Produkty NortonLifeLock môžete použiť pre zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie výkonu jednotlivých koncových zariadení, ktoré nie sú pripojené do spoločnej siete.

Oprávnenosť a obmedzenia

Každá oprávnená organizácia môže získať až 20 licencií (každá licencia je určená až pre 5 počítačov) produktu NortonLifeLock Security počas jedného fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).

Ak chcete zistiť, či je vaša organizácia oprávnená prijímať dary prostredníctvom tohto programu, prečítajte si Pravidlá a podmienky programu darovania spoločnosti NortonLifeLock.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow