TechSoup je technologická platforma organizácie CompuMentor, jednej z najstarších a najväčších agentúr zameraných na technologickú podporu mimovládnych organizácií v USA.

TechSoup ponúka mimovládnym, neziskovým a charitatívnym organizáciám technologické informačné prostriedky vrátane bezplatných informácií a podpory. Stránky TechSoup navštívi mesačne viac než 400 000 ľudí z vyše 190 krajín sveta, ktorí sa pre efektívne napĺňanie svojich cieľov a úloh usilujú získať technologické know-how, poradenstvo a dotované produkty určené pre neziskové a mimovládne organizácie.
Na stránkach TechSoup sa nachádza viac než 400 článkov s návodmi týkajúcich sa 14 tém z oblasti moderných technológií, 15 komunitných diskusných fór, sekcia technologických noviniek a adresár poskytovateľov služieb TechFinder.

Okrem informácií a zdrojov poskytovaných online ponúka platforma TechSoup aj službu darcovstva produktov TechSoup Stock, v rámci ktorej môžu mimovládne, neziskové a charitatívne organizácie získať dotované technologické produkty, veľkoryso poskytované našimi partnermi a darcami z komerčného aj neziskového sektora.

TechSoup Stock v súčasnosti poskytuje za minimálny administratívny poplatok prístup k darovaným a zľavneným technologickým produktom od 50 najväčších výrobcov, akými sú napr. spoločnosti Cisco či Microsoft. Od januára 2002, kedy bola služba TechSoup Stock uvedená do prevádzky, bolo prostredníctvom nej distribuovaných viac než 1,7 milióna výrobkov vyše 50 000 neziskovým organizáciám a na ďalšie účely bolo uvoľnených viac ako 400 miliónov USD.

Webová stránka programu TechSoup Slovensko

je súčasťou celosvetového programu darcovstva moderných technológií TechSoup, prostredníctvom ktorého skupina firemných darcov daruje technologické produkty charitatívnym, neziskovým a mimovládnym organizáciám na celom svete. TechSoup Slovensko je program prevádzkovaný v partnerskej spolupráci Nadácie Pontis a organizácie Techsoup.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow