V rámci programu TechSoup Slovensko zabezpečujeme oprávneným neziskovým organizáciám prístup k softvéru a službám (perspektívne aj hardvéru), a to buď v podobe daru alebo zvýhodnenej cenovej ponuky. Cez naše webové stránky ponúkame produkty niekoľkých partnerských spoločností.

Aby ste mohli požiadať o produkt, je najprv nutné, aby vaša nezisková organizácia bola zaregistrovaná v programe TechSoup Slovensko. Prístup k žiadostiam o produkty je umožnený len organizáciám s dokončenou a kladne schválenou registráciou, po prihlásení do účtu používateľa na stránkach programu.

Aby nezisková organizácia mohla využiť konkrétnu ponuku daru alebo produktu za zvýhodnené ceny, musí okrem všeobecných podmienok pre vstup do programu TechSoup Slovensko spĺňať aj podmienky daného partnera. Jednotliví partneri môžu mať nastavené rôzne dodatočné kritériá, napríklad veľkosť organizácie, ročný rozpočet, druh poskytovaných služieb, hlavná činnosť organizácie a pod. Vašu oprávnenosť pre jednotlivých partnerov nájdete v prehľade vo svojom účte.

Pred podaním žiadosti o produkt daného partnera si pozorne prečítajte pravidlá a podmienky tohto partnera. Niektorí môžu mať nastavené limity na množstvo licencií, o ktoré môžete žiadať, na počet a frekvenciu žiadostí počas roka  a pod.. Podrobné podmienky nájdete pod odkazom Pravidlá a podmienky jednotlivých partnerov.


Ako podať žiadosť o produkt

Prihláste sa do účtu používateľa: Použite prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si vytvorili počas registrácie organizácie. Ak ste zabudli vaše heslo, kliknite na odkaz Požiadať o nové heslo. Tu môžete zadať prihlasovacie meno alebo hlavnú e-mailovú adresu registrovanú do programu TechSoup Slovensko. Automaticky vám bude poslaný link na obnovu zabudnutého hesla; jednorazové prihlásenie je platné 24 hodín. Po prihlásení si heslo ľahko zmeníte.
 

 1. Uistite sa, že je vaša organizácia zaregistrovaná a že ste prihlásení do svojho účtu používateľa.
 2. Pred zadaním novej žiadosti vždy skontrolujte aktuálnosť údajov vašej organizácie v našej databáze, najmä názov organizácie a adresu sídla. Kontrolu vykonáte jednoducho v prehľade vášho účtu používateľa.
 3. V katalógu produktov vyhľadajte produkt, o ktorý máte záujem. V katalógu môžete vyhľadávať podľa partnerskej spoločnosti, kategórie produktu, operačného systému, jazykovej verzie produktov a pod.
 4. Vybraný produkt pridajte do košíka kliknutím na tlačidlo Pridať do košíka, prípadne upravte aj počet licencií, ktoré potrebujete.
  • Pokiaľ sa produkt nedá pridať do košíka: a) uistite sa, že ste prihlásení do systému; b) skontrolujte, že ste oprávnení žiadať o produkty danej spoločnosti; c) skontrolujte, či ste už nevyčerpali limity daného partnera (počet licencií alebo počet žiadostí počas jedného roka a pod.).
 5. Ako náhle budete mať v košíku všetky produkty, o ktoré chcete požiadať, prejdite do prehľadu nákupného košíka (teda do prehľadu vašej žiadosti).
  • O niektoré produkty je nutné podať vždy samostatnú žiadosť (napríklad Windows Get Genuine spoločnosti Microsoft). Systém portálu vás na prípadnú chybu upozorní pri vkladaní produktu do košíka, resp. pri záverečnej kontrole žiadosti.
 6. V košíku môžete ešte upraviť počty licencií, o ktoré žiadate, prípadne produkty z vašej žiadosti vyradiť. Ako náhle bude košík obsahovať všetko, čo potrebujete, kliknite na tlačidlo Skontrolovať žiadosť.
 7. V ďalšom kroku potvrďte všetky podmienky a upozornenia a kliknite na tlačidlo Potvrdiť žiadosť.
 8. V ďalšom kroku ešte raz skontrolujte správnosť adresy a obsah žiadosti a kliknite na tlačidlo Dokončiť žiadosť.
 9. Systém vám na hlavnú e-mailovú adresu organizácie zašle zálohovú faktúru na administratívny poplatok za sprostredkovanie alebo zálohovú faktúru ako platbu za produkt (v závislosti na partnerskej spoločnosti a spôsobu procesovania žiadosti).
 10. Zaplaťte administratívny poplatok alebo cenu za produkt podľa pokynov uvedených v zaslanom e-maile.
 11. Týmto je vaša žiadosť úspešne podaná.

Konečná faktúra vám bude vystavená po spracovaní žiadosti a zaslaná elektronicky na uvedenú hlavnú e-mailovú adresu vašej organizácie.
V prípade, že vaša žiadosť nebude môcť byť prijatá, ihneď dostanete oznámenie a administratívny poplatok vám bude automaticky vrátený.
 

Orientačné dodacie lehoty produktov / pokynov k stiahnutiu produktov

Všetky softvérové produkty sú dodávané len elektronicky - do e-mailovej schránky vám budú doručené pokyny na stiahnutie produktu a získanie licenčného kľúča. U väčšiny programov je vyžadovaná registrácia organizácie na stránkach partnerskej spoločnosti. Toto opatrenie slúži na zvýšenie bezpečnosti a zamedzenie neoprávneného prístupu k vašim licenciám a produktom.

Podobne aj pri IT službách – rôzne predplatné, cloudové služby, apod. – dostanete do e-mailovej schránky pokyny, ako sa k službe prihlásiť a svojej predplatné aktivovať.

(V riešení - Prípadné hardvérové produkty budú zaslané na oficiálnu adresu sídla vašej organizácie.)

Lehoty na vybavenie žiadosti pri jednotlivých partneroch uvádza nasledujúci prehľad. Väčšina žiadostí (to platí najmä pri softvérových produktoch a IT službách) je však vybavená rýchlejšie, do cca 3-5 dní.

 • Adobe, Adobe Cloud a Adobe Unlimited – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • AirBnB (cz) – do 7 dní od posúdenia
 • Amazon Web Services - 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • Asana – do 7 dní od posúdenia
 • Autodesk – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • Azure (cz) – do 7 dní od posúdenia
 • Benevity (cz) – do 7 dní od posúdenia
 • BitDefender – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • Box (cz) – do 7 dní od posúdenia
 • DocuSign (dary a zľavy) - 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • Facebook Workspace (cz) – do 7 dní od posúdenia
 • FlixBus – do 7 dní od posúdenia
 • Google – do 7 dní od posúdenia
 • Microsoft (dary, CSP zľavy, SA zľavy a cloud) – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • O & O Software – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • NortonLifeLock – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • Okta – do 7 dní od posúdenia
 • Slack – do 7 dní od posúdenia
 • Tableau – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • TeamViewer (dary a zľavy) – 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • Veritas – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • Zoner – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku
 • Zoom – do 5 dní po úhrade administratívneho poplatku


  Administratívne poplatky a platby za produkty

  Za vybavenie žiadosti o produkt si TechSoup účtuje administratívny poplatok. Za tieto poplatky je zabezpečovaný prevádzka programu TechSoup a umožňuje nám tak nezávislosť, efektivitu a škálovateľnosť v závislosti na veľkosti programu a počtu spracovaných žiadostí. Výška administratívneho poplatku je určovaná v spolupráci s partnerskou spoločnosťou a to tak, aby zodpovedala 5 – 20 % bežnej trhovej hodnoty daného produktu. Zároveň musí poplatok spĺňať celosvetové pravidlo TechSoup, že sa jedná o najvýhodnejšiu ponuku daného produktu dostupnú neziskovým organizáciám. Poplatok je väčšinou určený za jednu licenciu daného produktu, ak nie je v popise produktu uvedené inak.

  Prostredníctvom programu TechSoup Slovakia ponúkame tri typy programov - darovania, grantov a za zvýhodnené ceny.

  Pri programoch darovania je administratívny poplatok jediným poplatkom, ktorý za výrobok zaplatíte, a jedná sa o poplatok v prospech fungovania programu TechSoup. Produkt dostávate od partnerskej spoločnosti darom. Ako doklad o darovaní môžete použiť e-mail potvrdzujúci uznanie vašej žiadosti. Tento e-mail obsahuje všetky potrebné náležitosti a údaje potrebné k daru.

  Pri grantových programoch získate za administratívny poplatok kredity, ktoré potom uplatníte za služby a produkty podľa svojho výberu u daného partnera.

  Pri programoch za zvýhodnené ceny získa vaša organizácia prístup k unikátnej zvýhodnenej cenovej ponuke pre neziskové organizácie na daný produkt (stále platí pravidlo najvýhodnejšej ceny na trhu). Najprv uhradíte administratívny poplatok v prospech TechSoup za vybavenie žiadosti o zľavu a potom zníženú cenu za produkt priamo partnerskej spoločnosti (napríklad Adobe).

  Administratívne poplatky sa môžu v priebehu času meniť. Výška poplatku je určovaná plošne pre všetkých partnerov siete TechSoup (v amerických dolároch), pravidelne preto dochádza napríklad k zmenám poplatkov s Eurách kvôli zmene kurzu Eura voči doláru.

  Pri platbe sa držte vždy pokynov uvedených v doručených e-mailoch. Ak máte akékoľvek otázky k spôsobu účtovania a určovania poplatkov, neváhajte nás kontaktovať.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow