Novinky pri prihlasovaní do centra VLSC spoločnosti Microsoft

Od septembra 2021 platia nové pravidlá na prihlasovanie do centra Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC). Dôvodom je príprava na nahradenie licenčného programu Open Value jednotnou licenciou Microsoft Customer Agreement a s tým súvisiaca potreba tzv. tenant účtu.

Tzv. „tenant“ účet je v podstate účet určitej organizácie v cloude spoločnosti Microsoft, pod ktorým je možné vytvárať jednotlivé používateľské kontá. Anglické slovo „tenant“ znamená „nájomník“, takže tenant účet môžeme prirovnať ku kancelárii, ktorú si prenajímate v „mrakodrape“ cloudu spoločnosti Microsoft a v ktorej máte jednotlivých pracovníkov.

  • Zákazníci, ktorí sa doteraz prihlasovali na portál VLSC osobným „účtom Microsoft“ (niekdajší účet Live ID), budú mať túto možnosť ešte päťkrát. Potom bude potrebné účet previesť „na pracovný alebo školský účet".
  • Ak ste sa do VLSC prihlasovali „pracovným alebo školským účtom“ spojeným s e-mailovou adresou na vašej vlastnej doméne (napr. meno@organizacia.sk), potom záleží na tom, či už máte svoju doménu spojenú s aktívnym tenant účtom.
  • Ak áno, táto zmena sa vás netýka a môžete sa naďalej prihlasovať pomocou mailovej adresy vo formáte meno@organizacia.sk alebo meno@organizacia.onmicrosoft.com.
  • Ak ešte spravovaný tenant nemáte, ale prihlasovali ste sa do prostredia VLSC adresou na vlastnej doméne, bude potrebné vykonať prevzatie tzv. „virálneho“ čiže nespravovaného tenantu podľa postupu na tejto stránke: https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/active-directory/enterprise-users/domains-admin-takeover#external-admin-takeover.

 

Cesta do cloudu otvorená

Produktové kľúče desktopových aplikácií budú od roku 2022 distribuované cez administračné centrum Microsoft 365 (admin.microsoft.com) v sekcii Fakturácia > Vaše produkty. Je možné, že vás Microsoft už teraz vyzve, aby ste si túto novú cestu vyskúšali. Licencie je však možné aj naďalej vyzdvihovať na adrese portálu VLSC.

Vďaka vyššie popísaným krokom získate plne funkčný tenant účet s overenou doménou, v ktorom môžete získať rozličné cloudové licencie Microsoft 365, Office 365 a pod. Prehľad služieb poskytovaných neziskovým organizáciám za zvýhodnených podmienok nájdete v našom katalógu tu.

Ak teraz po prihlásení do administrácie tenantu na adrese admin.microsoft.com nevidíte zvýhodnené ponuky pre neziskový sektor, pravdepodobne bude potrebné požiadať o overenie oprávnenosti tenantu pre neziskový cenník. Tento proces spustíte registráciou na portáli Microsoft Nonprofits podľa tohto návodu.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow