Preberanie a inštalácia softvéru spoločnosti Adobe

Ako prevziať a nainštalovať darovaný softvér od spoločnosti Adobe


Ak ste pripravený prevziať a inštalovať darovaný softvér od spoločnosti Adobe, ponúkame vám návod, ako postupovať krok za krokom.

Súvisiace odkazy
Program darovania softvéru spoločnosti Adobe
Podmienky programu spoločnosti Adobe

downloading.jpg

Softvérové dary od spoločnosti Adobe sú k dispozícii na prevzatie priamo z prostredia internetu, vo forme elektronickej distribúcie softvéru (ESD - Electronic Software Distribution). Je to v súlade s iniciatívou GreenTech organizácie TechSoup, ktorá sa zameriava na úsporu energie a optimalizáciu zdrojov, ktoré máme na našej planéte k dispozícii.

Postup na prevzatie produktov získaných prostredníctvom programu TechSoup sa trochu líši od postupu pre získanie produktov, ktoré si môžete zakúpiť prostredníctvom internetových stránok spoločnosti Adobe. Tento článok obsahuje niekoľko užitočných tipov, ktoré vám môžu pomôcť pri tomto procese. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie alebo si pozrite naše krátke inštruktážne video.

Ak chcete získať základné informácie, ako preberať softvér z prostredia internetu, pozrite si aj článok programu TechSoup Sprievodca pre začiatočníka: Ako preberať elektronický softvér.

Príprava na prevzatie softvéru
Ako náhle spracujeme vašu žiadosť o softvérový dar, na registrovanú adresu vašej organizácie bude doručená e-mailová správa v tomto tvare:

Odosielateľ: Program TechSoup Slovensko
Príjemca: E-mailová adresa vašej organizácie (registrovaná do programu TechSoup)
Predmet: Vaša žiadosť číslo xxx o darovanie produktu od spoločnosti Adobe prostredníctvom programu TechSoup Slovensko

Každý potvrdzujúci e-mail bude obsahovať najmä prihlasovacie meno, heslo, základné pokyny na prevzatie softvéru, rovnako ako aj sériové čísla (licenčné kľúče) pre váš darovaný softvér.

Skontrolujte prenosovú rýchlosť internetu!
Dial-up modemy majú obmedzené prenosovú rýchlosť nižšiu než 56 kbps (kilobitov za sekundu), preto ich neodporúčame na preberanie softvérových darov získaných prostredníctvom programu TechSoup. Ak si nie ste istí, aký typ pripojenia používa vaša organizácia, informujte sa u vašich IT spolupracovníkov. Program TechSoup podľa vlastných skúseností odporúča vysokorýchlostné pripojenie na internet pre stiahnutie softvéru bez zbytočných komplikácií.

Spustenie preberania
1. Pre stiahnutie produktov od spoločnosti Adobe sa prihláste na adrese https://adobe.subscribenet.com. Prihlasovacie meno a heslo vám budú dodané v spomínanej e-mailovej správe.

downloading-adobe-software-01.jpg
Obr.: Stránka pre stiahnutie produktov od spoločnosti Adobe

2. Po prihlásení vyhľadajte váš darovaný softvér v zozname produktov od spoločnosti Adobe a kliknite na jeho názov. Produkty sú zoradené abecedne.
downloading-adobe-software-02.jpg
Obr.: Zoznam produktov

3. Na nasledujúcej stránke kliknite na príslušnú verziu vášho softvéru.

downloading-adobe-software-03.jpg
Obr.: Verzia produktu

Možno ste si požiadali o staršiu verziu softvéru, než aká je uvedená na karte Nové verzie (New Versions). V takom prípade kliknite na záložku Využiť archív (Release Archive), kde nájdete aj vašu správnu verziu. Záložku Archív nájdete hneď vpravo od karty Nové verzie. (Ak si neviete spomenúť, o akú verziu softvéru ste požiadali, skontrolujte úvodný e-mail zo systému TechSoup, alebo si pozrite históriu vašich žiadostí o softvérový dar vo vašom účte na stránke programu TechSoup.)

downloading-adobe-software-04.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.: Staršie verzie produktov

4. Ak chcete spustiť preberanie softvéru, môžete zvoliť buď možnosť Prevziať formát HTTP (HTTP Download), alebo možnosť Manažér preberania (Download Manager). Väčšina inštalačných súborov od spoločnosti Adobe je pomerne veľká, čo by mohlo klientom programu TechSoup spôsobiť problémy pri preberaní softvéru, určité oneskorenie alebo dokonca prerušenie preberania údajov. Pre úspešné stiahnutie softvéru a všetkých jeho súčastí preto spoločnosť Adobe odporúča využívať Manažéra preberania (Download Manager). Ak sa aj preruší preberanie softvéru, Manažéra preberania bude automaticky pokračovať z akéhokoľvek bodu prerušenia.

Poznámka: Niektoré produkty majú na prevzatie viac ako jeden súbor. Aby bol váš produkt kompletný, musíte stiahnuť všetky požadované súbory.

Program TechSoup tiež odporúča, aby ste nesťahovali súbory priamo na plochu počítača, pretože tam nemusíte mať dostatok miesta. Namiesto toho si vytvorte samostatný adresár na vašom pevnom disku. Súbory tiež môžete preberať na inom počítači, než na ktorom bude softvér nainštalovaný. Využite napríklad počítač s rýchlejším pripojením k internetu, inštalačné súbory stiahnite na prenosný disk a potom ich preneste do toho počítača, kde ich budete inštalovať.

downloading-adobe-software-05.jpg
Obr.: Produkt s viacerými súbormi na prevzatie

Môžete tiež kliknúť na položku Predpokladaný čas preberania a podrobnosti (Estimated Times and Details), kde sa zobrazí názov preberaného súboru a čas potrebný na jeho stiahnutie.Inštalácia produktu

TechSoup odporúča bezpečnú archiváciu všetkých prevzatých súborov. Môžete ich napáliť na nosiče CD/DVD alebo uložiť na dátovom mieste na serveri vašej organizácie.

Pred inštaláciou novej verzie softvéru TechSoup ďalej odporúča odinštalovať všetky staršie alebo skúšobné verzie tohto softvéru.
Aplikácie, ktoré ste získali ako jeden balík programov (napríklad Creative Suite 6), musia byť inštalované na jednom počítači. Jednotlivé komponenty nesmiete inštalovať oddelene na rôznych počítačoch.

Počas inštalácie sa môže zobraziť dialógové okno, ktoré vám ponúkne možnosť zadať sériové číslo (licenčný kľúč) alebo výrobok používať na skúšobnú dobu (trial verzia). Zadajte váš licenčný kľúč. Ak sa z nejakého dôvodu rozhodnete najprv produkt používať v skúšobnom režime, platný licenčný kľúč budete môcť zadať, až keď uplynie celé skúšobné obdobie.

Niektoré časti balíkov Adobe sú dodávané so samostatnými licenčnými kľúčmi pre jednotlivé časti balíka. Uistite sa, že postupujte presne podľa pokynov uvedených v emailovej správe so sériovými (licenčnými) číslami. Pre jednotlivé časti balíka zadávate tie správne kľúče v správny čas.
Ak sa zobrazí chybová správa, že vaše sériové číslo (licenčný kľúč) je neplatné, skúste číslo vkladať priamo z e-mailu kopírovaním, nie jeho prepisovaním.


Postup pre platformu Windows:

1. Po prevzatí všetkých súborov dvakrát kliknite na každý extraktor zo zoznamu prevzatých súborov. Tieto súbory vyextrahujú obsah zo zvyšných typov súborov.
Tieto súbory majú koncovku *.exe. V dlaždicovom zobrazení sú označené ako Adobe Extractor.

downloading-adobe-software-06.jpg

Obr.: Prevzaté súbory pre platformu Windows v dlaždicovom zobrazení

2. V adresári, ktorý vznikne extrakciou súborov, prejdite na inštalačnú ikonu Setup, dvakrát na ňu kliknite a ďalej postupujte podľa pokynov.

downloading-adobe-software-07.jpg
Obr.: Inštalačná ikona Setup


Postup pre platformu Mac:

1. Keď dokončíte preberanie všetkých súborov, v adresári nájdete súbor s príponou *.dmg (Disk Image). Dvakrát kliknite na tento súbor a otvorte ho.

downloading-adobe-software-08.jpg

Obr.: Súbor Disk Image pre platformu Mac

2. V následnom okne dvakrát kliknite na súbor s názvom vášho produktu. Začne sa extrakcia súborov.

downloading-adobe-software-09.jpg

Obr.: Extrakcia prevzatých súborov pre platformu Mac

3. V priečinku, ktorý vznikne extrakciou súborov, dvakrát kliknite na ikonu Install a ďalej postupujte podľa pokynov.

downloading-adobe-software-10.jpg

Obr.: Ikona Install


Obrázky: Download icon, Shutterstock
Copyright © 2013 TechSoup Global. This work is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow