a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte vašu krajinu (Slovensko).

Centrum podpory spoločnosti Microsoft pre Slovensko kontaktujte na telefónnom čísle +49 69 2222 7435 (komunikácia je po anglicky), v čase po-pia 9-18. Predstavte sa ako zástupca neziskovej organizácie, ktorá získala softvérový dar do spoločnosti Microsoft a ktorá potrebuje pomoc so Zmluvou o otvorenej licencii (Open License Agreement).

Budete im musieť poskytnúť vaše licenčné a autorizačné čísla a e-mailovú adresu {$ org_email}, spojenú s vašou žiadosťou o softvérový dar.

Pre nájdenie vašich licenčných a autorizačných čísiel:

 1. Prihláste sa do VLSC.
 2. V paneli nástrojov zvoľte Licencie (Licenses) a vyberte Súhrn vzťahov (Relationship Summary). Táto stránka zobrazuje informácie o všetkých licenčných zmluvách a licenciách typu Open, ktoré sú spojené s vaším účtom.
  • Vaše licenčné číslo pre každú žiadosť je uvedené v stĺpci Licenčná identifikácia (Licensing ID).
  • Vaše autorizačné číslo pre každú požiadavku je uvedené v stĺpci Nadradený program (Parent Program) na pravej strane riadku pod slovom OPEN (ktoré označuje, že táto licencia je priradená do programu Open License).

Ak nie ste schopní prihlásiť sa do VLSC pomocou e-mailovej adresy vašej organizácie pre vyhľadanie vášho licenčného a autorizačného čísla, najprv sa uistite, či ešte niekto iný vo vašej organizácii nemá prístup do služby VLSC. Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis programu TechSoup Slovensko, kde vám poskytnú potrebné autorizačné a licenčné čísla. Ako náhle získate potrebné informácie, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Microsoft a pomocou vyššie uvedených pokynov ich požiadajte o aktualizáciu administratívneho prístupu do vášho konta vo VLSC.

VÝHODY SLUŽBY SOFTWARE ASSURANCE

Software Assurance (SA) je služba, ktorá pomáha organizáciám využiť čo najviac výhod, ktoré prináša darovaný softvér spoločnosti Microsoft. Počínajúc plánovaním a nasadením softvéru, cez školenia pracovníkov, technickú podporu a dostupné inovácie softvéru pomáha služba SA zvyšovať produktivitu a výkonnosť organizácie a urýchľuje návratnosť investícií do nákupu softvéru. Služba Software Assurance je súčasťou väčšiny produktov, ktorú poskytujeme vo forme softvérového daru prostredníctvom Oddelenia pre komunitné záležitosti (Microsoft Citizenship & Public Affairs) alebo našich zmluvných partnerov. Operačné systémy Get Genuine neobsahujú výhody služby Software Assurance.

Vaše softvérové licencie obsahujú dvojročné výhody služby Software Assurance. Výhoda služby SA nie je to isté ako výhoda licencií produktov. Služba SA zvyšuje hodnotu vašich produktov, ale nie je ich súčasťou. Licencie vašich produktov nezanikajú, sú trvalé a budú trvať dovtedy, dokedy ich budete využívať. Služba SA exspiruje po dvoch rokoch od získania produktov (hoci aj služba SA môže byť za poplatok predĺžená). Obnovenie služby SA však musí nastať ešte pred dátumom jej exspirácie – neexistuje možnosť, ako ju dodatočne obnoviť.

Ak chcete získať viac informácií o službe SA, navštívte tieto webové stránky:

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/default.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/index/worldwide.mspx

Pre ďalšie informácie o službe SA a jej výhodách pre darované softvérové produkty navštívte stránku programu TechSoup Software Assurance Benefits.

AUTOMATICKÉ INOVÁCIE (UPGRADES) PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY SOFTWARE ASSURANCE

Ak prostredníctvom tohto softvérového daru získate produkt, na ktorý sa vzťahuje aj služba Software Assurance, a v období do dvoch rokov po jeho získaní bude tento produkt spoločnosťou Microsoft inovovaný na vyššiu verziu, darované licencie sa automaticky upravia na aktuálnu najvyššiu verziu softvéru. Ak by ste mali záujem o tento najnovší softvér, môžete si ho prevziať z vášho konta vo VLSC (v cene pôvodnej objednávky).

V PRÍPADE POTREBY KONTAKTUJTE PODPORU

FAQ - často kladené otázky k VLSC: https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/Faq.aspx
VLSC support: VLservem@microsoft.com (ideálne po anglicky; ak budete písať po slovensky, otázku prepošlú na slovenského alebo českého agenta)
Centrum podpory VLSC: +420 800 142 359 ( (po-pia, 9-18 hod., česky; v automatickom odpovedači zvoľte možnosť "4 - správa licencií podľa počtu")
Aktivačná linka: 0800 178 278 (po slovensky)
Technický support: mvlshelpa@msdirectservices.com

 


Image: 
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow