O and O Software 365 Business, 5 Users

Donor Partner: 
Language: 
Platforma: 
Product ID: 
G-47361
Admin Fee: 
31,00‎€

Description

Balík O&O Business Suite je najnovší balík 10 aplikácií pre manažment dát a počítačových systémov, určený pre malé a stredné organizácie. Aplikácie boli vytvorené pre zvýšenie výkonnosti počítačovej siete, zálohovanie a obnovu diskových
obrazov, záchranu dát a pre podporu administrácie počítačovej siete.

Výhody pre organizácie

Organizácie môžu využiť balík O&O Business Suite na: 
  Prevenciu strát dôležitých údajov organizácie a na ich obnovu v prípade straty 
 
Zvýšenie výkonu počítačov, aby mohli byť využívané čo najdlhšie obdobie, než ich bude nutné vymeniť 
  Minimalizáciu práce IT administrátora, aby
zabezpečil požadovaný výkon počítačov

Produkty obsahujú tieto aplikácie

Aplikácie pre administráciu
BlueCon: pre obnovu dát a riešenie problémov pri zlyhaní pracovnej stanice
DiskStat: pre analýzu nevyužitého priestoru na disku
v grafickom rozhraní

Enterprise Management Console: pre centrálne riadenie programov O&O v rámci počítačovej siete
Aplikácie pre záchranu
údajov

•UnErase: pre nájdenie a obnovu vymazaných súborov
Aplikácie pre bezpečnosť údajov
DiskImage: pre zálohovanie a
obnovu jednotlivých súborov alebo celého pevného disku

DriveLED: pre monitorovanie stavu pevných diskov a pre príjem varovaní o ich potenciálnych zlyhaniach
PartitionManager:
pre tvorbu a riadenie oblastí pevných diskov

SafeErase: pre nájdenie a trvalé odstránenie citlivých súborov
Aplikácie pre výkonnosť
systému

CleverCache: pre vymazanie vyrovnávacej pamäte OS Windows bez potreby jeho reštartu, pre prevenciu havárií programu alebo systému
Defrag: pre defragmentáciu a
analýzu počítačových pevných diskov spolu s grafickými správami a zobrazením

Licencie

Tento balík obsahuje licencie pre inštaláciu softvéru až na 5 pracovných počítačoch a 1 serveri na obdobie 12 mesiacov.
Licencie povoľujú inštaláciu všetkých 10 aplikácií na každom počítači.
Nie je
povolené inštalovať jednotlivé komponenty oddelene na rôznych počítačoch.
Balík Business Suite realizuje automatické upgrady na najnovšie verzie všetkých aplikácií, ak sú dostupné počas licenčného obdobia. Za dodatočný poplatok 10 EURO
mesačne môžete získať technickú podporu a priamy kontakt na technikov spoločnosti.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť.

Inovácie (Upgrades)

V rámci tejto licencia máte nárok na inovácie (upgrade) na najnovšie verzie všetkých aplikácií v balíku Business Suite v priebehu celého licenčného obdobia. Ak bude dostupná nová verzia niektorej aplikácie, firma O&O Software vám zašle
e-mailovú správu s odkazom na novú verziu aplikácie spolu s pokynmi na jej prevzatie a aktiváciu. Tento e-mail bude obsahovať odkazy na najnovšie verzie všetkých aplikácií v balíku Business Suite. Najnovšia inovácia bude označená textom NEW.

Požiadavky na systém

Obmedzenia

To review the O&O Software Donation Program Rules, Eligibility and Restrictions please click here.

Získať tento produkt

Organizácia môže očakávať dve e-mailové správy:
• Po schválení vašej žiadosti darcom odošle program TechSoup Slovensko na oficiálnu e-mailovú adresu organizácie správu s predbežnými informáciami, ako získať darovaný
produkt.

• Krátko na to vám firemný darca zašle e-mailovú správu so všetkými informáciami potrebnými ku inštalácii a aktivácii produktu.

Description

Balík O&O Business Suite je najnovší balík 10 aplikácií pre manažment dát a počítačových systémov, určený pre malé a stredné organizácie. Aplikácie boli vytvorené pre zvýšenie výkonnosti počítačovej siete, zálohovanie a obnovu diskových
obrazov, záchranu dát a pre podporu administrácie počítačovej siete.

Výhody pre organizácie

Organizácie môžu využiť balík O&O Business Suite na: 
  Prevenciu strát dôležitých údajov organizácie a na ich obnovu v prípade straty 
 
Zvýšenie výkonu počítačov, aby mohli byť využívané čo najdlhšie obdobie, než ich bude nutné vymeniť 
  Minimalizáciu práce IT administrátora, aby
zabezpečil požadovaný výkon počítačov

Produkty obsahujú tieto aplikácie

Aplikácie pre administráciu
BlueCon: pre obnovu dát a riešenie problémov pri zlyhaní pracovnej stanice
DiskStat: pre analýzu nevyužitého priestoru na disku
v grafickom rozhraní

Enterprise Management Console: pre centrálne riadenie programov O&O v rámci počítačovej siete
Aplikácie pre záchranu
údajov

•UnErase: pre nájdenie a obnovu vymazaných súborov
Aplikácie pre bezpečnosť údajov
DiskImage: pre zálohovanie a
obnovu jednotlivých súborov alebo celého pevného disku

DriveLED: pre monitorovanie stavu pevných diskov a pre príjem varovaní o ich potenciálnych zlyhaniach
PartitionManager:
pre tvorbu a riadenie oblastí pevných diskov

SafeErase: pre nájdenie a trvalé odstránenie citlivých súborov
Aplikácie pre výkonnosť
systému

CleverCache: pre vymazanie vyrovnávacej pamäte OS Windows bez potreby jeho reštartu, pre prevenciu havárií programu alebo systému
Defrag: pre defragmentáciu a
analýzu počítačových pevných diskov spolu s grafickými správami a zobrazením

Licencie

Tento balík obsahuje licencie pre inštaláciu softvéru až na 5 pracovných počítačoch a 1 serveri na obdobie 12 mesiacov.
Licencie povoľujú inštaláciu všetkých 10 aplikácií na každom počítači.
Nie je
povolené inštalovať jednotlivé komponenty oddelene na rôznych počítačoch.
Balík Business Suite realizuje automatické upgrady na najnovšie verzie všetkých aplikácií, ak sú dostupné počas licenčného obdobia. Za dodatočný poplatok 10 EURO
mesačne môžete získať technickú podporu a priamy kontakt na technikov spoločnosti.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť.

Inovácie (Upgrades)

V rámci tejto licencia máte nárok na inovácie (upgrade) na najnovšie verzie všetkých aplikácií v balíku Business Suite v priebehu celého licenčného obdobia. Ak bude dostupná nová verzia niektorej aplikácie, firma O&O Software vám zašle
e-mailovú správu s odkazom na novú verziu aplikácie spolu s pokynmi na jej prevzatie a aktiváciu. Tento e-mail bude obsahovať odkazy na najnovšie verzie všetkých aplikácií v balíku Business Suite. Najnovšia inovácia bude označená textom NEW.

Požiadavky na systém

Obmedzenia

To review the O&O Software Donation Program Rules, Eligibility and Restrictions please click here.

Získať tento produkt

Organizácia môže očakávať dve e-mailové správy:
• Po schválení vašej žiadosti darcom odošle program TechSoup Slovensko na oficiálnu e-mailovú adresu organizácie správu s predbežnými informáciami, ako získať darovaný
produkt.

• Krátko na to vám firemný darca zašle e-mailovú správu so všetkými informáciami potrebnými ku inštalácii a aktivácii produktu.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow