Amazon Web Services Credits

Language: 
Donor Partner: 
Description: 

Kreditný program spoločnosti Amazon Web Services (AWS) pre neziskové organizácie poskytuje oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam propagačné kredity na využitie cloudových služieb. Cloudová platforma AWS ponúka prístup k vysoko výkonnému výpočtovému výkonu, úložiskám dát, zálohovaniu dát, vývoji, analýzam, hostingu a ďalším službám s cieľom umožniť neziskovým organizáciám rásť a rozvíjať sa bez toho, aby boli nútené investovať do fyzickej infraštruktúry.
Grant o výške 2 000 USD vo forme AWS kreditov s platnosťou 12 mesiacov je možné použiť pri úhrade poplatkov za používanie vyžiadaných cloudových služieb AWS, pričom ďalšie vybrané webové služby Amazonu nie je možné týmto spôsobom uhradiť. Organizácie môžu požiadať o grant v hodnote 2 000 USD vo forme AWS kreditov kedykoľvek počas fiškálneho roka. Pre viac informácií si prezrite tabuľku Detaily grantu.

Výhody pre organizácie

Ak už využívate alebo sa chystáte využívať cloudové služby spoločnosti AWS, AWS kredity môžete použiť na:

 • významné zníženie vašich IT nákladov: na jednej strane vďaka nulovým investíciám do nutnej a nákladnej fyzickej infraštruktúry, na druhej strane vďaka možnosti využívať len tie zdroje, ktoré potrebujete, a len vtedy, keď ich práve potrebujete,
 • rozšírenie možností financovania vašej činnosti vďaka pokročilým službám AWS, t. j. hlavne efektívne a za nízkych nákladov získavať, spracúvať, analyzovať a zobrazovať dáta rentabilným spôsobom a následne ich využívať k informovanému fundrasingovému rozhodovania a efektívnemu cieleniu,
 • analýzy veľkých dátových tokov, úschove petabytov dát a zdieľanie výsledkov so spolupracovníkmi,
 • vybavenie dobrovoľníkov, krátkodobých zamestnancov alebo ďalších zamestnancov virtuálnymi desktopmi podľa momentálnej potreby,
 • rozšírenie vášho globálneho pôsobenia a poskytnutia vašich riešení tam, kde sú potrebné,
 • správu cloudových služieb AWS, platforiem, aplikácií a systémov vašej organizácie z jedného zariadenia.

Hlavné funkcie

Služba Amazon Web Services ponúka nasledujúce funkcionality, z nich každá obsahuje viacero služieb, ktoré môžete využiť v rámci kreditného programu.

 • Výpočtová sila
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) je vo svojej podstate škálovateľná cloudová alternatíva virtuálnych serverov, ktorá dodáva dodatočnú výpočtovú silu, zahŕňa databázy, business aplikácie a migrácie.
  • Amazon EC2 Container Service vám umožňuje spúšťať aplikácie na spravovaných klastroch Amazon EC3, eliminuje teda nutnosť inštalovať, spravovať a škálovať vaše vlastné klastrové riešenia.
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Výpočtovej sily spoločnosti Amazon.
 • Úložisko
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) poskytuje trvalé lokálne úložisko pre Amazon EC2, databázy, zálohovanie dát, business aplikácie a ďalšie.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sprístupňuje dáta jednej alebo viacerých EC2 inštancií pre zobrazenie obsahu, business aplikácie, spracovanie mediálnych súborov a ďalšie.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) umožňuje nahrávať dáta odkiaľkoľvek z internetu pre užívateľmi generovaný obsah, online archívy, grid computing a ďalšie.
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Úložiska spoločnosti Amazon.
 • Databáza
  • Amazo Amazon RDS, Amazon Aurora a Amazon DynamoDB sú relačnej databázy vybudované pre rýchlu prácu s dátami a ich správu.
  • Amazon Redshift umožňuje uchovávať a spravovať dáta v rádoch petabytov.
  • Amazon ElastiCache pomáha rozvíjať, prevádzkovať a škálovať vyrovnávaciu pamäť (cache).
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Databázy spoločnosti Amazon.
 • Pokročilá výpočtová sila:
  • Amazon Web Services poskytuje ďalšie vysoko výkonné výpočtové služby s možnosťami a schopnosťami, ktoré ďaleko presahujú možnosti tradičných IT systémov, a to vrátane služieb prenosu dát (migrácie), sieťovania a dodávania obsahu, nástrojov pre vývoj a ďalšie. Prezrite si kompletný zoznam možností Amazon Web Services.

Podpora

Spoločnosť AWS poskytuje bezplatnú Základnú podporu (Basic Support), ktorá by mala účinne uspokojiť väčšinu potrieb organizácií v oblasti používateľskej podpory.
Ak si prajete upgradovať na developerský (Developer Support) alebo podnikateľský (Business Support) plán podpory, môžete použiť vaše AWS kredity k úhrade poplatku za využitie podpory. AWS kredity však nepokrývajú poplatky za sprevádzkovanie podpory. Spoločnosť AWS vám odporúča sa pred vlastným rozhodnutím starostlivo zoznámiť s detailmi plánov podpory a poplatkami za ich použitie.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný.

Získanie grantu vo forme kreditov

Keď bude vaša požiadavka o grant schválená, administrátor programu TechSoup pošle na e-mailovú adresu vašej organizácie inštrukcie, ako získať vaše grantové kredity AWS.

Detaily grantu

Pozrite si stránku Amazon Web Services – Často kladené otázky, kde môžete nájsť odpovede na vaše ďalšie otázky.

Systémové požiadavky

Navštívte stránku Amazon FAQ, kde nájdete detailné informácie o každom produkte a dozviete sa tiež viac o systémových požiadavkách a klientskej podpore.

Neoprávnené služby

AWS kredity nie sú platné pre žiadne poplatky pre Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 (registrácia domény alebo prenos domény) alebo akýkoľvek poplatok vopred za akúkoľvek službu.

Povinný AWS účet

Príjemcovia služby a grantu musia disponovať platným účtom AWS ID s názvom organizácie uvedeným v položke Názov účtu (Account Name), aby mohli požiadať o AWS kredity vo forme grantu.
Ak vaša organizácia nemá platný AWS účet, musí sa najprv zaregistrovať a vytvoriť si vlastný AWS účet a až potom požiadať o grant.
K vytvoreniu AWS účtu je potrebná platobná karta.

Service Availability

Please consult the AWS Region Table to view service availability by region.

Credits Terms
 • Organizations may request one grant of $2,000 in AWS credits per fiscal year (July 1 to June 30).
 • Credits are valid for only 12 months after they are applied to an AWS account.
 • If you have consolidated accounts, the code will draw down at the payer level across all accounts that are linked, regardless of the account you apply the code.
 • For additional information, see the AWS Credits Program for Nonprofits terms and conditions.
Additional Service Costs

An organization will be charged additional service fees in the following situations.

A credit card is required to pay for additional AWS service fees.

AWS recommends that organizations use Amazon CloudWatch to set up billing alerts to avoid unexpected charges.

AWS Free Tier

In addition to the AWS Credits Program for Nonprofits, AWS offers the AWS Free Tier for all new customers for 12 months following the organization's sign-up date. The AWS Free Tier is an offer that is separate from the AWS Credits Program. It allows new customers to use certain AWS services for free up to certain usage limits.

AWS recommends that potential grant recipients who are new customers sign up for the AWS Free Tier before they request this offer.

Note that receiving AWS credits will not reset the 12-month duration of the AWS Free Tier.

Continuing Service After One Year

The AWS credits provided by this grant are valid for 12 months after they are applied to an AWS account. Organizations may request one grant of $2,000 in AWS credits per fiscal year (July 1 to June 30).

After all credits are used or if they expire after 12 months, the credit card associated with an organization's AWS account will be charged at standard rates for all services used

Previewing AWS Cloud Services

Free trials are available for the following AWS cloud services.

Grant recipients can apply credits obtained through this program to any existing AWS account, including accounts created for a free trial.

Existing Customers Eligible

This grant is available to current or former AWS customers. Credits received through this program can be applied to existing AWS accounts.

Follow-up Survey Required

Grant recipient must complete a follow-up survey from AWS after receiving credits.

Požiadavky na systém: 

Please consult the Amazon Web Services Credits Program for Nonprofits FAQ for information not listed in the table below.

System Requirements

This is the Amazon FAQ for each product to learn about system requirements and customer support.

Ineligible Services

AWS credits are not valid for any fees or charges for Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 domain name registration or transfer, or any upfront fee for any service.

AWS Account Required

The recipient organization must have a valid AWS account ID with the organization name identified in the Account Name field to apply the credits.

If an organization does not have an AWS account ID, it must sign up for an AWS account before it can apply for this grant.

A credit card is required to open an AWS account.

Service Availability

Please consult the AWS Region Table to view service availability by region.

Credits Terms
 • Organizations may request one grant of $2,000 in AWS credits per fiscal year (July 1 to June 30).
 • Credits are valid for only 12 months after they are applied to an AWS account.
 • If you have consolidated accounts, the code will draw down at the payer level across all accounts that are linked, regardless of the account you apply the code.
 • For additional information, see the AWS Credits Program for Nonprofits terms and conditions.
Additional Service Costs

An organization will be charged additional service fees in the following situations.

A credit card is required to pay for additional AWS service fees.

AWS recommends that organizations use Amazon CloudWatch to set up billing alerts to avoid unexpected charges.

AWS Free Tier

In addition to the AWS Credits Program for Nonprofits, AWS offers the AWS Free Tier for all new customers for 12 months following the organization's sign-up date. The AWS Free Tier is an offer that is separate from the AWS Credits Program. It allows new customers to use certain AWS services for free up to certain usage limits.

AWS recommends that potential grant recipients who are new customers sign up for the AWS Free Tier before they request this offer.

Note that receiving AWS credits will not reset the 12-month duration of the AWS Free Tier.

Continuing Service After One Year

The AWS credits provided by this grant are valid for 12 months after they are applied to an AWS account. Organizations may request one grant of $2,000 in AWS credits per fiscal year (July 1 to June 30).

After all credits are used or if they expire after 12 months, the credit card associated with an organization's AWS account will be charged at standard rates for all services used

Previewing AWS Cloud Services

Free trials are available for the following AWS cloud services.

Grant recipients can apply credits obtained through this program to any existing AWS account, including accounts created for a free trial.

Existing Customers Eligible

This grant is available to current or former AWS customers. Credits received through this program can be applied to existing AWS accounts.

Follow-up Survey Required

Grant recipient must complete a follow-up survey from AWS after receiving credits.