Spoločnosť Veritas podporuje etické a zodpovedné globálne podnikanie, talentovanú, rôznorodú a inkluzívnu pracovnú silu, angažuje sa a podporuje zavádzanie dobrých environmentálnych postupov a investuje do pozitívneho sociálneho vplyvu na celom svete.
Spoločnosť Veritas umožňuje organizáciám využívať silu ich dát a informácií pomocou riešení, ktoré slúžia najväčším a najkomplexnejším heterogénnym prostrediam na svete.

V rámci programu darovania ponúka spoločnosť Veritas podnikové produkty určené na zálohovanie a obnovu dát. Ponuka je učená pre oprávnené organizácie (neziskové organizácie a verejné knižnice) zaradené do programu TechSoup Slovensko.
Produkty spoločnosti Veritas môžete použiť na ochranu pred stratou dát vo viacnásobne sieťovaných počítačoch.
 

Oprávnenosť a obmedzenia

Oprávnené organizácie môžu získať jednu licenciu z každého produktu počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).
Ak chcete zistiť, či je vaša organizácia oprávnená pre účasť v tomto programe, prečítajte si stránku Pravidlá a podmienky spoločnosti Veritas.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow