Bitdefender GravityZone Business Security, 50 Users

Donor Partner: 
Language: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Description: 

Produkt GravityZone Business Security spoločnosti Bitdefender je softvér, ktorý chráni zariadenia v sieti – notebooky, počítače, servery a virtuálne zariadenia – proti vírusom, červom, trójskym koňom, hrozbám ako spyvér, advér, rootkity a podobne. Ochrana celej siete je riadená prostredníctvom centrálnej konzoly.

Týmto darom získate jednoročné predplatné produktu GravityZone Business Security pre 50 zariadení. Maximálne 15 z týchto zariadení môžu byť servery alebo Linuxové stroje. Pokiaľ nebude predplatné produktu po roku obnovené, produkt prestane úplne fungovať.

Výhody pre organizácie

Pokiaľ máte skúsenosti so správou siete, môžete produkt GravityZoner Business Security spoločnosti Bitdefender použiť k centrálnemu riadeniu ochrany siete vašej organizácie, a tým aj ku zníženiu nákladov.

Hlavné funkcie

 • Riadiaca konzola: Konzola (alebo tiež Riadiace centrum), funguje ako zariadenie, ktoré beží vo virtuálnom prostredí. Konzola poskytuje úplný prehľad o stave zabezpečenia organizácie, prehľad o globálnych bezpečnostných hrozbách a možnosť kontroly zabezpečovacích služieb. Pri aktivácii produktu si vyberte jeden z dvoch typov konzoly.
  • Cloudová správa: Firma Bitdefender hostuje riadiacu konzolu a správca sa k nej pripája priamo cez svoj webový prehliadač.
  • Správa na vlastnom serveri: Konzola beží ako zariadenie vo virtuálnom prostredí v infraštruktúre vašej organizácie. Tento typ konzoly je vhodné vybrať, ak už máte skúsenosti s virtualizovaným prostredím.
 • Antivírus a antispyvér: Bezpečnostné skenery dokážu odhaliť a odstrániť vírusy a zaradiť vírusy, spyvér, advér, trójske kone a rootkity do karantény na všetkých koncových zariadeniach a serveroch.
 • Ochrana na základe správania sa: Program Security for Endpoints zabraňuje hrozbám analyzovaním správania sa jednotlivých programov a procesov vo virtuálnom prostredí ešte pred ich spustením. Ak sa aj zdajú dostatočne bezpečné pre spustenie, program pokračuje v ich analýze, aby identifikoval potenciálne, zatiaľ ešte nezistené hrozby.
 • Desktop firewall (iba pre zariadenia so systémom Windows): Firewall bráni neautorizovaným používateľom v prístupe k počítačom, ak ich používatelia pracujú vzdialene alebo používajú nezabezpečené siete. Nastavenie konfigurácie zahŕňa možnosť blokovania internetu a prístupu cez IP adresu, aplikáciu, port alebo protokol, aby sa zabránilo všetkým prichádzajúcim a odchádzajúcim hrozbám.
 • Riadenie obsahu (iba pre zariadenia so systémom Windows): Riadenie obsahu umožňuje správcom definovať pravidlá pre kontrolu obsahu a nastaviť blokovanie alebo povolenie jednotlivých webov a URL adries pre prístup na web. Správcovia môžu takisto definovať pravidlá pre ochranu dát a povolenia pre používanie špecifických aplikácií.
 • Riadenie zariadení (iba pre desktopy a servery s operačným systémom Windows): Umožňuje použiť bezpečnostné nastavenie taktiež na zariadeniach pripojených ku koncovým zariadeniam. Chráni pred únikom dát a účinkami malvéru pri použití zariadení s USB pripojením, zariadení s pripojením cez Bluetooth, prehrávačov CD alebo DVD, úložných zariadení atď.

Bez ďalších používateľov

Po nainštalovaní tohto produktu do siete nemôžete pridať ďalších používateľov. Môžete požiadať o produkt s viacerými používateľmi a nainštalovať ho, ale nahradí produkt, ktorý ste predtým nainštalovali. Za predchádzajúci výrobok nebudete dostávať náhradu.

Počet používateľov Požadovaný produkt
1 to 10 Bitdefender GravityZone Business Security, 10 zariadení
11 to 25 Bitdefender GravityZone Business Security, 25 zariadení
26 to 50 Bitdefender GravityZone Business Security, 50 zariadení

Ak by vaša organizácia chcela požiadať o softvér pre viac ako 50 používateľov v sieti, prosíme kontaktujte priamo spoločnosť BitDefender.

Existujúci používatelia

Existujúci používatelia predplatného programu GravityZone Business Security alebo programu Small Office Security môžu využiť svoj licenčný kľúč k predĺženiu existujúceho predplatného o ďalší rok. Používatelia produktu Small Office Security však musia najprv prejsť na produkt GravityZone. Po prechode na produkt GravityZone môže byť v sieti chránených maximálne 15 serverov alebo Linuxových strojov.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný a produkt sa nedá vrátiť alebo vymeniť.

Získanie produktu

Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená, administrátor programu TechSoup pošle na emailovú adresu vašej organizácie správu s pokynmi pre získanie a aktiváciu produktu.

Požiadavky na systém: 
 • Systémové požiadavky nájdete na konci stránky s popisom produktu GravityZone Business Security.
 • Produkt firmy Bitdefender nemôže bežať súčasne s ďalšími antivírusovými programami. Pred použitím produktu Bitdefender najprv všetky tieto programy odinštalujte.
Features: 

.

Obmedzenia: 

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Bitdefender Donation nájdete tu.