11. Prečo sa nedá obnoviť kód, ktorý už mám vytvorený?
 • Systém aktuálne neumožňuje vytvoriť nový kód pre meno a priezvisko, ktoré už bolo použité. Ak potrebujete nový kód pre tú istú osobu, doplňte k menu alebo priezvisku nejaké dodatočné znaky, napr. číslice (Meno1 Priezvisko2). E-mailovú adresu možno použiť opakovane.

   
1. Čo je overovací kód?
 • Overovací kód je unikátny kód priradený ku konkrétnej osobe, ktorá je poverená konať v mene neziskovej organizácie schválenej do programu TechSoup Slovensko. Overovací kód umožňuje prístup ku darovaným produktom a službám určeným pre neziskové organizácie.
 • Po úspešnom použití overovacieho kódu je nezisková organizácia oprávnená zúčastniť sa daného darovacieho programu v určitom časovom období.
   
2. Ako vyzerá overovací kód?
 • Overovací kód vyzerá podobne ako napr. tento reťazec: 123a4567@NázovMojejOrganizácie.
   
3. Ako získam overovací kód?
 • Overovací kód môže vygenerovať jedine poverený zástupca organizácie s prístupom k účtu neziskovej organizácie na stránkach programu TechSoup Slovensko a prideliť ho osobe, ktorá je poverená zastupovať danú neziskovú organizáciu (konať v jej mene).
 • Keďže doba platnosti overovacieho kódu je 60 dní, odporúčame kód vygenerovať až tesne pred jeho použitím.
 • Ak zastupujete organizáciu, ktorá má účet v programe TechSoup Slovensko:
 1. Prihláste sa na stránkach www.techsoup.sk do vášho účtu v programe TechSoup Slovensko.
 2. V ponuke Môj účet kliknite na názov vašej organizácie a po rozbalení ponuky na záložku Overovací kód (token).
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať nový overovací kód.
 4. Zadajte krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu osoby, ktorá bude používať overovací kód. Dôležité upozornenie! Overovací kód môže používať jedine osoba, ktorá je poverená konať v mene vašej organizácie. Môže to byť napríklad člen alebo zamestnanec vašej neziskovej organizácie, dobrovoľník, člen dozornej rady alebo externý konzultant, ktorý koná s plným vedomím vašej organizácie. Overovacie kódy nevytvárajte pre osoby, ktoré nie sú poverené konať v mene vašej organizácie. (PS: Ak sa vám nedarí vygenerovať nový token, prečítajte si aj bod 11. Prečo sa nedá obnoviťkód... )
 5. Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Pridať nový overovací kód. Objaví sa váš nový overovací kód.
 6. Ak vytvárate overovací kód pre vaše vlastné použitie:
 7. Overovací kód skopírujte.
 8. Overovací kód vložte na miesto, kde bol pôvodne požadovaný.
  • Ak vytvárate overovací kód pre inú osobu poverenú konať v mene vašej organizácie:
  • Overovací kód skopírujte.
  • Vložte kód do e-mailovej správy a odošlite ho danej poverenej osobe.
  • Poverená osoba potom vloží overovací kód na miesto, kde bol pôvodne požadovaný.
   • Ak nemáte prístup k účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko:
 • Kontaktujte osobu, ktorá má prístup do účtu vašej organizácie a požiadajte ju, aby vygenerovala overovací kód pre vaše použitie.
 • Overovací kód bude pre vás vygenerovaný jedine v prípade, ak ste osoba poverená konať v mene vašej neziskovej organizácie.
   • Ak vaša organizácia ešte nie je zaregistrovaná a posúdená do programu TechSoup Slovensko:
 • Najprv je treba prejsť celým registračným procesom.
 • Ako náhle bude vaša nezisková organizácia schválená do programu TechSoup a registrácia bude dokončená, budete si môcť vygenerovať overovací kód podľa postupu uvedeného v texte vyššie.

 

4. K čomu slúži overovací kód?
   • Získate prístup k produktom a službám vytvorených na mieru pre neziskové organizácie. Spoločnosti alebo predajcovia spolupracujúci s programom TechSoup Slovensko budú vyžadovať zadať overovací kód na preukázanie oprávnenosti vašej neziskovej organizácie.
   • Skopírujte kód z vášho účtu v programe TechSoup Slovensko a vložte ho tam, kde je požadovaný.
     
5. Ako často budem používať overovací kód?
   • Pre prístup k väčšine produktov a služieb stačí použiť overovací kód iba raz. V niektorých prípadoch však môžete byť požiadaný vložiť overovací kód opakovane, na viacerých miestach.
   • Rovnaký kód je možné použiť aj pre iné ponuky ďalších poskytovateľov až do vypršania jeho platnosti.
     
6. Kedy sa skončí platnosť overovacieho kódu?
   • Každý overovací kód má platnosť 60 dní.
   • Keďže doba platnosti kódu je 60 dní, odporúčame kód vygenerovať až tesne pred jeho použitím.
   • Ukončenie platnosti vášho overovacieho kódu neovplyvní platnosť služby, ktorú práve využívate. Ak napríklad použijete overovací kód pre vstup do niektorého z programov a následne vyprší platnosť kódu, schválenie vašej organizácie do daného programu ostane nezmenené.
     
7. Čo mám urobiť, ak doba platnosti overovacieho kódu skončila skôr, než bol použitý?
   • Ak máte prístup do účtu vašej organizácie na stránkach programu TechSoup Slovensko, môžete aktualizovať overovací kód, ktorého doba platnosti už skončila.
   • Aktualizácia overovacieho kódu nahradí pôvodný kód, s novým obdobím platnosti 60 dní.
   • Ak máte prístup do účtu vašej organizácie na stránkach programu TechSoup Slovensko:
   1. Prihláste sa na stránkach www.techsoup.sk do vášho účtu v programe TechSoup Slovensko.
   2. V ponuke Môj účet kliknite na záložku Overovací kód (token).
   3. Nájdite neplatný overovací kód v zozname overovacích kódov (pri kóde je zobrazené meno a e-mailová adresa osoby, pre ktorú bol daný kód vygenerovaný).
   4. Kliknite na tlačidlo Upraviť overovací kód. Overovací kód bude automaticky aktualizovaný.
   5. Ak ste upravili overovací kód pre vaše použitie:
   6. Overovací kód skopírujte.
   7. Vložte ho na miesto, kde bol pôvodne požadovaný.
  • Ak vytvárate overovací kód pre inú osobu poverenú konať v mene vašej organizácie:
  • Overovací kód skopírujte.
  • Vložte kód do e-mailovej správy a odošlite ho danej poverenej osobe.
  • Poverená osoba potom vloží overovací kód na miesto, kde bol pôvodne požadovaný.
   • Ak nemáte prístup k účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko, kontaktujte osobu, ktorá má prístup do účtu vašej organizácie a požiadajte ju, aby vygenerovala overovací kód pre vaše použitie.
     
8. Koľko overovacích kódov môžem mať?
   • Môžete používať neobmedzený počet overovacích kódov za predpokladu, že ste osoba poverená konať v mene vašej neziskovej organizácie.
     
9. Prečo by som mal chcieť nový overovací kód?
   • Osoba, ktorá ma prístup od účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko, môže podľa vlastného uváženia upraviť neplatný overovací kód alebo vygenerovať nový kód.
   • Napríklad: Majiteľ (správca) účtu organizácie môže radšej vygenerovať nový kód namiesto úpravy starého, ak bude žiadať o nový produkt alebo službu.
     
10. Môžu mať viacerí ľudia v mojej organizácii overovacie kódy?
   • Áno. Overovací kód môže byť vytvorený pre každého, kto je poverený konať v mene vašej neziskovej organizácie, ak táto osoba potrebuje prístup k produktom a službám, ktoré vyžadujú overovací kód.
   • Keďže doba platnosti kódu je 60 dní, odporúčame kód vygenerovať až tesne pred jeho použitím.
     
11. Prečo sa nedá obnoviť kód, ktorý už mám vytvorený?
  • Systém aktuálne neumožňuje vytvoriť nový kód pre meno a priezvisko, ktoré už bolo použité. Ak potrebujete nový kód pre tú istú osobu, doplňte k menu alebo priezvisku nejaké dodatočné znaky, napr. číslice (Meno1 Priezvisko2). E-mailovú adresu možno použiť opakovane.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow