Radi by sme sa s vami podelili o niektoré novinky spoločnosti Microsoft
a plánované zmeny programu darovania spoločnosti Microsoft v rámci programu TechSoup:


• nedávno publikovaný článok skupiny Tech for Social Impact načrtol niektoré zmeny a vylepšenia programu darovania spoločnosti Microsoft pre neziskové a charitatívne organizácie (skupina Tech for Social Impact pôsobí v rámci spoločnosti Microsoft),

• niektoré z týchto zmien sa dotýkajú aj súčasného nastavenia programu darovania softvéru spoločnosti Microsoft
v rámci programu TechSoup Slovensko
, a teda aj vašej neziskovej organizácie alebo knižnice.
 

 

21. február 2018

Nedávno zverejnený článok skupiny Tech for Social Impact, ktorá bola vytvorená v rámci spoločnosti Microsoft Philantropies, sa zaoberá novou víziou tejto skupiny a jej záväzkom zabezpečiť, aby neziskové organizácie nezostali ani v čase zrýchľujúceho sa technologického vývoja pozadu. Dôkazom tohto záväzku je dlhotrvajúci program darovania softvéru spoločnosti Microsoft v spolupráci s organizáciou TechSoup.

Organizácia TechSoup celosvetovo spolupracuje so spoločnosťou Microsoft a ďalšími viac ako 100 poskytovateľmi technologických produktov a služieb, aby podporila a rozšírila prístup neziskových organizácií a knižníc k týmto technologickým riešeniam a službám. Chceme, aby ste si mohli dovoliť získať a používať tie najnovšie technológie na napĺňanie vášho poslania.

Nižšie nájdete súhrnné zmeny programu darovania spoločnosti Microsoft, ktoré boli oznámené vo vyššie uvedenom príspevku v blogu spoločnosti Microsoft. Tieto zmeny môžu ovplyvniť vaše možnosti v rámci programu TechSoup, preto vás prosíme, venujte dostatok času ich prečítaniu a vezmite ich do úvahy pri plánovaní technologických kapacít vašej organizácie v budúcnosti.

Chceme vám túto zmenu maximálne uľahčiť. Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Dôležité zmeny v programe darovania spoločnosti Microsoft v rámci programu TechSoup Slovensko platné od 1. apríla 2018

 

Zmeny v produktoch

Spoločnosť Microsoft optimalizuje svoju ponuku darovaného „on-premise“ softvéru tak, aby bol zameraný predovšetkým na napĺňanie potrieb menších organizácií. Verzie Standard „on-premise“ produktov budú v rámci programu TechSoup aj naďalej k dispozícii oprávneným organizáciám vo forme softvérových darov. Prémiové „on-premise“ produkty (označované ako verzie Premium alebo Professional) už nebudú ponúkané vo forme daru v rámci programu TechSoup, ale oprávneným organizáciám budú ponúkané so špeciálnou zľavou pre neziskové organizácie. Ponuky darovaných cloudových služieb sa tieto zmeny netýkajú.

Možnosť výberu z akýchkoľvek darovaných produktov

Od 1. apríla si oprávnené organizácie budú môcť vybrať z ponuky akýkoľvek darovaný produkt od spoločnosti Microsoft, bez doterajšieho obmedzenia na výber z 10 produktových skupín.

Pravidlá programu a kritériá oprávnenosti zostávajú stále rovnaké

Kritériá oprávnenosti programu darovania spoločnosti Microsoft v rámci TechSoup Slovensko zostávajú stále rovnaké. Rovnaké kritériá budú platné aj pre plánované zľavnené ponuky. Takisto zostávajú platné rovnaké limity pre darovanie licencií a dvojročný cyklus pre darovanie produktov.

Možnosť podpory

Zmeny, ktoré zavádza spoločnosť Microsoft, prinášajú neziskovým organizáciám a knižniciam väčší rozsah softvérových darov, zliav a licenčných možností. Program TechSoup vám chce pomôcť sa v tejto novej ponuke čo najlepšie zorientovať a pomôcť vám zistiť, ktoré riešenie bude optimálne pre potreby vašej organizácie – či darované alebo zľavnené produkty, „on-premise“, cloudové alebo hybridné riešenie. Tam, kde to bude možné, vám poskytneme prístup k informáciám na jednom, jednoducho dostupnom mieste.

Ďalšie novinky

uvedené na stránke microsoft.com/nonprofits, ktoré stoja za povšimnutie: Ešte raz chceme pripomenúť najnovšie ponuky pre neziskové organizácie, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedenom príspevku spoločnosti Microsoft - licencie služby Office 365 pre dobrovoľníkov, rozšírenie Microsoft 365 o ponuky plánov E3 a E5 alebo ponuka Microsoft Surface na desiatich nových svetových trhoch.

Pre podrobnosti kliknite na tento odkaz.

Ďakujeme za všetko, čo robíte pre spoločnosť! Sme radi, že môžeme byť pri tom.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow