Program darovania softvéru spoločnosti Adobe

Získajte prístup k pestrej škále kreatívnych softvérových produktov spoločnosti Adobe. Uchádzať sa o ne môžu oprávnené neziskové a charitatívne organizácie, verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie.

S použitím produktov spoločnosti Adobe môžete ľahko editovať obrázky, navrhnúť a tvoriť webové stránky, publikovať informačné spravodaje, vytvárať a upravovať video- alebo audio výstupy atď. Organizácie ich efektívne využijú na svoje propagačné a marketingové účely.

Oprávnenosť a obmedzenia

Oprávnené organizácie môžu počas fiškálneho roka (trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka) požiadať o:
• neobmedzený počet zvýhodnených prístupov k predplatnému Adobe Cloud,
a súčasne
• maximálne štyri darované samostatné produkty.

Pre ďalšie informácie si prečítajte Pokyny a obmedzenia programu darovania spoločnosti Adobe.

Prístup ku zľave

Ak názov produktu obsahuje poznámku Prístup ku zľave (Access to Discounted Rates), vtedy je v našej ponuke špeciálna zľava na uvedené produkty. Ak zadáte vašu požiadavku a zaplatíte administratívny poplatok do programu TechSoup, za daný produkt zaplatíte zároveň aj ďalší poplatok priamo darcovskej firme.
V popise každého produktu nájdete konkrétnu výšku zľavy.
Zľavnené ceny sú dostupné len pre oprávnené organizácie podľa kritérií programu TechSoup Slovensko.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow