Exchange Server Standard Edition

Donor Partner: 
Language: 
MS Title Group: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Description: 

Ak vaša organizácia požiada o softvérový dar, zo stránky VLSC spoločnosti Microsoft (Volume Licensing Service Center) si môže prevziať aktuálnu alebo staršiu verziu softvéru v akomkoľvek jazyku, ktorý Microsoft ponúka. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft si môžete overiť, ktorá verzia softvéru je aktuálna.


Program Exchange Server Standard Edition je server pre správu e-mailov a kalendára, ktorý beží na serveri Windows Server. Poskytuje prostredie pre spoluprácu, ktoré umožňuje výmenu správ v rámci organizácie aj mimo nej. Verzia Standard Edition je určená najmä pre malé a stredné organizácie a je obmedzená na päť e-mailových schránok.
Tento dar poskytuje jednu serverovú licenciu verzie Standard Edition. Pre väčšie organizácie je určený produkt Exchange Server Enterprise Edition. Dalšie licenčné informácie nájdete v dokumente Sprievodca licenciami a edíciami aplikácie Windows Server.

Aké verzie sú k dispozícii

Môžete prevziať aktuálnu alebo predchádzajúcu verziu tohto softvéru. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft môžete zistiť, ktorá verzia produktu je aktuálna. Okrem toho môžete softvér prevziať v akejkoľvek dostupnej jazykovej verzii. Viac informácií ku výberu vašej verzie nájdete v tomto článku.

Výhody pre organizácie

Ak máte skúsenosti s administráciou siete, môžete program Exchange Server využiť na:
• zníženie nákladov vďaka konsolidácii komunikačných prostriedkov,
• skrátenie času venovaného nastavovaniu servera.

Hlavné funkcie

Zjednodušená správa: Jednotné webové rozhranie pre správu zjednodušuje všetky druhy nasadenia aplikácie Exchange Server.
Jednotná komunikácia: Používatelia prijímajú e-maily, hlasové správy aj faxy do jednej schránky, ktorá je navyše prístupná odkiaľkoľvek cez telefónnu alebo webovú aplikáciu.
Ochrana schránky: Integrované antivírusové, anti-spamové a anti-phishingové technológie zabránia aktuálnym útokom.
Obnovenie databázy: Administrátori môžu nastaviť automatickú obnovu e-mailových schránok pri chybe na úrovni databázy.

Software Assurance

V rámci programu Software Assurance máte počas ďalších dvoch rokov od kúpy produktu právo nainštalovať akékoľvek nové verzie produktov, ku ktorým sa vzťahuje licenčná zmluva. Celkový počet aktívnych zariadení však musí zodpovedať počtu legálne získaných licencií.

Prevzatie produktu

Inštalácia tohto produktu vyžaduje prevzatie softvéru zo stránky Volume Licensing Service Center (VLSC) spoločnosti Microsoft a vloženie licenčného kľúča. Môžete prevziať ľubovoľnú technickú alebo jazykovú verziu vášho produktu.
Tento produkt môžete s jedným licenčným kľúčom nainštalovať na toľko počítačov, na koľko ste získali oprávnenie (softvérové licencie). Toto množstvo je uvedené v správe, ktorú dostanete od programu Techsoup potom, ako si požiadate o produkt a zaplatíte administratívny poplatok.
Očakávajte dva e-maily:
1. Keď bude schválená vaša žiadosť o softvérový dar, TechSoup pošle na hlavnú e-mailovú adresu vašej organizácie "uvítaciu správu" s podrobnými inštrukciami. Tento e-mail potvrdí počet licencií, o ktoré ste si požiadali, poskytne inštrukcie, ako používať VLSC, prevziať a inštalovať softvérové dary potom, ako spoločnosť Microsoft akceptuje licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Uistite sa, že komunikačný e-mail, ktorý je pre vašu organizáciu zaregistrovaný do programu Techsoup, je naďalej aktuálny. Navštívte sekciu Môj profil a overte adresu v profile vašej organizácie.
2. Spoločnosť Microsoft vám o pár dní neskôr odošle e-mail, v ktorom spoločnosť víta vašu organizáciu na portáli VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenať, že spoločnosť Microsoft prijala licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Po prijatí tejto správy nasledujte inštrukcie z prvého e-mailu, zaslaného programom Techsoup, ktorý obsahuje podrobné inštrukcie, ako prevziať a inštalovať softvérový dar z prostredia VLSC.

Systémové požiadavky

Podrobnosti si prečítajte na stránke systémové požiadavky produktu Exchange Server.

Požiadavky na systém: 
Features: 
Obmedzenia: 

Product restrictions can be found under Microsoft's eligibility guidelines.