21. február 2018

Nižšie opísané zmeny nadobudnú účinnosť od 1. apríla 2018. Prosíme, dôkladne si ich preštudujte, aby ste s ohľadom na ne mohli lepšie prispôsobiť plánovanie technologických kapacít vašej organizácie. Tieto zmeny umožnia spoločnosti Microsoft spoločne s organizáciou TechSoup poskytovať ešte cielenejšie oprávneným neziskovým a charitatívnym organizáciám technológie, ktoré potrebujú pre efektívne napĺňanie svojho poslania.

Čo sa zmení?

Niektoré „on-premise“ produkty nebudú naďalej dostupné prostredníctvom program TechSoup Slovensko vo forme darovaných produktov. Tieto produkty však budú pre oprávnené neziskové organizácie a knižnice dostupné so zľavou, v čo najkratšom čase.
Oprávnené organizácie už pri žiadostiach o softvérové dary nebudú limitované výberom z maximálne 10 produktových skupín počas dvojročného cyklu. Zostáva iba maximálny limit 50 licencií na každý darovaný produkt a maximálne 5 darovaných serverových produktov, ktoré nevyužívajú licencovanie per jadro (tzv. „core-based“ licensing) počas dvojročného cyklu.

Čo sa nezmení?

Najobľúbenejšie produkty „on-premise“ spoločnosti Microsoft budú oprávneným neziskovým organizáciám a knižniciam dostupné naďalej vo forme daru. Limity programu darovania ostávajú platné na obdobie dvoch rokov, následne sa vynulujú a cyklus sa bude opakovať.

Všetky ostatné pravidlá, kritériá oprávnenosti a obmedzenia programu darovania spoločnosti Microsoft ostávajú rovnaké.

Často kladené otázky

Prečo prichádza spoločnosť Microsoft s týmito zmenami?

Cieľom spoločnosti Microsoft je umožniť čoraz väčšiemu počtu neziskových organizácií, aby zvýšili svoj dopad. Udržateľné škálovanie softvérových darov vo forme predplatného (alebo cloudu) však vyžaduje nový model darovania.
Nový tím spoločnosti Microsoft, Tech for Social Impact (TSI), je organizovaný ako sociálny podnik, jeho zisky budú znovu investované do poskytovania ďalšej podpory pre neziskové organizácie. K tejto téme si pozrite tiež článok TSI.

Mení spoločnosť Microsoft kritériá oprávnenosti pre svoj program darovania?

Nie, kritériá oprávnenosti pre darovaný softvér prostredníctvom programu TechSoup zostávajú rovnaké. Spoločnosť Microsoft zachováva jednu z najširších definícií oprávnenosti zo všetkých technologických darcov. Bohužiaľ, aj napriek tomu existujú typy organizácií, ktoré by chceli o dar požiadať, ale nespĺňajú kritériá oprávnenosti. Dúfame, že pre tieto organizácie môžu byť užitočné ďalšie ponuky programu TechSoup.
Uisťujeme vás, že informujeme všetkých našich darcov o všetkých záujemcoch, ktorí by radi našli cenovo dostupný spôsob, ako používať ich technologické produkty.

Budú existovať kritériá oprávnenosti pre zľavnené produkty? Ak áno, budú rovnaké ako u darovaných produktov?

Podľa terajších informácií sa na zľavnené produkty budú vzťahovať rovnaké kritériá oprávnenosti, aké platia pre darované produkty.

Budú knižnice aj naďalej oprávnené pre programy darovania aj zliav spoločnosti Microsoft, prostredníctvom programu TechSoup?

Áno, knižnice budú aj naďalej oprávnené získať dary a zľavy od spoločnosti Microsoft, rovnako ako množstvo ďalších ponúk dostupných cez program TechSoup.

Môžete vysvetliť zmenu v limitoch „produktových skupín“?

Produktová skupina zahŕňa všetky produkty, ktoré slúžia k podobnému účelu. Napríklad všetky operačné systémy Windows patria do jednej produktovej skupiny. V súčasnosti môžu oprávnené organizácie požiadať až o 50 licencií z maximálne 10 produktových skupín. Existuje viac ako 35 produktových skupín. Ďalšie informácie nájdete na stránke Produktové skupiny.
Od 1. apríla 2018 si môžu oprávnené organizácie vyberať zo všetkých darovaných produktov spoločnosti Microsoft, bez obmedzovania na 10 produktových skupín. Ak nie je uvedené inak, môžu organizácie požiadať maximálne o 50 licencií z každého produktu počas dvojročného objednávacieho cyklu. Serverové produkty majú naďalej licenčné limity špecifické pre daný produkt.

Aký je rozdiel medzi štandardnými a prémiovými produktmi?

Prémiové produkty sú zvyčajne označované ako „Professional“ alebo „Enterprise“, napríklad Office Professional, Visio Professional alebo Project Professional. Štandardné produkty sú zvyčajne označované ako „Standard“, napríklad Office Standard alebo Visio Standard.

Čo je to softvér „on-premise“?

Ako „on-premise“ znamená softvérové produkty, ktoré sú nainštalované v počítači, na rozdiel od produktov, ktoré sú ponúkané vo forme predplatného za „softvér ako službu“ (Software as a Service). Pre podrobnosti si prečítajte napr. tento článok.

V súčasnosti nemôžeme využívať cloudové produkty. Po 1. apríli budeme môcť aj naďalej získavať „on-premise“ softvér spoločnosti Microsoft?

Oprávnené organizácie budú môcť po 1. apríli naďalej žiadať o štandardné „on-premise“ produkty spoločnosti Microsoft, napríklad Office Standard 2016 a Visio Standard.
Prémiové „on-premise“ produkty, ako napríklad Office Enterprise 2016 a Visio Professional, budú od 1. apríla k dispozícii iba ako zľavnené produkty. Aby sme vám mohli poskytnúť ponuku Microsoft softvéru v plnom rozsahu, spustíme cez program TechSoup aj tento zvýhodnený program zliav. Naším cieľom je sprístupniť zľavnené produkty v čo najkratšom čase po 1. apríli 2018.

Bude program darovania postupne zrušený?

Nie. V dohľadnej budúcnosti bude Microsoft aj naďalej pokračovať vo svojom programe darovania softvéru neziskovým organizáciám. Za posledné tri fiškálne roky darovala spoločnosť Microsoft neziskovým organizáciám viac ako 1 miliardu dolárov ročne v hotovosti alebo v službách. Tento záväzok zostáva nezmenený. Spoločnosť Microsoft však dúfa, že počas nasledujúcich troch rokov strojnásobí počet neziskových organizácií, ktorým poskytne dar alebo zľavu tým, že rozšíri svoju ponuku licenčných možností.
V programe TechSoup Slovensko dnes spolupracujeme s ďalšími 7 firemnými partnermi, ktorí sú aj naďalej odhodlaní spolupracovať s nami na ponuke softvérových darov a zvýhodnených produktov pre neziskové organizácie. Neustále sa snažíme rozširovať našu ponuku, aby sme tak mohli lepšie uspokojiť potreby neziskových a charitatívnych organizácií. Nemáme v úmysle s tým prestať.

Čo v prípade, ak budeme potrebovať väčší počet „on-premise“ licencií?

Ak budete potrebovať viac „on-premise“ licencií, než na aké máte nárok vo forme daru prostredníctvom programu TechSoup, alebo ak budete potrebovať produkty, ktoré už nebudú k dispozícii vo forme daru, budete si môcť prostredníctvom programu TechSoup požiadať o zľavnené licencie pre tieto produkty; stane sa tak čo najskôr po 1. apríli 2018. Licencie tiež bude možné získať od iných autorizovaných predajcov alebo priamo od spoločnosti Microsoft.

Znamená táto zmena, že program TechSoup skončí?

Nie! Sme naďalej odhodlaní poskytovať neziskovým organizáciám technologické nástroje, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh a poslania. Organizácia TechSoup veľmi úzko spolupracuje so všetkými firemnými darcami, aby aj naďalej podporovala ich filantropické programy, ktoré sa vyvíjajú rovnako, ako sa vyvíja oblasť technológií. Náš model služieb a programy darovania sa tiež musia vyvíjať, aby napĺňali naše poslanie. Môžete sa tešiť na nové programy a služby ponúkané prostredníctvom programu TechSoup, vďaka ktorým vám poskytneme lepšiu technologickú podporu. Budeme hľadať nové spôsoby, ako priniesť pridanú hodnotu tak neziskovým organizáciám, ako aj firemným poskytovateľom technológií, a budeme aj naďalej udržiavať poplatky za naše služby na čo najnižšej úrovni.

Pre prípadné otázky, komentáre alebo spätnú väzbu využite prosím kontaktný formulár na stránke Kontakt.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow