Office for Mac

Donor Partner: 
Language: 
MS Title Group: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Platforma: 
Description: 

Office for Mac is a suite of Microsoft Office products for Mac computers. Office for Mac is fully compatible with Office for Windows and backward compatible with previous versions of Office for both platforms.

This donation provides one license for installing the software on a single device. See a summary of Volume Licensing Product Use Rights for specific licensing details.

Which Versions of This Software Are Available?

You can choose to download the current version or the previous version of this software. You can find out which version is the current one on the Current Versions of Microsoft Products page. In addition, you can download the software in any language that's available.

Benefits for Organizations

You can use Office for Mac to

 • Increase productivity by allowing Mac users to create, share, and edit documents and colleagues using Office with Windows or Mac without conversion or translation
 • Enable collaboration by using Outlook for emailing and scheduling in a mixed Windows and Mac organization

Applications in This Suite

The suite includes the following applications.

 • Excel is a spreadsheet application with data analysis and visualization tools.
 • Outlook is a time and information manager that integrates email, calendar, contacts, and tasks.
 • PowerPoint is a presentation graphics program with capabilities for text effects, sound, and animation.
 • Word is a full-featured word processor.
 • OneNote is a note-taking application that allows various types of content to be shared among team members.

Major Capabilities

 • Compatibility with Office for Windows: Each of the included applications has essentially the same capabilities as its Windows equivalent.
 • Ribbon: The Office for Mac ribbon enhances usability by bringing together the most popular formatting and creation tools in a single, unified design.
 • Web and mobile access: With Office Online and free apps for mobile devices, users at separate locations can co-author or edit the same file at the same time. They can use any web browser or mobile device running iOS, Android, or Windows.
 • Cloud storage: Office applications integrate with OneDrive, OneDrive for Business, and SharePoint, so you can access your files across devices.

See a complete list of Office for Mac features.

Obtaining This Product

Installing this product requires you to download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) and enter a license key. You can download any available version or language for your product.

The license key allows you to install the product on as many computers as you have received licenses for. This quantity is specified in the email you receive from TechSoup after you request this product.

Expect two emails:

 1. When your donation request has been approved, TechSoup will send a message to your organization email address. This email will confirm the number of licenses you have requested and provide information about how to use the VLSC once Microsoft accepts your license agreement. Make sure the email address in your organization details is up to date by visiting your account.
 2. Microsoft will send an email welcoming your organization to the VLSC. This email will indicate that Microsoft has accepted your license agreement. After you receive this email, you'll be able to follow the steps in the first email you received from TechSoup to obtain your donation through the VLSC.

Software Assurance

Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

Požiadavky na systém: 
 • See Office system requirements.
 • Microsoft installation technologies:
  • Office applications that are version 2019 or later must be installed using Microsoft Click-to-Run technology instead of the traditional Windows Installer (MSI) technology. Click-to-Run technology is the same technology that is used to install the Office applications that are included with Office 365 subscriptions.
  • You can't install multiple Office products on a computer if the products are the same version but use different installation technologies. In some cases, you also can't install two different versions of Click-to-Run applications on the same computer. For more information, see Microsoft Office support.
Features: 

 

 

Obmedzenia: 

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Microsoft Donation nájdete tu.

Získať tento produkt: 

Instalace tohoto produktu vyžaduje předchozí stažení softwaru z Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) a aktivaci pomocí nástroje VL Serializer. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze a jazykové mutace Vašeho produktu.

Produkt můžete s jedním instalačním nástrojem instalovat na tolik počítačů, pro kolik jste obdrželi licence. Toto množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od Techsoup poté, co zažádáte o tento produkt a zaplatíte administrativní poplatek.

Očekávejte dva e-maily:

 1. Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelské profilu je aktuální.
 2. Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce ke stažení daru z VLSC a jeho instalaci.