Veritas Backup Exec 21

Donor Partner: 
Language: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Platforma: 
Description: 

Veritas Backup Exec je softvér pre zálohovanie a obnovu, ktorý beží na Windows Serveri. Vďaka jeho nástrojom a možnostiam je možné ho využiť na zálohovanie počítačov a virtuálnych počítačov so systémom Windows, Mac aj Linux.
Tento softvérový dar poskytuje jednu licenciu programu Veritas Backup Exec 21, ktorá umožňuje serveru Backup Exec zálohovať ľubovoľný počet zariadení. Každá organizácia tak potrebuje iba jednu licenciu.

Výhody pre organizácie

Pravidelné zálohovania dát môžu ochrániť vašu organizáciu pred katastrofou spôsobenou ich stratou. Vďaka programu Backup Exec môžete zálohovať dáta z viacerých zdrojov v jednom centralizovanom rozhraní.

Hlavné funkcie

  • Jednoduché použitie: Intuitívne rozhranie a nápovedy zjednodušujú inštaláciu, nastavenie, zálohovanie, obnovu, správu médií, prípravu na katastrofy, inštaláciu klastrov a konfiguráciu agentov.
  • Zálohovanie viacerých serverov: Môžete zálohovať väčší počet serverov naraz buď ako súčasť jednej definície zálohovania alebo v samostatných definíciách.
  • Možnosti úložiska: Môžete zálohovať takmer na akékoľvek úložné zariadenie vrátane disku, pásky, úložného priestoru alebo cloudového riešenia tretej strany vrátane služby Amazon Web Services (AWS) Storage Gateway VTL.
  • Deduplikácia na úrovni blokov: Program Backup Exec deduplikuje dáta vo všetkých zálohovacích úlohách vrátane fyzických a virtuálnych prostredí.
  • Univerzálna obnova: Priamo zo zálohy môžete obnoviť virtuálne počítače, aplikácie, databázy, súbory, priečinky a granulované objekty (granular objects).
  • Zjednodušená technológia obnovy po havárii: V prípade katastrofy môže program Backup Exec obnoviť celý server na rovnaký, alebo aj odlišný hardvér, rádovo v minútach, nie v hodinách a dňoch.

Nástroje a možnosti

Nástroje a možnosti rozširujú platformu a podporu funkcií programu Backup Exec pre rôzne prostredia. Môžete použiť neobmedzený počet nástrojov v rámci siete, čo umožňuje viacerým nástrojom chrániť viacero serverov naraz. Verzia programu Backup Exec, ktorá je k dispozícii prostredníctvom programu TechSoup Slovensko, obsahuje všetkých dostupné nástroje a možnosti. Ich úplný zoznam nájdete v dokumente Nástroje a možnosti programu Backup Exec.

Porovnanie s programom System Recovery

Tento produkt je jeden z dvoch zálohovacích programov spoločnosti Veritas. Porovnanie aplikácií ponúkaných prostredníctvom programu TechSoup Slovensko nájdete v sprievodcovi aplikáciami Sprievodca produktami spoločnosti Veritas pre obnovu a zálohovanie.

Verzia NFR

Verzia produktu System Recovery dostupná prostredníctvom programu TechSoup Slovensko je NFR verzia (Not for Resale, nie je určená k opätovnému predaju). Produkty NFR sa nedajú inovovať (upgrade) na nové edície. Ak potrebujete inovovať na aktuálnu edíciu, budete musieť požiadať o nový dar prostredníctvom programu TechSoup Slovensko. Okrem toho produkty NFR nezahŕňajú telefonickú pomoc a podporu pri riešení problémov s produktami alebo doplnkami; bezplatná on-line technická podpora je však k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Veritas prostredníctvom znalostných databáz a diskusných fór.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť.

Získanie produktu

Očakávajte prosím dva emaily. Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená, administrátor programu TechSoup pošle na emailovú adresu vašej organizácie prvú správu s predbežnými informáciami. Krátko na to vám darcovská firma odošle druhý email s informáciami potrebnými na dokončenie inštalácie a aktiváciu.

Systémové požiadavky

Webové stránky spoločnosti Veritas uvádzajú základné systémové požiadavky. Takisto ponúkajú vo formáte PDF oveľa podrobnejšie zoznamy kompatibilného hardvéru a softvéru.

Požiadavky na systém: 

The Veritas website provides basic system requirements. It also offers much more detailed PDF lists of compatible hardware and software.

Obmedzenia: 

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Veritas Donation nájdete tu.