Bitdefender Internet Security, 5 Users

Donor Partner: 
Language: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Platforma: 
Description: 

Produkt Internet Security spoločnosti Bitdefender je bezpečnostný softvér, ktorý chráni počítače proti vírusom, spamu a ďalším on-line hrozbám.

Týmto darom získate jednoročné predplatné na použitie produktu na piatich počítačoch. Predplatné obsahuje aktualizácie ochrany a sťahovanie nových funkcionalít. Pokiaľ nebude predplatné produktu po roku obnovené, produkt prestane úplne fungovať.

Výhody pre organizácie

Produkt Internet Security spoločnosti Bitdefender môžete použiť na:

 • ochranu dát vašej organizácie pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi, botnetmi, rootkitmi, ransomvérom a spamom,
 • zníženie nákladov na správu zariadení tým, že zariadenie pobeží efektívne a bez problémov,
 • zabránenie neautorizovaného prístupu k vašim zariadeniam a tým k prevencii krádeže dát a informácií, inštalácie a spustenia neautorizovaných programov a ďalších nežiaducich a nebezpečných zmien vo vašich zariadeniach.

Hlavné funkcie

 • Vzdialený manažment: Hlavná stránka zobrazuje informácie o stave a licencovaní vášho softvéru a služieb na jednom mieste a je dostupná z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet.
 • Firewall: Firewall neustále monitoruje vaše pripojenie k internetu a bráni neautorizovaným prístupom, a to aj v rámci Wi-Fi siete.
 • Obrana proti phishingu: Program Internet Security analyzuje a blokuje webové stránky, ktoré by mohli byť zdrojom phishingových útokov. Automaticky otvorí bankové stránky a stránky predajcov vo svojom vlastnom bezpečnom prehliadači a zabráni prenosu vašich citlivých údajov.
 • Ochrana na základe správania sa: Program zabraňuje hrozbám analyzovaním správania sa jednotlivých programov a procesov vo virtuálnom prostredí ešte pred ich spustením. Ak sa aj zdajú dostatočne bezpečné pre spustenie, program Internet Security pokračuje v ich analýze, aby identifikoval aj potenciálne, zatiaľ ešte nezistené hrozby.
 • Záchranný režim: Pokiaľ napr. rootkit už nemôže byť odstránený z operačného systému, program Internet Security rebootuje počítač v bezpečnom prostredí, vyčistí ho a uvedie do bezpečného stavu.

Žiadne ďalšie zariadenia

Nezabudnite požiadať o správny produkt pre počet zariadení, ktoré potrebujete chrániť. Po nainštalovaní tohto produktu nebudete môcť pridať ochranu pre ďalšie zariadenia.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný a produkt sa nedá vrátiť alebo vymeniť.

Získanie produktu

Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená, administrátor programu TechSoup pošle na emailovú adresu vašej organizácie správu s pokynmi pre získanie a aktiváciu produktu.

Systémové požiadavky

 • Systémové požiadavky nájdete na konci stránky s popisom produktu Internet Security.
 • Produkt firmy Bitdefender nemôže bežať súčasne s ďalšími antivírusovými programami. Pred použitím produktu Bitdefender najprv všetky tieto programy odinštalujte.
Požiadavky na systém: 
 • See the system requirements at the bottom of this Internet Security page.
 • Bitdefender cannot run alongside other antivirus programs. In order to use Bitdefender, you must first uninstall them.
Features: 

Major Capabilities

 • Remote management: A dashboard displays the status and licensing information about your software and services in one location that is accessible from any web-enabled device.
 • Firewall: A firewall continuously monitors your Internet connections and prevents unauthorised access, even over a WiFi network.
 • Phishing defense: Internet Security analyses and blocks websites that support scams or credit card phishing attempts. It automatically opens banking and shopping pages in its own secure browser and prevents critical data like your Social Security number from being transmitted.
 • Behavior-based protection: Internet Security stops emerging threats by analysing the behavior of a given programme or process in a virtual environment before it is executed. If it is deemed safe to run, Internet Security continues to analyse the process while it's running to identify likely threats that have not yet been reported.
 • Rescue mode: If threats like rootkits cannot be removed from within the operating system, Internet Security will reboot the computer in a trusted environment to clean it up and restore it to a safe state.
Obmedzenia: 

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Bitdefender Donation nájdete tu.