Amazon Web Services Credits for Nonprofits

Language: 
Media: 
Platforma: 
Product ID: 
G-54549
Admin Fee: 
88,00‎€

Description

Kreditný program spoločnosti Amazon Web Services (AWS) pre neziskové organizácie poskytuje oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam propagačné kredity na využitie cloudových služieb. Cloudová platforma AWS ponúka prístup k vysoko výkonnému výpočtovému výkonu, úložiskám dát, zálohovaniu dát, vývoji, analýzam, hostingu a ďalším službám s cieľom umožniť neziskovým organizáciám rásť a rozvíjať sa bez toho, aby boli nútené investovať do fyzickej infraštruktúry.
Grant o výške 1 000 USD vo forme AWS kreditov s platnosťou 12 mesiacov je možné použiť pri úhrade poplatkov za používanie vyžiadaných cloudových služieb AWS , pričom ďalšie vybrané webové služby Amazonu nie je možné týmto spôsobom uhradiť. Organizácie môžu požiadať o grant v hodnote 1 000 USD vo forme AWS kreditov kedykoľvek počas fiškálneho roka. Pre viac informácií si prezrite tabuľku Detaily grantu.

Výhody pre organizácie

Ak už využívate alebo sa chystáte využívať cloudové služby spoločnosti AWS, AWS kredity môžete použiť na:

 • významné zníženie vašich IT nákladov: na jednej strane vďaka nulovým investíciám do nutnej a nákladnej fyzickej infraštruktúry, na druhej strane vďaka možnosti využívať len tie zdroje, ktoré potrebujete, a len vtedy, keď ich práve potrebujete,
 • rozšírenie možností financovania vašej činnosti vďaka pokročilým službám AWS, t. j. hlavne efektívne a za nízkych nákladov získavať, spracúvať, analyzovať a zobrazovať dáta rentabilným spôsobom a následne ich využívať k informovanému fundrasingovému rozhodovania a efektívnemu cieleniu,
 • analýzy veľkých dátových tokov, úschove petabytov dát a zdieľanie výsledkov so spolupracovníkmi,
 • vybavenie dobrovoľníkov, krátkodobých zamestnancov alebo ďalších zamestnancov virtuálnymi desktopmi podľa momentálnej potreby,
 • rozšírenie vášho globálneho pôsobenia a poskytnutia vašich riešení tam, kde sú potrebné,
 • správu cloudových služieb AWS, platforiem, aplikácií a systémov vašej organizácie z jedného zariadenia.

Hlavné funkcie

Služba Amazon Web Services ponúka nasledujúce funkcionality, z nich každá obsahuje viacero služieb, ktoré môžete využiť v rámci kreditného programu.

 • Výpočtová sila
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) je vo svojej podstate škálovateľná cloudová alternatíva virtuálnych serverov, ktorá dodáva dodatočnú výpočtovú silu, zahŕňa databázy, business aplikácie a migrácie.
  • Amazon EC2 Container Service vám umožňuje spúšťať aplikácie na spravovaných klastroch Amazon EC3, eliminuje teda nutnosť inštalovať, spravovať a škálovať vaše vlastné klastrové riešenia.
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Výpočtovej sily spoločnosti Amazon.
 • Úložisko
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) poskytuje trvalé lokálne úložisko pre Amazon EC2, databázy, zálohovanie dát, business aplikácie a ďalšie.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sprístupňuje dáta jednej alebo viacerých EC2 inštancií pre zobrazenie obsahu, business aplikácie, spracovanie mediálnych súborov a ďalšie.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) umožňuje nahrávať dáta odkiaľkoľvek z internetu pre užívateľmi generovaný obsah, online archívy, grid computing a ďalšie.
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Úložiska spoločnosti Amazon.
 • Databáza
  • Amazo Amazon RDS, Amazon Aurora a Amazon DynamoDB sú relačnej databázy vybudované pre rýchlu prácu s dátami a ich správu.
  • Amazon Redshift umožňuje uchovávať a spravovať dáta v rádoch petabytov.
  • Amazon ElastiCache pomáha rozvíjať, prevádzkovať a škálovať vyrovnávaciu pamäť (cache).
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Databázy spoločnosti Amazon.
 • Pokročilá výpočtová sila:
  • Amazon Web Services poskytuje ďalšie vysoko výkonné výpočtové služby s možnosťami a schopnosťami, ktoré ďaleko presahujú možnosti tradičných IT systémov, a to vrátane služieb prenosu dát (migrácie), sieťovania a dodávania obsahu, nástrojov pre vývoj a ďalšie. Prezrite si kompletný zoznam možností Amazon Web Services.

