NortonLifeLock Donation Program

Browse Products

Produkty NortonLifeLock môžete použiť pre zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie výkonu jednotlivých koncových zariadení, ktoré nie sú pripojené do spoločnej siete.

Oprávnenosť a obmedzenia

Každá oprávnená organizácia môže získať 20 licencií (každá jedna licencia môže slúžiť až na 5 počítačov) produktu NortonLifeLock Security počas jedného fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).

Ak chcete zistiť, či je vaša organizácia oprávnená prijímať dary prostredníctvom tohto programu, prečítajte si Pravidlá a podmienky spoločnosti NortonLifeLock.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow