Spoločnosť Bitdefender je popredným výrobcom bezpečnostného softvéru, ktorý slúži viac ako 500 miliónom používateľom po celom svete. Cieľom spoločnosti je zaistiť internetovú bezpečnosť pre všetkých. Toto odhodlanie prinieslo spoločnosti celosvetové prvenstvo v rebríčkoch významných softvérových testovacích spoločností ako sú AV-TEST, AV-Comparatives, Checkmark, ICSA Lab alebo Virus Bulletin. Viac než dekáda skúseností s aktívnym bojom proti malvéru a ďalším on-line hrozbám priniesla firme Bitdefender pozíciu inovačného lídra.

Spoločnosť Bitdefender má víziu čistého internetu ako podporného prostredia pre vzdelávanie, osobnú slobodu a výmenu myšlienok a názorov, on-line prostredia, kde sa nemusíte báť kyberšikany, krádeže identity, fraudov a iných neprávostí.

Preto sa firma Bitdefender snaží prinášať inovácie a najnovšie technológie tam, kde poslúžia najlepšie. Okrem ponuky komerčných produktov tak ponúka aj širokú škálu produktov pre osobné počítače, smartfóny a tablety. Spoločnosť Bitdefender taktiež ponúka bezplatné aplikácie na zabezpečenie sociálnych sietí a spolupracuje so školami a neziskovými organizáciami na ochrane ich zariadení pred napadnutím.

Darovací program spoločnosti Bitdefender ponúka oprávneným organizáciám programu Techsoup antivírový a bezpečnostný softvér. Produkty môžete použiť na vylepšenie zabezpečenia počítačov so ystémom Windows alebo Mac zapojených v sieti, Windows serverov a mobilných zariadení so systémom Android.
 

Oprávnenosť a obmedzenia

Ak chcete zistiť, či je vaša organizácia oprávnená prijímať dary prostredníctvom tohto programu, prečítajte si Pravidlá a podmienky spoločnosti Bitdefender.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow