Veritas System Recovery 18

Donor Partner: 
Language: 
Kategória softvéru: 
Platforma: 
Description: 

Program Veritas System Recovery 18 je softvérové riešenie pre zálohovanie a obnovu dát, ktoré na ochranu serverov využíva technológiu snímania diskov. Vytvárajú sa snímky celých pevných diskov, ktoré je možné uložiť do takmer akéhokoľvek typu pamäťového média alebo konvertovať na virtuálne disky. Keď je potrebná obnova, tieto snímky (nazývané body obnovy) je možné obnoviť buď v rovnakej alebo v inej konfigurácii hardvéru.
Tento softvérový dar poskytuje jednu licenciu, ktorá umožňuje organizácii zálohovať ľubovoľný počet zariadení. Každá organizácia tak potrebuje iba jednu licenciu.

Výhody pre organizácie

Pravidelné zálohovania dát môžu ochrániť vašu organizáciu pred katastrofou spôsobenou ich stratou. Ak máte skúsenosti s administráciou systému, môžete obnoviť celý systém alebo jednotlivé súbory a priečinky, ak sa po nejakom probléme alebo kolapse ukážu vaše servery ako nefunkčné.

Hlavné funkcie

  • Flexibilné vytvorenie bodu obnovy: Môžete vytvoriť body obnovy ľubovoľne podľa potreby alebo naplánovať ich vytvorenie automaticky.
  • Obnova jednotlivých súborov: Ak je potrebné obnoviť iba určité súbory, môžete prehliadať miesto obnovy a obnoviť jednotlivé súbory, správy aplikácie Exchange server alebo dokumenty aplikácie SharePoint.
  • Sekcie sekundárneho zálohovania: Systém obnovy podporuje sekundárne miesta zálohovania, ktoré sú často nevyhnutné, keď sú primárne zálohy nedostupné alebo neobnoviteľné.
  • Možnosti ukladania v cloude: Systém obnovy podporuje zálohovanie a obnovu priamo do cloudového úložiska tretej strany vrátane služby Amazon S3 a Microsoft Azure (iba pre 64-bitové operačné systémy).

Riadiaca konzola zadarmo

Riešenie pre správu aplikácie System Recovery je zadarmo pre ľubovoľnú organizáciu, ktorá získala platnú licenciu programu System Recovery. Poskytuje centralizovanú konzolu pre riadenie určenú pre tie organizácie, ktoré tento program používajú na správu viacerých počítačov, uložených na jednom alebo viacerých miestach. Spoločnosť Veritas odporúča, aby konzola spravovala 20 alebo viac serverov. Konzola musí byť nainštalovaná na počítači so systémom Windows Server.

Porovnanie s programom Backup Exec

Produkt System Recovery je jeden z dvoch zálohovacích programov spoločnosti Veritas na úrovni podnikových riešení. Porovnanie aplikácií ponúkaných prostredníctvom programu darovania TechSoup nájdete v sprievodcovi aplikáciami Guide to Veritas Recovery and Backup Products.

Verzia NFR

Verzia produktu System Recovery dostupná prostredníctvom programu TechSoup je NFR verzia (Not for Resale). Produkty NFR sa nedajú inovovať (upgrade) na nové vydania. Ak potrebujete inovovať na aktuálnu verziu, budete musieť požiadať o nový dar prostredníctvom programu TechSoup. Okrem toho produkty NFR nezahŕňajú telefonickú pomoc a podporu pri riešení problémov s produktami alebo doplnkami. K dispozícii je však bezplatná on-line technická podpora na webovej stránke spoločnosti Veritas prostredníctvom znalostných databáz a diskusných fór.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť.

Získanie produktu

Očakávajte prosím dva emaily. Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená, administrátor programu TechSoup pošle na emailovú adresu vašej organizácie prvú správu s predbežnými informáciami. Krátko na to vám darcovská firma odošle druhý email s informáciami potrebnými na dokončenie inštalácie a aktiváciu.

Systémové požiadavky

Webové stránky spoločnosti Veritas uvádzajú základné systémové požiadavky. Takisto ponúkajú vo formáte PDF oveľa podrobnejšie zoznamy kompatibilného hardvéru a softvéru.
Pozri tiež systémové požiadavky pre Obnovenie systému.

Požiadavky na systém: 
Obmedzenia: 

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Veritas Donation nájdete tu.