Windows Pro OS – Get Genuine

Donor Partner: 
Language: 
Kategória softvéru: 
Media: 
Platforma: 
Description: 

Ak vaša organizácia požiada o softvérový dar, zo stránky VLSC spoločnosti Microsoft (Volume Licensing Service Center) si môže prevziať aktuálnu alebo staršiu verziu softvéru v akomkoľvek jazyku, ktorý Microsoft ponúka. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft si môžete overiť, ktorá verzia softvéru je aktuálna.


Spoločnosť Microsoft ponúka plný operačný systém Windows - Get Genuine tým neziskovým organizáciám a verejným knižniciam, ktoré majú problém so svojimi licenciami, nepoužívajú edíciu určenú pre komerčné použitie alebo si nie sú isté pôvodom a legálnosťou používaných licencií operačného systému.

Tento softvérový dar obsahuje plnú licenciu operačného systému Windows Pro a je určený pre organizácie, ktoré spĺňajú nižšie uvedené kritériá spôsobilosti. Požiadajte o jednu licenciu pre každé zariadenie, na ktorom budete inštalovať tento operačný systém.

Aké verzie sú k dispozícii

Môžete prevziať aktuálnu alebo predchádzajúcu verziu tohto softvéru. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft môžete zistiť, ktorá verzia produktu je aktuálna. Okrem toho môžete softvér prevziať v akejkoľvek dostupnej jazykovej verzii.

Oprávnenosť

Tento dar je možné získať jedine v prípade, že organizácia má existujúci počítač s jedným z nasledujúcich operačných systémov:

 • Falšovaný, pirátsky alebo inak nezákonný, nelicencovaný alebo nesprávne licencovaný operačný systém Windows
 • Edíciu Home systému Windows 10
 • Edíciu Standard systému Windows 8 alebo 8.1
 • Edície Home Premium, Home Basic alebo Starter systémov Windows 7 alebo Windows Vista
 • Edície Home alebo Starter systému Windows XP
 • Linux, FreeDOS alebo iný operačný systém

Akonáhle budú mať počítače originálny systém Windows - Get Genuine, môžu používatelia nainštalovať najnovšiu aktualizáciu Service Pack a využiť službu Windows Update pre aktualizáciu systému. Poznámka: V prípade záujmu o prechod na vyššiu verziu OS, organizácie si môžu v budúcnosti požiadať a nainštalovať OS Windows Upgrade.

Výhody pre organizácie

Ak potrebujete nainštalovať najnovší operačný systém Windows na počítač, ktorý spadá pod niektorý z licenčných scenárov popísaných vyššie, zvážte požiadavku o tento produkt.
Pomocou Windows Pro môžete:

 • pomocou aplikácie Windows Defender chrániť počítače pred vírusmi a iným softvérom typu malvér,
 • využívať rozhranie dotykovej obrazovky pri práci s jedincami, ktorí nemôžu pracovať s myšou a klávesnicou,
 • obnoviť nefunkčný počítač pomocou funkcií Reset a Refresh,
 • jednoduchšie prepínať medzi jednotlivými jazykmi a pristupovať k zobrazeniu ďalších jazykov vo viacjazyčnom prostredí.

Špeciálne pravidlá pre žiadosti o produkty Get Genuine

 • Oprávnené organizácie môžu požiadať o produkty Get Genuine iba jediný raz počas celej doby ich existencie.
 • Žiadosti o produkty Windows Get Genuine nesmú obsahovať žiadne ďalšie produkty.
 • Pri kontrole žiadosti musí žiadateľ v mene svojej organizácie akceptovať podmienky dohody Windows Get Genuine pre malé a stredné organizácie.

Poznámka: Vzhľadom k tomu, že produkt Windows Get Genuine je súčasťou produktovej skupiny Windows Desktop Operating System, bude požiadavka o OS Windows Get Genuine znižovať množstvo licencií OS Windows Upgrade, o ktoré môže organizácia požiadať počas dvojročného darovacieho cyklu (limit je max. 50 licencií počas 2 rokov).

Služba Software Assurance nie je súčasťou tohto daru

Produkty Get Genuine neposkytujú výhody služby Software Assurance, ktorá je súčasťou väčšiny ostatných produktov spoločnosti Microsoft. Ak si organizácia nainštaluje produkt OS Windows Get Genuine, nezískava automaticky nárok na bezplatný upgrade na novšiu verziu OS Windows, aj ak bude v budúcnosti vydaná nová verzia. Produkt Windows Get Genuine však poskytuje organizácii legálny základný operačný systém, na ktorý si neskôr môže nainštalovať OS Windows Upgrade ponúkaný okrem iného aj cez program TechSoup. OS Windows Upgrade už automaticky obsahuje službu Software Assurance. Organizácie, ktoré si požiadali o produkt Windows Get Genuine, môžu ale u svojich licencií zrealizovať bezplatný downgrade na predchádzajúcu verziu OS Windows prostredníctvom Volume Licensing Service Center spoločnosti Microsoft (VLSC).

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť alebo vrátiť.

Prevzatie produktu

Inštalácia tohto produktu vyžaduje predchádzajúce prevzatie softvéru zo stránky Volume Licensing Service Center (VLSC) spoločnosti Microsoft a vloženie licenčného kľúča. Môžete si prevziať ľubovoľnú technickú alebo jazykovú verziu vášho produktu.
Po prevzatí softvéru si prečítajte, ako ho nainštalovať a napáliť na disk pre jeho archiváciu a použitie v budúcnosti.
Tento produkt môžete s jedným licenčným kľúčom nainštalovať na toľko počítačov, na koľko ste získali oprávnenie (softvérové licencie). Toto množstvo je uvedené v správe, ktorú dostanete od programu Techsoup potom, ako si požiadate o produkt a zaplatíte administratívny poplatok.

Očakávajte dva e-maily:
1. Keď bude schválená vaša žiadosť o softvérový dar, TechSoup pošle na hlavnú e-mailovú adresu vašej organizácie "uvítaciu správu" s podrobnými inštrukciami. Tento e-mail potvrdí počet licencií, o ktoré ste si požiadali, poskytne inštrukcie, ako používať VLSC, prevziať a inštalovať softvérové dary potom, ako spoločnosť Microsoft akceptuje licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Uistite sa, že komunikačný e-mail, ktorý je pre vašu organizáciu zaregistrovaný do programu Techsoup, je naďalej aktuálny. Navštívte sekciu Môj profil a overte adresu v profile vašej organizácie.
2. Spoločnosť Microsoft vám o pár dní neskôr odošle e-mail, v ktorom spoločnosť víta vašu organizáciu na portáli VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenať, že spoločnosť Microsoft prijala licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Po prijatí tejto správy nasledujte inštrukcie z prvého e-mailu, zaslaného programom Techsoup, ktorý obsahuje podrobné inštrukcie, ako prevziať a inštalovať softvérový dar z prostredia VLSC.

Systémové požiadavky

 • Hardvér:
  • 1-GHz (alebo vyšší) 32-bitový (x86) alebo 64-bitový procesor
  • 1 GB alebo väčšia pamäť RAM pre 32-bitové systémy; 2 GB alebo väčšia pamäť RAM pre 64-bitové systémy
  • 16 GB voľnej kapacity na pevnom disku pre 32-bitové systémy, 20 GB pre 64-bitové systémy
  • rozlíšenie obrazovky 800x600 pixlov (alebo viac)
  • DirectX 9 grafické zariadenie s Windows Display Driver Model (WDDM) 1.0 alebo novší ovládač
 • Preštudujte si aj ďalšie požiadavky pre použitie určitých funkcií v kompletnom prehľade systémových požiadaviek.
 • Funkcionalita produktu a vzhľad sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému.
Požiadavky na systém: 
 • Hardware:
 • 1-GHz (or higher) 32-bit (x86) or 64-bit processor
 • 1 GB or more RAM for 32-bit; 2 GB or more for 64-bit
 • 16 GB available hard-disk space for 32-bit; 20 GB for 64-bit
 • 800x600-pixel (or higher) display
 • DirectX 9 graphics device with Windows Display Driver Model (WDDM) 1.0 or later driver

 

 • Product functionality and appearance might vary with system configuration.
Features: 
Obmedzenia: 

Product restrictions can be found under Microsoft's eligibility guidelines.