Symantec Endpoint Protection

Language: 
Donor Partner: 
Description: 

Program Symantec Endpoint Protection 14.1 chráni notebooky, osobné počítače a servery (endpoints - koncové zariadenia) v sieti proti vírusom, červom, trójskym koňom, spyvéru, advéru, rootkitom a zatiaľ neriešeným hrozbám (tzv. „zero-day“ útoky). Produkt obsahuje klientsky softvér, ktorý beží na koncových zariadeniach, a softvér pre správu, ktorý beží na serveri. Produkt je optimálny pre organizácie s viac než 100 koncovými zariadeniami.
Týmto darom získate jednoročné predplatné na použitie produktu na jednom koncovom zariadení, aktualizácie ochrany a sťahovanie nových funkcionalít.

Výhody pre organizácie

Ak máte skúsenosti so správou siete, môžete produkt Symantec Endpoint Protection použiť na centrálnu správu ochrany všetkých koncových zariadení v sieti vašej organizácie.

Hlavné funkcie

Produkt Symantec Endpoint Protection kombinuje mnoho technológií spoločnosti Symantec. Všetko je ale možné spravovať cez jedinú konzolu:

  • Viacvrstvová ochrana: Aplikácia Endpoint Protection analyzuje vlastnosti, správanie a históriu potenciálnych malware súborov. Zároveň poskytuje systémový firewall a predchádza vniknutiu a zneužitiu.
  • Umelá inteligencia a strojové učenie: Produkt nasadzuje strojové učenie na koncových zariadeniach v cloude a pridáva mechanizmy umelej inteligencie v cloude. Symatec stráži hrozby na viac než 175 miliónov koncových zariadení a 57 miliónov senzorov útoku.
  • Kontrola zariadení: Program Endpoint blokuje alebo naopak umožňuje prístup z rôznych zariadení, napríklad pripojeným cez USB, infra porty, FireWire, SCSI, sériové a paralelné porty.
  • Kontrola aplikácií: Blokuje alebo naopak povoľuje aplikácie, ktoré sa snažia využívať systémové zdroje.
  • Nastaviteľné zabezpečenie: Administrátori môžu vyladiť úroveň detekcie a blokovania, aby optimalizovali ochranu a získali lepšiu viditeľnosť do podozrivých súborov. Môžu to robiť pomocou cloudovej konzoly, ktorá sa integruje so správcom SEP v areáli.
  • Malá stopa:: Možnosti vyhľadávania v cloude redukujú využitie šírky pásma a veľkosť definičných súborov o 70 percent oproti predchádzajúcej verzii.

Podrobnosti o produkte Symantec Endpoint Protection 14.1 nájdete TU.

Podpora a obnova

Produkt obsahuje 12-mesačnú podporu. Ste zároveň oprávnení aktualizovať svoj softvér na najnovšiu verziu produktu a sťahovať pravidelné definičné aktualizácie.
Ročné predplatné si môžete obnoviť tak, že pred vypršaním vášho predplatného požiadate o ďalší produkt prostredníctvom programu TechSoup.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný a produkt sa nedá vrátiť alebo vymeniť.

Získanie produktu

Očakávajte prosím tri emaily. Keď program TechSoup schváli vašu žiadosť o darovaný produkt, pošleme na hlavnú e-mailovú adresu Vašej organizácie správu s predbežnými informáciami o získaní tohto produktu.
Krátko potom Vám spoločnosť Symantec odošle dve emailové správy. Jedna z nich bude obsahovať sériové číslo, ktoré potrebujete na prevzatie a inštaláciu Vášho produktu.

Požiadavky na systém: 
Features: 

Support and Renewals

This product includes 12 months of support. You are entitled to update to the latest version of the product, including regular definition updates.

You may renew your subscription by requesting another product through TechSoup each year before the subscription expires.


Choose Carefully

The administrative fee for this product is not refundable, and the product cannot be exchanged.


Obtaining This Product

Expect three emails. When TechSoup approves your donation request, we will send a message to your organization email address with preliminary information about obtaining this product.

Shortly after, Symantec will send two emails. One of the emails will include the serial number that you need to download and install your product.