Exchange Server Standard Edition

Donor Partner: 
Language: 
MS Title Group: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Description: 

Ak vaša organizácia požiada o softvérový dar, zo stránky VLSC spoločnosti Microsoft (Volume Licensing Service Center) si môže prevziať aktuálnu alebo staršiu verziu softvéru v akomkoľvek jazyku, ktorý Microsoft ponúka. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft si môžete overiť, ktorá verzia softvéru je aktuálna.


Program Exchange Server Standard Edition je server pre správu e-mailov a kalendára, ktorý beží na serveri Windows Server. Poskytuje prostredie pre spoluprácu, ktoré umožňuje výmenu správ v rámci organizácie aj mimo nej. Verzia Standard Edition je určená najmä pre malé a stredné organizácie a je obmedzená na päť e-mailových schránok.
Tento dar poskytuje jednu serverovú licenciu verzie Standard Edition. Pre väčšie organizácie je určený produkt Exchange Server Enterprise Edition. Dalšie licenčné informácie nájdete v dokumente Sprievodca licenciami a edíciami aplikácie Windows Server.

Aké verzie sú k dispozícii

Môžete prevziať aktuálnu alebo predchádzajúcu verziu tohto softvéru. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft môžete zistiť, ktorá verzia produktu je aktuálna. Okrem toho môžete softvér prevziať v akejkoľvek dostupnej jazykovej verzii. Viac informácií ku výberu vašej verzie nájdete v tomto článku.

Výhody pre organizácie

Ak máte skúsenosti s administráciou siete, môžete program Exchange Server využiť na:
• zníženie nákladov vďaka konsolidácii komunikačných prostriedkov,
• skrátenie času venovaného nastavovaniu servera.

Hlavné funkcie

Zjednodušená správa: Jednotné webové rozhranie pre správu zjednodušuje všetky druhy nasadenia aplikácie Exchange Server.
Jednotná komunikácia: Používatelia prijímajú e-maily, hlasové správy aj faxy do jednej schránky, ktorá je navyše prístupná odkiaľkoľvek cez telefónnu alebo webovú aplikáciu.
Ochrana schránky: Integrované antivírusové, anti-spamové a anti-phishingové technológie zabránia aktuálnym útokom.
Obnovenie databázy: Administrátori môžu nastaviť automatickú obnovu e-mailových schránok pri chybe na úrovni databázy.

Software Assurance

V rámci programu Software Assurance máte počas ďalších dvoch rokov od kúpy produktu právo nainštalovať akékoľvek nové verzie produktov, ku ktorým sa vzťahuje licenčná zmluva. Celkový počet aktívnych zariadení však musí zodpovedať počtu legálne získaných licencií.

Prevzatie produktu

Inštalácia tohto produktu vyžaduje prevzatie softvéru zo stránky Volume Licensing Service Center (VLSC) spoločnosti Microsoft a vloženie licenčného kľúča. Môžete prevziať ľubovoľnú technickú alebo jazykovú verziu vášho produktu.
Tento produkt môžete s jedným licenčným kľúčom nainštalovať na toľko počítačov, na koľko ste získali oprávnenie (softvérové licencie). Toto množstvo je uvedené v správe, ktorú dostanete od programu Techsoup potom, ako si požiadate o produkt a zaplatíte administratívny poplatok.
Očakávajte dva e-maily:
1. Keď bude schválená vaša žiadosť o softvérový dar, TechSoup pošle na hlavnú e-mailovú adresu vašej organizácie "uvítaciu správu" s podrobnými inštrukciami. Tento e-mail potvrdí počet licencií, o ktoré ste si požiadali, poskytne inštrukcie, ako používať VLSC, prevziať a inštalovať softvérové dary potom, ako spoločnosť Microsoft akceptuje licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Uistite sa, že komunikačný e-mail, ktorý je pre vašu organizáciu zaregistrovaný do programu Techsoup, je naďalej aktuálny. Navštívte sekciu Môj profil a overte adresu v profile vašej organizácie.
2. Spoločnosť Microsoft vám o pár dní neskôr odošle e-mail, v ktorom spoločnosť víta vašu organizáciu na portáli VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenať, že spoločnosť Microsoft prijala licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Po prijatí tejto správy nasledujte inštrukcie z prvého e-mailu, zaslaného programom Techsoup, ktorý obsahuje podrobné inštrukcie, ako prevziať a inštalovať softvérový dar z prostredia VLSC.

Požiadavky na systém: 
Features: 

Major Capabilities

  • Simplified management: A unified, web-based management console simplifies on-premises, online, and hybrid Exchange deployments.
  • Unified messaging: Users can receive email, voicemail, and faxes through a single inbox that can be accessed from anywhere, including on mobile and web clients.
  • Inbox protection: Integrated antivirus, anti-spam and anti-phishing technologies stop the latest threats.
  • Database recovery: Administrators can configure database availability groups of up to 16 mailbox servers for automatic recovery from database-level failures.

Obtaining This Product

Installing this product requires you to download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center(VLSC) and enter a license key. You can download any available version or language for your product.

The license key allows you to install the product on as many computers as you have received licenses for. This quantity is specified in the email you receive from TechSoup after you request this product.

Expect two emails:

  1. When your donation request has been approved, TechSoup will send a message to your organization email address. This email will confirm the number of licenses you have requested and provide information about how to use the VLSC once Microsoft accepts your license agreement. Make sure the email address in your organization details is up to date by visiting your account.
  2. Microsoft will send an email welcoming your organization to the VLSC. This email will indicate that Microsoft has accepted your license agreement. After you receive this email, you'll be able to follow the steps in the first email you received from TechSoup to obtain your donation through the VLSC.

Software Assurance

Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

Obmedzenia: 

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Microsoft Donation nájdete tu.