Zoner Photo Studio X – obnova jednoročního předplatného

Donor Partner: 
Language: 
Media: 
Platforma: 
Product ID: 
G-51354
Admin Fee: 
6,00‎€

Description

Tento produkt slúži iba na obnovu predplatného pre organizácie, ktoré už získali produkt Zoner Photo Studio X - prvotné jednoročné predplatné.
Obsahom daru je obnova jednoročnej licencie produktu Zoner Photo Studio pre jedného používateľa, ktorá licencia musí byť pôvodne získaná prostredníctvom programu TechSoup.

Upozornenie

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný a produkt sa nedá vymeniť.

Podrobnosti o predplatnom

  • Služba po uplynutí jedného roka: o obnovenie predplatného môžete požiadať prostredníctvom programu TechSoup Slovensko každý rok. Musíte tak urobiť do jedného mesiaca po ukončení platnosti predplatného. Aj po uplynutí doby jedného mesiaca môžete vaše fotografie prezerať a exportovať, inak s nimi ale pracovať nemôžete.
  • Doplnkové služby: v aplikácii môžete vytvárať ďalšie produkty ako knihy, kalendáre a plagáty. Spoločnosť Zoner ich za príplatok vytlačí.
  • Skúšobná verzia produktu Zoner Photo Studio X: spoločnosť Zoner ponúka svoj produkt na skúšobné 30 dňové obdobie. Licenciu získanú prostredníctvom programu TechSoup potom môžete využiť na aktiváciu produktu na obdobie jedného roka.

Požiadavky na systém

Pre podrobnosti navštívte stránku technická špecifikácia produktu Zoner Photo Studio.

Získať tento produkt

Potom, ako organizácia TechSoup potvrdí vašu žiadosť o softvérový dar, bude vašej organizácii zaslaný e-mail s informáciami o pridelenej licencii spolu s inštrukciami, ako produkt nainštalovať a aktivovať. Inštalačné súbory k produktu sa preberajú z oficiálnych stránok firemného darcu. Nie sú zasielané žiadne inštalačné médiá.

Description

Tento produkt slúži iba na obnovu predplatného pre organizácie, ktoré už získali produkt Zoner Photo Studio X - prvotné jednoročné predplatné.
Obsahom daru je obnova jednoročnej licencie produktu Zoner Photo Studio pre jedného používateľa, ktorá licencia musí byť pôvodne získaná prostredníctvom programu TechSoup.

Upozornenie

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný a produkt sa nedá vymeniť.

Podrobnosti o predplatnom

  • Služba po uplynutí jedného roka: o obnovenie predplatného môžete požiadať prostredníctvom programu TechSoup Slovensko každý rok. Musíte tak urobiť do jedného mesiaca po ukončení platnosti predplatného. Aj po uplynutí doby jedného mesiaca môžete vaše fotografie prezerať a exportovať, inak s nimi ale pracovať nemôžete.
  • Doplnkové služby: v aplikácii môžete vytvárať ďalšie produkty ako knihy, kalendáre a plagáty. Spoločnosť Zoner ich za príplatok vytlačí.
  • Skúšobná verzia produktu Zoner Photo Studio X: spoločnosť Zoner ponúka svoj produkt na skúšobné 30 dňové obdobie. Licenciu získanú prostredníctvom programu TechSoup potom môžete využiť na aktiváciu produktu na obdobie jedného roka.

Požiadavky na systém

Pre podrobnosti navštívte stránku technická špecifikácia produktu Zoner Photo Studio.

Získať tento produkt

Potom, ako organizácia TechSoup potvrdí vašu žiadosť o softvérový dar, bude vašej organizácii zaslaný e-mail s informáciami o pridelenej licencii spolu s inštrukciami, ako produkt nainštalovať a aktivovať. Inštalačné súbory k produktu sa preberajú z oficiálnych stránok firemného darcu. Nie sú zasielané žiadne inštalačné médiá.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow