Symantec

Spoločnosť Symantec poskytuje oprávneným organizáciám na Slovensku (neziskové organizácie a verejné knižnice) prostredníctvom programu TechSoup Slovensko 2 základné typy softvérových produktov: Symantec Desktop a Symantec Enterprise.

  • Produkty Symantec Enterprise môžete použiť pre zvýšenie bezpečnosti vašej počítačovej siete a zariadení v nej pracujúcich. Ponuka obsahuje produkty pre malé a stredné, tak aj pre veľké organizácie.
  • Produkty Symantec Desktop (Norton) môžete použiť pre zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie výkonu jednotlivých koncových zariadení, ktoré nie sú pripojené do spoločnej siete.

V katalógu produktov nájdete produkty spoločnosti rozdelené do skupiny Symantes Desktop a Symantec Enterprise.
 

Oprávnenosť a obmedzenia

Každá oprávnená organizácia môže získať 1 licencií Norton Security (zo skupiny Symantec Desktop) počas jedného fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).
Okrem toho môže získať až dva softvérové produkty zo skupiny Symantec Enterprise počas jedného fiškálneho roka. Organizácia môže požiadať až o 100 licencií na každý produkt zo skupiny Symantec Enterprise okrem produktu Backup Exec, pre ktorý stačí iba 1 licencia.

Ak chcete zistiť, či je vaša organizácia oprávnená prijímať dary prostredníctvom tohto programu, prečítajte si Pravidlá a podmienky spoločnosti Symantec.