Kreditný program spoločnosti Amazon Web Services (AWS) pre neziskové organizácie

Kreditný program spoločnosti Amazon Web Services (AWS) pre neziskové organizácie poskytuje oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam propagačné kredity na využitie cloudových služieb AWS.
AWS kredity môžete využiť ako úhradu za využívanie vybraných cloudových služieb AWS a za niektoré poplatky pri využívaní podpory spoločnosti AWS. Zabezpečená cloudová platforma AWS ponúka prístup k vysoko výkonnému výpočtovému výkonu, úložiskám dát, doručovaniu obsahu a ďalším službám bez potreby investovať do fyzickej infraštruktúry zo strany organizácií. AWS kredity sa nedajú použiť na úhradu služieb ako Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 za registráciu alebo prenos domény alebo na úhradu akéhokoľvek poplatku vopred za akúkoľvek službu.
Pre ďalšie informácie navštívte stránku Amazon Web Services - Často kladené otázky a pozrite sa, ako iné neziskové organizácie využívajú cloudové produkty a riešenia spoločnosti AWS.

Oprávnenosť a obmedzenia

Ak chcete zistiť, či je vaša organizácia oprávnená zúčastniť sa tohto programu, prečítajte si Pravidlá a podmienky spoločnosti Amazon Web Services.

Registrácia do skúšobnej verzie AWS Free Tier

Spoločnosť AWS okrem Kreditného programu AWS pre neziskové organizácie ponúka tiež skúšobnú verziu Amazon Free Tier zadarmo pre všetkých nových klientov po dobu 12 mesiacov od prvej registrácie.  AWS Free Tier (skúšobná verzia zadarmo) nie je súčasťou Kreditného programu AWS. Umožňuje novým klientom získať prístup k istým AWS službám a využívať ich až do určitého limitu úplne zadarmo.
Spoločnosť AWS odporúča potenciálnym záujemcom o grant zaregistrovať sa najprv do služby AWS Free Tier (skúšobná verzia zadarmo) a až potom si požiadať o grant.
Väčšina organizácií spravidla použije obe možnosti, Kreditný program spoločnosti AWS pre neziskové organizácie aj službu AWS Free Tier (skúšobnú verziu zadarmo). Táto kombinácia umožní organizáciám využívať cloudovú infraštruktúru AWS na báze predplatených služieb na hosťovanie webových stránok a získavanie finančnej pomoci na nákup softvéru, úschovu a analýzu dát a na vývoj nových systémov.

Kreditný program Amazon Web Services pre neziskové organizácie

Spoločnosť Amazon Web Services (AWS) chápe, že neziskové organizácie potrebujú technológie, ktoré im pomôžu dosiahnuť svoje ciele a poslanie bez plytvania vzácnymi zdrojmi. Sme nadšení, že im teraz môžeme ponúknuť lacnú a vysoko škálovateľnú infraštruktúru a technológie na tvorbu webových stránok, hostovanie základných systémov organizácií ako aj systémov zameraných na zamestnancov, na správu propagácie či fundraisingových aktivít. Chceme podporiť neziskové organizácie na celom svete v tom, aby prestali platiť za zbytočný výpočtový výkon, ktorý nevyužívajú, a aby mohli lepšie využiť svoje zdroje na dôležitú prácu a dosiahnutie cieľov a poslania.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow