Registrácia do programu TechSoup Slovensko sa skladá z niekoľkých krokov. Pri registrácii vyhodnocujeme oprávnenosť vašej neziskovej alebo charitatívnej organizácie pre vstup do programu TechSoup Slovensko, ako aj oprávnenosť organizácie pre využitie ponúk grantov, programov darovania produktov alebo zvýhodnených cenových ponúk našich partnerov. Jednotliví partneri väčšinou určujú podrobnejšie kritériá pre využitie ich ponuky, napr. veľkosť organizácie, ročný prevádzkový rozpočet, hlavná aktivita žiadajúcej organizácie a pod. Konkrétne kritériá jednotlivých partnerov a ich programov nájdete na samostatných stránkach.

1) Vyplňte registračný formulár

Poverený zástupca organizácie musí vyplniť registračný formulár na stránkach programu Techsoup Slovensko. V registračnom formulári vyplní základné osobné údaje a základné a kontaktné údaje organizácie.
Vo formulári vyplňte oficiálne údaje tak, ako sú uvedené v oficiálnom registri v zápise vašej organizácie alebo ako sú uvedené vo vašich dokumentoch. Poznámky pri jednotlivých položkách vám napovedia, aké údaje máte vyplniť.
Ročný prevádzkový rozpočet je údaj pre aktuálny alebo plánovaný fiškálny rok, stačí uviesť aj orientačný údaj. Niektorí partneri obmedzujú poskytovanie svojich darov podľa výšky rozpočtu organizácie.

Počas registrácie priložte aj základné registračné dokumenty organizácie, čo nám umožní začať proces posudzovania organizácie. Ak ich nemáte nascenované, môžete ich priložiť aj dodatočne alebo nám ich zaslať e-mailom.
Podľa typu organizácie môžu byť základné registračné dokumenty tieto: stanovy (pre OZ), výpis z registra neinvestičných fondov (pre NF), výpis z registra neziskových organizácií (pre NO), nadačná listina (pre nadácie), zriaďovacia listina verejnej knižnice, a pod. Prehľad požadovaných dokumentov nájdete na stránke .

2) Počkajte na posúdenie oprávnenosti vašej organizácie

Najneskôr do 10 pracovných dní vykoná poverený pracovník programu TechSoup Slovensko posúdenie vašej registrácie do programu a tiež vyhodnotenie vašej oprávnenosti do programov jednotlivých partnerov. Pri tomto vyhodnotení kontrolujeme:

  • zápis organizácie v oficiálnom registri príslušnom pre daný typ organizácie,
  • registračné údaje o organizácii zadané do nášho systému s údajmi v oficiálnom registri (názov, adresa sídla, registračné číslo podľa registra, identifikačné číslo IČO), resp. podľa údajov v predložených dokumentoch,
  • zaradenie do správnej oblasti činnosti podľa dostupných informácií o organizácii (hlavná aktivita organizácie),
  • prípadne niektoré ďalšie údaje požadované našimi partnermi.

Poverený pracovník programu TechSoup Slovensko vás môže pri posudzovaní registrácie kontaktovať telefonicky alebo e-mailom kvôli vyjasneniu niektorých údajov alebo nezrovnalostí, na ktoré pri registrácii narazíme. Tiež si od vás môžeme dodatočne vyžiadať ďalšie dokumenty, ak všetky potrebné informácie nebudú k dispozícii v oficiálnych zdrojoch alebo nebudú aktuálne. Ak sa nášmu pracovníkovi nepodarí kontaktovať povereného zástupcu vašej organizácie, registrácia nemôže byť dokončená! Pokiaľ vám nebude do 10 pracovných dní doručený výsledok posudzovania registrácie a ani nikto nebude kontaktovať vašu organizáciu pre dodanie dodatočných informácií alebo dokumentov, neváhajte nás kontaktovať!

Po posúdení registrácie odošleme na oficiálnu e-mailovú adresu organizácie e-mail s potvrdením o splnení (alebo nesplnení) kritérií oprávnenosti pre vstup do programu TechSoup Slovensko. Vašu oprávnenosť na využívanie programov jednotlivých partnerov potom zistíte priamo vo svojom používateľskom účte.

Ak máte otázky k priebehu registrácie alebo k posúdeniu oprávnenosti pre vstup do programu TechSoup Slovensko alebo niektorého z našich partnerov, neváhajte nás kontaktovať.

3) Spĺňate kritériá oprávnenosti? Začnite využívať služby programu TechSoup Slovensko!

Vyberte si z katalógu produktov a služieb, požiadajte o pridelenie licencií alebo si prezrite ponuku ďalších služieb a informácií ponúkaných prostredníctvom programu TechSoup Slovensko.
Pri pristúpení nového partnera alebo spustení nového partnerského programu v rámci programu TechSoup Slovensko automaticky uskutočníme posúdenie oprávnenosti vašej organizácie pre tento nový program (pokiaľ je to možné). Prehľad oprávnenosti vašej organizácie pre všetkých partnerov a nimi ponúkané programy nájdete v podrobnostiach vášho účtu po prihlásení na stránkach programu www.techsoup.sk (sekcia Môj účet -> Organisation And Program Qualification Status).
O novinkách a zmenách v programe TechSoup Slovensko a programoch jednotlivých partnerov vás budeme priebežne informovať e-mailom na oficiálnu adresu vašej organizácie.

Pre ďalšie informácie si prečítajte dokument Program TechSoup: Často kladené otázky (FAQ).

Ak máte otázky týkajúce sa registrácie do programu Techsoup, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@pontisno.sk.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow