Všeobecné informácie
1.1 Aké produkty sa dajú získať prostredníctvom programu TechSoup Slovensko?
1.2 Prečo účtujete administratívny poplatok?
1.3 Ako vás môžem kontaktovať?
1.4 Ako môžem získať rady pri výbere produktov?

Kto je oprávnený žiadať
2.1 Je moja organizácia oprávnená požiadať o dary cez program TechSoup Slovensko?

Registrácia
3.1 Chcem požiadať o softvérové dary. Ako mám postupovať?
3.2 Ak už niekto iný zaregistroval moju organizáciu do programu TechSoup, môžem použiť tento účet na objednanie produktov?
3.3 Ako zistím používateľské meno a heslo našej organizácie?

Podanie žiadosti
4.1 Ako môžem podať žiadosť o jednotlivé produkty?
4.2 O koľko produktov môžem požiadať?
4.3 Ako často môže moja organizácia žiadať o produkty? 
4.4 Moja organizácia má niekoľko pobočiek. Môže každá pobočka požiadať o softvér samostatne?
4.5 Ako uhradím administratívny poplatok?

Dodacia adresa
5.1 Môže sa dodacia adresa líšiť od sídla organizácie (teda od registrovanej adresy organizácie)?

Informácie o stave mojej žiadosti
6.1 Kedy môžem očakávať dodanie požadovaných produktov?
6.2 Ako mám postupovať v prípade, keď sa chcem opýtať na stav mojej žiadosti?
6.3 Ako mám postupovať, keď chcem zrušiť podanú žiadosť?

Vrátenie peňazí a tovaru
7.1 Ako mám postupovať, keď chcem vrátiť už dodaný tovar?
7.2. Akou formou dostanem späť peniaze?

Prístup k môjmu účtu
8.1 Ako mám postupovať, keď som zabudol/la používateľské meno alebo heslo našej organizácie?
8.2 Moju organizáciu už niekto zaregistroval. Ako môžem zistiť používateľské meno a heslo mojej organizácie?
8.3. Ako mám postupovať v prípade, ak sa od registrácie do programu TechSoup Slovensko zmenili údaje mojej organizácie?

 

Všeobecné informácie

1.1 Aké produkty sa dajú získať prostredníctvom programu TechSoup Slovensko?
Program TechSoup Slovensko ponúka oprávneným organizáciám technologické dary a služby darom alebo za zvýhodnwenú cenu. Aktuálny zoznam produktov nájdete na karte Katalóg produktov.

1.2 Prečo účtujete administratívny poplatok?
Prevádzka programu TechSoup Slovensko je zabezpečená z administratívnych poplatkov, čo umožňuje efektívne a nezávislé fungovanie nášho programu.Najčastejším modelom poplatkov je pevná výška administratívneho poplatku za jednu licenciu alebo za jedného používateľa. Výška týchto poplatkov je určovaná v spolupráci s poskytovateľom daného produktu (firemný partner), a to tak, aby zodpovedala 5 - 20 % bežnej trhovej hodnoty. Ponuka vždy zodpovedá celosvetovému pravidlu programu TechSoup, že musí ísť o najvýhodnejšiu ponuku daného produktu dostupnú neziskovým organizáciám.

1.3 Ako vás môžem kontaktovať?
Kliknite na prepojenie Kontaktujte nás.

1.4 Ako môžem získať rady pri výbere produktov?
Ak máte problémy s výberom správneho produktu, kontaktujte nás. Pokúsime sa vám pomôcť alebo vás odkázať na ďalšie zdroje.

^ hore


 

Kto je oprávnený žiadať o dary

2.1 Je moja organizácia oprávnená požiadať o dary cez program TechSoup Slovensko?
Program TechSoup Slovensko poskytuje dary neziskovým a dobročinným organizáciám so sídlom na Slovensku. Príjemcami darov môžu byť občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, organizácie Slovenského Červeného kríža, verejné knižnice a cirkevné a náboženské organizácie. Viac informácií nájdete na stránke Kritériá oprávnenosti.

^ hore


Registrácia

3.1 Chcem požiadať o softvérové dary. Ako mám postupovať?
Potrebné informácie nájdete v sekcii Registrácia organizácie a Ako podať žiadosť.

3.2 Ak už niekto iný zaregistroval moju organizáciu do programu TechSoup, môžem použiť tento účet na objednanie produktov?
Áno, na prihlásenie použite platné používateľské meno a heslo organizácie.

3.3 Ako zistím používateľské meno a heslo našej organizácie?
Ak nepoznáte heslo vašej organizácie, kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo. Je potrebné zadať platné používateľské meno alebo zaregistrovanú e-mailovú adresu vašej organizácie. Na e-mail dostanete odkaz na jednorazové prihlásenie, prostredníctvom ktorého si budete môcť vytvoriť nové heslo. Ak nepoznáte žiaden z týchto údajov, kontaktujte nás.

^ hore


Podanie žiadosti

4.1 Ako môžem podať žiadosť o jednotlivé produkty?
Podrobné informácie nájdete v časti Ako podať žiadosť. 

4.2 O koľko produktov môžem požiadať?
Naši darcovia produktov majú pravidlá týkajúce sa počtu produktov, ktoré môžu jednotlivé organizácie získať.
Všetky informácií nájdete v častiach Pravidlá a podmienky jednotlivých darcov.

4.3 Ako často môže moja organizácia žiadať o produkty?
Naši darcovia produktov majú pravidlá týkajúce sa počtu a frekvencie žiadostí, ktoré môžu jednotlivé organizácie zadať.
Všetky informácií nájdete v častiach Pravidlá a podmienky jednotlivých darcov.

^ hore

4.4 Moja organizácia má niekoľko pobočiek. Môže každá pobočka požiadať o softvér samostatne?
Áno, ak spĺňa Kritériá oprávnenosti programu TechSoup.

Pobočka musí mať vlastnú právnu subjektivitu. Takéto organizácie majú zvyčajne jednotné stanovy, ale každá pobočka má samostatné IČO (identifikačné číslo organizácie). V takom prípade:
* Vyplňte registračný formulár a zaregistrujte vašu pobočku.
* Ak administrátor programu TechSoup Slovensko potvrdí, že vaša pobočka spĺňa požadované Kritériá oprávnenosti s podmienky aspoň jedného darcu produktov, štandardným spôsobom požiadate o softvérové dary. Prihláste sa do používateľského účtu TechSoup použitím používateľského mena a hesla vašej pobočky.
* Ak je vaša pobočka už zaregistrovaná a schválená do programu, prihláste sa použitím vášho prihlasovacieho mena a hesla.
* Ak je už pobočka zaregistrovaná, ale nepoznáte používateľské meno a heslo, kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo. Je potrebné zadať platné používateľské meno alebo zaregistrovanú hlavnú e-mailovú adresu. Na e-mail dostanete odkaz na jednorazové prihlásenie, prostredníctvom ktorého si budete môcť vytvoriť nové heslo. Ak nepoznáte žiaden z týchto údajov, kontaktujte nás.

Ak však vaša pobočka (stredisko, charitný dom alebo iná zložka organizácia) nemá vlastnú právnu subjektivitu, nemôže samostatne požiadať o dary. Softvér pre takúto pobočku môže objednať nadriadená zložka s právnou subjektivitou, ktorá sa stane aj konečným vlastníkom darovaných softvérových licencií.

^ hore 

4.5 Ako uhradím administratívny poplatok? 
Platbu môžete zaslať bankovým prevodom na účet administrátora podľa pro-forma faktúry alebo riadnej faktúry dodanej administrátorom.

^ hore


Dodacia adresa

5.1 Môže sa dodacia adresa líšiť od sídla organizácie (teda od registrovanej adresy organizácie)? 
TechSoup Slovensko poskytuje softvér na elektronické prevzatie (EDS). To znamená, že darcovia už neposielajú fyzické inštalačné médiá, ale iba prístupy do ich online prostredia.
Pri dodaní hardvéru požaduje program TechSoup Slovensko dodanie tovaru výhradne na adresu sídla organizácie, ktorá bola uvedená pri registrácii do programu TechSoup.
Poznámka: Niektorí darcovia môžu súhlasiť s dodaním hardvéru na dodaciu adresu, ktorá sa líši od adresy podľa registrácie do programu TechSoup Slovensko. Podmienkou je, aby štatutárny zástupca organizácie alebo ním splnomocnená osoba zaslala písomnú žiadosť o zmenu dodacej adresy. V takomto prípade nás kontaktujte.

^ hore


  

Informácie o stave mojej žiadosti


6.1 Kedy môžem očakávať dodanie požadovaných produktov?
Lehota na dodanie licencií je obvykle 14 dní, väčšina žiadostí je však vybavená v priebehu 3-5 dní po úhrade administratívneho poplatku. U hardvéru očakávajte dlhšie dodacie lehoty.

6.2 Ako mám postupovať v prípade, keď sa chcem opýtať na stav mojej žiadosti?
Vaše otázky pošlite na e-mailovú adresu info@pontisno.sk.
Ako predmet správy uveďte text "Otázka na stav žiadosti" a do tela správy uveďte nasledujúce informácie:
* názov organizácie,
* identifikačné číslo organizácie (IČO),
* číslo vašej žiadosti (ID zálohovej faktúry).

^ hore
 

6.3 Ako mám postupovať, keď chcem zrušiť podanú žiadosť? 
Pošlite e-mail na adresu info@pontisno.sk.
Ako predmet správy uveďte text "Žiadosť o zrušenie žiadosti" a do tela správy uveďte nasledujúce informácie:
* názov organizácie,
* identifikačné číslo organizácie (IČO),
* číslo vašej žiadosti (ID zálohovej faktúry),
* dôvod zrušenia žiadosti.

^ hore


Vrátenie peňazí a tovaru 

7.1 Ako mám postupovať, keď chcem vrátiť už dodaný tovar?
V prípade EDS softvéru (softvér určený na elektronické prevzatie) po zaplatení administratívneho poplatku a po schválení vašej žiadosti darcom musí program TechSoup Slovensko považovať váš softvérový dar za nainštalovaný a používaný.
Preštudujte si stránky "Pravidlá a obmedzenia" a "Najčastejšie otázky" na stránkach jednotlivých darcov. Tam zistíte, ktorý z nich povoľuje vrátenie objednaného tovaru.

Ak je vrátenie možné, postupujte podľa týchto pokynov:
Pošlite e-mail na adresu info@pontisno.sk.
Ako predmet správy uveďte text "Žiadosť o vrátenie už dodaného tovaru" a do tela správy uveďte nasledujúce informácie:
* názov organizácie,
* identifikačné číslo organizácie (IČO),
* číslo vašej žiadosti (ID zálohovej faktúry),
* dôvod vrátenia tovaru.

7.2. Akou formou dostanem späť peniaze?
Peniaze budú vrátené na bankový účet, z ktorého bola uhradená platba.

^ hore


 

Prístup k môjmu účtu 

8.1 Ako mám postupovať, ak som zabudol/la používateľské meno alebo heslo našej organizácie?
Ak nepoznáte heslo vašej organizácie, kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo. Je potrebné zadať platné používateľské meno alebo zaregistrovanú e-mailovú adresu vašej organizácie. Na e-mail dostanete odkaz na jednorazové prihlásenie, prostredníctvom ktorého si budete môcť vytvoriť nové heslo. Ak nepoznáte žiaden z týchto údajov, kontaktujte nás.

8.2 Moju organizáciu už niekto zaregistroval. Ako môžem zistiť používateľské meno a heslo mojej organizácie?
Kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo. Je potrebné zadať platné používateľské meno alebo zaregistrovanú e-mailovú adresu vašej organizácie. Na e-mail dostanete odkaz na jednorazové prihlásenie, prostredníctvom ktorého si budete môcť vytvoriť nové heslo. Ak nepoznáte žiaden z týchto údajov, kontaktujte nás.

8.3. Ako mám postupovať v prípade, ak sa od registrácie do programu TechSoup Slovensko zmenili údaje mojej organizácie?
Pošlite e-mail na adresu info@pontisno.sk.
Ako predmet správy uveďte text "Zmena údajov" a do tela správy uveďte nasledujúce informácie:
* názov organizácie,
* identifikačné číslo organizácie (IČO),
* nové údaje o organizácii, ktoré chcete opraviť.^ hore ^

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow