Cisco donationsprogram är för närvarande tillgängligt för ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser

Produkter kan bara doneras till organisationer som uppfyller Ciscos riktlinjer, och inte till enskilda personer.

En organisation kan ha en årlig budget på maximalt än 20 miljoner USD för att godkännas för donationer.

Organisationer vars främsta uppdrag och verksamhet motsvarar följande kan berättigad till donationer från Cisco genom Techsoups program


Obs: Organisationer vars verksamhetsområde omfattar arbete i utvecklingsländer uppmuntras särskilt att söka Cisco donationer genom detta program.

En rad organisationer som främst arbetar för personer i ekonomiskt och socialt utsatta situationer är också berättigade till Ciscos donationsprogram.

Följande verksamheter är öppna för Ciscos donationsprogram:

 • Hälso- och sjukvård (Sjukhus, vårdcentraler, sjukvårdsinrättningar i glesbygd, blodbanker, kooperativa sjukhus, psykiatriska vårdverksamheter, mental hälsa)
 • Bostadsorganisationer: (verksamheter för bostäder med låga hyror, bostäder för låg- och medelinkomsttagare, bostäder för äldre, undervisning och handledning på i bostadsfrågor.)
 • Utbildning: (arbetsträning och språkträning, stöd till lärlingsutbildning, andra undervisnings- och utbildningsformer utanför det formella utbildningssystemet (Folkbildningens verksamheter), arbetsrådgivning eller stöd, omställningsutbildningar)
 • Kris- eller katastrofhjälp: Stöd till människor i händelse av en katastrof, organisationer som arbetar med effekterna av en katastrof, utbildning eller förberedning för katastrofhantering)
 • Ungdomsmottagningar andra organisationer än de som fokuserar på företag eller regering.
 • Organisationer som tillhandahåller vård och bostäder för äldre
 • Miljöorganisationer som fokuserar på bevaring eller förebyggande av föroreningar


Följande typer av organisationer är inte berättigade till Cisco donationer genom detta program:

 • Lokalavdelningar av stora nationella organisationer (t.ex. KFUM, Röda Korset och Rädda barnen) som finns på mer än 20 platser (även om dessa lokalavdelningar betraktas som separata enheter och inte finansieras av den nationella organisationen)
 • Religiösa organisationer utan sekulärt program - Ett sekulärt program definieras som en organisation skild från kyrka eller religiös organisation som tillhandahåller tjänster till människor oavsett deras religiösa tro och inte propagerar en tro på en viss tro. Exempel: Ett soppkök som drivs av en kyrka, men är en separat och unik organisation som ger mat och livsmedel till alla som anses behövande, oavsett religiös övertygelse.
 • Rättsliga och politiska grupper som försöker påverka lagstiftning
 • Radio, TV, media, förlagsverksamhet, eller utbildning
 • Stiftelser, utlåning, eller organisationer som tillhandahåller finansiering eller lån till ideella organisationer.
 • Skolor och stipendieverksamheter (Offentliga skolor, privata skolor, andra liknande organisationer insamlingsverksamhet kopplad till skola, högskolor, universitet, stipendieverksamhet kopplad till utbildning) OBS! Folkbildningens verksamheter återfinns under rubriken Utbildning)
 • Välgörenhetsorganisationer som erbjuder utbildningar inom Cisco Networking Academy, även om de tidigare godkänts för Ciscodonationer och de som utbildar enligt läroplanen Networking Academy som en enda eller separat del av den totala verksamheten
 • Hänvisningstjänster
 • Djurskydds- och djurrättsorganisationer
 • Vetenskaplig forskning
 • Idrottsverksamheter
 • Daghem
 • Rättshjälp, kreditrådgivning och verksamheter för att förbättra medborgerliga rättigheter
 • Museer
 • Konst och kultur organisationer som bedriver träning
 • Bibliotek
 • Läger och Zoo
 • Räddnings-och räddningstjänst - brandkår (inklusive frivilligverksamhet) och ambulanssjukvård och helikopterutryckning
 • Sjukhus och vårdhem
 • Organisationer som förespråkar, stödjer, eller praktiserar diskriminering på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund.


Riktlinjer

En organisation kan få högst en donation av Cisco produkter per räkenskapsår (räknas 1 Juli till 30 Juni), som upppgår högst till US$4,000 i administrationskostnad under ett verksamhetsår (1 juli – 30 Juni).

Ciscos produkter får inte överlåtas eller säljas vidare.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow