Obnovu ročného predplatného služby Zoom teraz môžete získať s predstihom

Možnosti pre získanie zľavy na ročné predplatné služby Zoom sa v roku 2022 zmenia. Čítajte ako, lebo táto zmena sa týka všetkých používateľov služby Zoom, aj tých, ktorí získali v roku 2020 „trvalé" predplatné, ako aj tých, ktorí od roku 2021 získali ročné predplatné Zoom.

Program Zoom je mladý, ale dynamicky sa meniaci program. V slovenskom Techsoupe začal tesne pred pandémiou, kedy ale začal rýchlo rásť, a spolu s tým sa ukázali aj jeho „mladícke“ neduhy. Preto spoločnosť Zoom občas urobí nejaké menšie či väčšie zmeny vo svojom programe.
Spočiatku (od konca roku 2019) sa pridelené predplatné javili „ako trvalé“, bez potreby ich obnovy po roku. Od februára 2021 začal Zoom vydávať zľavnené ročné predplatné, s potrebou ich obnovy po roku. Od začiatku roku 2022 začne spoločnosť Zoom ukončovať „trvalé“ predplatné a meniť ich na predplatné s potrebou ich ročnej obnovy.

Po novom si budete môcť ročné predplatné obnoviť v dostatočnom predstihu cez program TechSoup a kupón (kód) na zľavu ročného predplatného si budete môcť nahrať do svojho účtu Zoom vopred. Toto doteraz nebolo možné, bolo nutné nechať starý ročník dobehnúť, vrátiť sa do free Basic edície a až potom si svoje predplatné znovu zakúpiť. Keď si teraz s predstihom požiadate o predĺženie predplatného, pošleme vám e-mailom kód na obnovu spolu s pokynmi, ako ho uplatniť.

V súčasnosti vaše ročné predplatné Zoom, s potrebou jeho obnovy po roku, môžete mať v admin konzole Zoom nastavené s jeho automatickou obnovou alebo bez obnovy.
a) Ak sa vaše platené predplatné ukončí bez obnovy, spoločnosť Zoom premení váš aktuálny plán na plán Basic zadarmo. Tým sa ale stratia vaše všetky nahrávky uložene v archíve ako aj získané platené doplnkové služby.
b) Ak dnes vaše platené predplatné automaticky pokračuje, ale bez aplikácie zľavy získanej cez Techsoup, spoločnosť Zoom vám začne fakturovať plnú maloobchodnú cenu za službu, namiesto ceny so zľavou 50 %. V tomto prípade je možné požadovať o refundáciu. Ak spoločnosti Zoom dodatočne preukážete, že máte nárok na 50 % zľavu (napr. cez nový platný kód na zľavu, získaný dodatočne cez Techsoup), poplatok vám bude vrátený.

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným komplikáciám, kód na zľavu si podľa nových podmienok môžete nahrať do vášho profilu v Zoom konte a potom budete môcť použiť funkciu automatickej obnovy predplatného. Po skončení aktuálneho zľavneného predplatného sa automaticky obnoví nové predplatné, opäť so zľavou. (Ale pozor, o kupón na zľavu je nutné si požiadať opakovane každý rok! Vtedy program Techsoup zároveň overí, či naďalej spĺňate podmienky programu Zoom a či máte nárok na získanie zľavy.)

Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky ohľadom spoločnosti Zoom a jej ročného predplatného, neváhajte sa na nás obrátiť na adrese info@pontisno.sk alebo na čísle 0948 016 123.

 

Nasledujúca tabuľka ilustruje výšku úspory oproti ročnému komerčnému predplatnému, keď si prostredníctvom TechSoup zakúpite prístup k zľave.

(Ceny boli prepočítané podľa popisu produktu https://www.techsoup.cz/node/3522)

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow