Tableau BI , 2-Year Subscription

Donor Partner: 
Language: 
Media: 
Platforma: 
Description: 

Tableau Desktop a Tableau Prep Builder sú softvérové ​​aplikácie na prípravu dát, analýzu a vizualizáciu. Prostredníctvom rozhrania drag-and-drop umožňujú používateľom pripojenie k väčšine databáz a tabuliek, vytváranie a zdieľanie interaktívnych vizualizácií a dashboardov a prípravu údajov na analýzu. Nie je potrebné žiadne programovanie.
Tento softvérový dar poskytuje dvojročnú licenciu produktov Tableau Desktop a Tableau Prep Builder pre jedného používateľa. Používateľ môže produkt nainštalovať až na dve svoje zariadenia. Ak po dvoch rokoch nebude licencia obnovená, produkt prestane úplne fungovať. Viac informácií o predplatnom nájdete v texte nižšie.

Výhody pre organizácie

Produkt Tableau Desktop a Tableau Prep Builder môžete využiť na:

 • skrátenie času potrebného na tvorbu reportov,
 • príprava na analýzu umožňuje dáta skombinovať, tvarovať a vyčistiť,
 • automatizujte pri tvorbe výpočtov úlohy ako zoskupovanie podobných objektov alebo nahrádzanie údajov z iných položiek,
 • poskytnutie transparentného reportingu pre darcov pomocou interaktívnych vizualizácií, ktoré ilustrujú postup vašich projektov a programov a ich dosah,
 • analýzu trendov v darcovstve, aby ste mohli efektívnejšie zameriavať svoje marketingové kampane a fundraising,
 • tvorbu rýchlych a detailných analýz prepojením viacerých dátových zdrojov.

Znalosť štruktúry dát je pri analýze vhodná, však nie nevyhnutná. Pokiaľ nemáte problém s vytváraním tabuľkových prehľadov, mali by ste byť bez problémov schopní sa naučiť pracovať aj s programom Tableau.

Hlavné funkcie

 • Príprava údajov: Tableau môže prijímať dáta z mnohých zdrojov, kombinovať ich a vytvárať medzi nimi spojenia.
 • Pripojenie k viacerým zdrojom dát: Program Tableau dokáže pristupovať k dátam uloženým v rôznych zdrojoch, napríklad v aplikáciách Excel, Salesforce, Acces alebo v SQL databáze.
 • Výber spôsobu vizualizácie: V závislosti na tom, aké dáta chcete prezentovať, môžete ich nechať zobraziť na mape alebo vo forme stĺpcových alebo koláčových grafov, teplotných máp a mnohými ďalšími spôsobmi.
 • Reporty: Môžete vytvárať reporty, ktoré zobrazujú viac rôznych typov vizualizácií súčasne.
 • Príbehy: Môžete vytvoriť prehľad, ktorý bude obsahovať súbor tabuliek a reportov, ktoré spolu vytvoria ucelený informačný celok. Používatelia potom môžu klikať na jednotlivé odkazy v navigácii príbehu a prechádzať týmito tabuľkami a reportmi.
 • Filtrovanie: K jednotlivým vizualizáciám môžete nastaviť filtre, ktoré potom môžete použiť k zobrazeniu vybranej časti dát. Napríklad budete chcieť mať možnosť zobraziť dáta len pre určitý región alebo pre vybranú skupinu (napr. darcov).
 • Zdieľanie: Vaše prehľady programu Tableau môžete zdieľať s ďalšími používateľmi programu Tableau Desktop, a to vo forme obrázkov alebo PDF dokumentov. Zdieľanie je možné zadarmo prostredníctvom aplikácie Tableau Reader alebo online pomocou programu Tableau Public.

Podrobnosti sa o produkte môžete dozvedieť na stránkach spoločnosti Tableau, ktoré obsahujú aj galériu príkladov vizualizácií.

Podpora

Firma Tableau poskytuje podporu prostredníctvom širokej znalostnej online databázy, online tréningom a webového prístupu k pracovníkom podpory pre zákazníkov.
Firma Tableau zároveň ponúka neziskovým organizáciám bezplatné konzultácie prostredníctvom dobrovoľníckej technickej podpory Tableau Service Corps.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný a produkt sa nedá vrátiť alebo vymeniť.

Získanie produktu

Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená, program TechSoup odošle na emailovú adresu vašej organizácie správu s pokynmi pre získanie a aktiváciu produktu.

 

Systémové požiadavky Pozrite si Systémové požiadavky produktov Tableau.
Pokračovanie služby po dvoch rokoch Svoje predplatné môžete obnoviť tak, že cez program TechSoup zažiadate o ďalšie predplatné pred exspiráciou vášho aktuálneho predplatného. Spoločnosť Tableau vás 30 dní pred vypršaním predplatného na to upozorní, e-mailom ako aj notifikáciou priamo v aplikácii.
Existujúci používatelia môžu žiadať Ponuka je platná aj pre súčasných používateľov predplatného produktov Tableau.
Vyskúšajte produkty Tableau Desktop a Tableau Prep Builder Ak ste využili bezplatnú skúšobnú verziu alebo už skôr stiahli skúšobnú verziu na svoj počítač, môžete túto licenciu použiť na aktiváciu plnej verzie zo skúšobnej.

Obmedzenia na získanie týchto produktov nájdete na stránke Tableau – Pravidlá a podmienky.

Požiadavky na systém: 

Subscription Details

Systémové požiadavky Pozrite si Systémové požiadavky produktov Tableau.
Pokračovanie služby po dvoch rokoch Svoje predplatné môžete obnoviť tak, že cez program TechSoup zažiadate o ďalšie predplatné pred exspiráciou vášho aktuálneho predplatného. Spoločnosť Tableau vás 30 dní pred vypršaním predplatného na to upozorní, e-mailom ako aj notifikáciou priamo v aplikácii.
Existujúci používatelia môžu žiadať Ponuka je platná aj pre súčasných používateľov predplatného produktov Tableau.
Vyskúšajte produkty Tableau Desktop a Tableau Prep Builder Ak ste využili bezplatnú skúšobnú verziu alebo už skôr stiahli skúšobnú verziu na svoj počítač, môžete túto licenciu použiť na aktiváciu plnej verzie zo skúšobnej.
Features: 

.

Obmedzenia: 

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Tableau Donation nájdete tu.