Získajte pre svoju neziskovú organizáciu alebo verejnú knižnicu produkty pre firemné zálohovanie a obnovu dát prostredníctvom programu Veritas pre neziskové organizácie v TechSoup Slovensko.

K strate dát môže dôjsť. Pokiaľ máte riešenie pre zálohu, bude proces obnovy rýchlou a jednoduchou úlohou, či už je nedostupnosť vašich dát spôsobená ľudskou chybou, útokom alebo prírodnou katastrofou.

Program Veritas poskytuje komplexné riešenie stratégie zálohovania a obnovy dát vašej organizácie. S programami Veritas môžete implementovať opatrenia pre rýchlu reakciu, ktorá zaistí:

  • Jednoduché zálohovanie pre pravidelnú, nepretržitú ochranu dát
  • Sledovanie dát a záloh cez jediný ovládací panel
  • Obnovu celého systému alebo jednotlivých položiek, bez ohľadu na to, kde sú dáta uložené (u vás v objekte, na virtuálnom serveri alebo v cloude)
  • Ukladanie záloh vo fyzických alebo virtuálnych systémoch alebo v cloudovom prostredí, vrátane Amazon Web Services, Microsoft Azure a ďalších
  • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) vďaka komplexnej deduplikácii do cloudu

Pre neziskový sektor sú k dispozícii dve možnosti.

  • Veritas System Recovery: pre menšie organizácie využívajúce iba jeden server a minimálne aplikácie pre správu dát
  • Veritas Backup Exec: pre väčšie organizácie alebo pre tých, ktorí potrebujú pokročilejšie funkcie, ako je inline deduplikácia, okamžitá obnova cloudu s Azure a nástroj pre celkové náklady na vlastníctvo (TCO)

Oprávnenosť a obmedzenia

Oprávnené organizácie môžu získať jednu licenciu z každého produktu počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).
Ak chcete zistiť, či je vaša organizácia oprávnená pre účasť v tomto programe, prečítajte si stránku Pravidlá a podmienky spoločnosti Veritas.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow