Docusign – Pravidlá a podmienky

 • Množstvo: Organizácie môžu požiadať o päť produktov z edície Standard a päť produktov z edície Business Pro počas jedného fiškálneho roku (od 1. júla do 30. júna).
 • Rozpočet: Získať produkty v tomto programe sú oprávnené organizácie s ročným prevádzkovým rozpočtom do 1 milióna USD (resp. ekvivalent v Euro).
  Organizácie s ročným prevádzkovým rozpočtom vyšším ako 1 milión USD môžu získať 30-percentnú zľavu na ročné plány priamo od spoločnosti DocuSign. V prípade záujmu sa zaregistrujte na webových stránkach spoločnosti.
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: Produkty v tomto programe sú dostupné iba oprávneným neziskovým a charitatívnym organizáciám a verejným knižniciam.
 • Typy organizácií: Nasledujúce typy organizácií nie sú oprávnené žiadať o produkty v tomto programe.
  • Legislatívne a politické organizácie
  • Advokátske organizácie
  • Členské a zamestnanecké organizácie
  • Spoločnosti pridružené ku organizácii United Way
 • Existujúci zákazníci: Organizácie, ktoré už majú predplatné služby DocuSign, nie sú oprávnené získať produkty v tomto programe, pokiaľ predplatné nezískali prostredníctvom programu TechSoup Slovensko.
 • Podmienky služby: Organizácie, ktoré požadujú produkty DocuSign, musia súhlasiť so všetkými platnými podmienkami služby.
 • Antidiskriminačná politika: Organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktizujú diskrimináciu na základe veku, etnického pôvodu, pohlavia, národnosti, zdravotného postihnutia, rasy, proporcií, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo sociálno-ekonomického pôvodu, nie sú oprávnené zúčastňovať sa na tomto programe. Aby mohli získať produkty v tomto programe, musia byť organizácie ochotné a schopné potvrdiť, že sú nevylučujúce a nediskriminujúce zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Prijímajúce organizácie musia byť ochotné a schopné poskytnúť spoločnosti DocuSign podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.
 • Distribúcia produktu:
  • Produkty v rámci tohto program sú distribuované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Prijímajúce organizácie nesmú produkty DocuSign previesť na inú organizáciu, darovať ich alebo predať.