Podpora

Spoločnosť AWS poskytuje bezplatnú Základnú podporu (Basic Support), ktorá by mala účinne uspokojiť väčšinu potrieb organizácií v oblasti používateľskej podpory.
Ak si prajete upgradovať na developerský (Developer Support) alebo podnikateľský (Business Support) plán podpory, môžete použiť vaše AWS kredity k úhrade poplatku za využitie podpory . AWS kredity však nepokrývajú poplatky za sprevádzkovanie podpory. Spoločnosť AWS vám odporúča sa pred vlastným rozhodnutím starostlivo zoznámiť s detailmi plánov podpory a poplatkami za ich použitie.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný.

Detaily grantu

Pozrite si stránku Amazon Web Services – Často kladené otázky, kde môžete nájsť odpovede na vaše ďalšie otázky.

Neoprávnené služby

AWS kredity nie sú platné pre žiadne poplatky pre Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 (registrácia domény alebo prenos domény) alebo akýkoľvek poplatok vopred za akúkoľvek službu.

Povinný AWS účet

Príjemcovia služby a grantu musia disponovať platným účtom AWS ID s názvom organizácie uvedeným v položke Názov účtu (Account Name), aby mohli požiadať o AWS kredity vo forme grantu.
Ak vaša organizácia nemá platný AWS účet, musí sa najprv zaregistrovať a vytvoriť si vlastný AWS účet a až potom požiadať o grant.
K vytvoreniu AWS účtu je potrebná platobná karta.

Dostupnosť služby

Prosím, preskúmajte dokument AWS Region Table (tabuľku regiónov spoločnosti AWS), ktorá vás zoznámi s dostupnosťou služieb na vyžiadanie podľa jednotlivých regiónov.

Podmienky kreditného programu
 • Organizácie môžu požiadať o grant v hodnote 1 000 USD vo forme AWS kreditoch počas fiškálneho roka (od 1. júla to 30. júna).
 • Kredity sú platné iba 12 mesiacov od okamihu, kedy boli pripísané k AWS účtu organizácie.
 • Ak máte prepojené účty, kód sa vyčerpá na úrovni platiteľa vo všetkých prepojených účtoch bez ohľadu na to, v ktorom účte tento kód použijete.
 • Ďalšie užitočné informácie nájdete v dokumente Zásady a podmienky Kreditného programu spoločnosti AWS pre neziskové organizácie.
Ďalšie používateľské poplatky za služby

Ďalšie poplatky budú účtované organizácii v nasledujúcich situáciách:

Pre úhradu dodatočných servisných poplatkov je nutná platobná karta.

Spoločnosť AWS odporúča organizáciám využiť monitorovaciu službu Amazon CloudWatch k nastaveniu upozornení na fakturáciu (Billing alert), ktoré vás upozorní na vzniknuté platobné záväzky a umožní sa tak vyhnúť nečakaným finančným výdavkom.

Skúšobná verzia AWS zadarmo

Spoločnosť AWS okrem Kreditného programu AWS pre neziskové organizácie ponúka tiež skúšobnú verziu zadarmo (AWS Free Tier) pre všetkých nových klientov po dobu 12 mesiacov od prvej registrácie. Služba AWS Free Tier (skúšobná verzia zadarmo) nie je súčasťou Kreditného programu AWS. Umožňuje novým klientom získať prístup k istým AWS službám a využívať ich až do určitého limitu úplne zadarmo.
Spoločnosť AWS odporúča potenciálnym záujemcom o grant zaregistrovať sa najprv do služby AWS Free Tier (skúšobná verzia zadarmo) a až potom si požiadať o grant.
Dôležitá poznámka: Udelené AWS kredity neobnovujú 12-mesačnú lehotu prístupu k službe AWS Free Tier (skúšobnej verzii zadarmo).

Pokračovanie služby po jednom roku

AWS kredity poskytnuté týmto grantom sú platné 12 mesiacov od ich pripísania na daný účet AWS. Organizácie môžu požiadať o grant v hodnote 1 000 USD vo forme AWS kreditoch počas fiškálneho roka (od 1. júla to 30. júna).
Po použití všetkých kreditov alebo po ich exspirovaní po uplynutí 12 mesiacov budú všetky použité služby spoplatňované podľa štandardných sadzieb prostredníctvom kreditnej karty prepojenej s účtom AWS organizácie.

Vyskúšajte Cloudové služby spoločnosti AWS

Skúšobná verzia zadarmo sprístupní nasledujúce cloudové služby spoločnosti AWS.

Príjemcovia grantu si môžu nechať pripísať AWS kredity, získané cez tento program, k akémukoľvek existujúcemu AWS účtu vrátane účtov vytvorených pre bezplatnú skúšobnú verziu.

Oprávnenosť súčasných klientov

Tento grant je dostupný pre súčasných aj minulých klientov spoločnosti AWS. Kredity získané v rámci tohto programu môžu byť pripísané k existujúcim AWS účtom.

Účasť v dotazníkovom prieskume

Príjemcovia grantu musia vyplniť dotazník, ktorý im bude doručený po získaní grantu a pripísaní kreditov.

Požiadavky na systém

 • Navštívte stránku Amazon FAQ, kde nájdete detailné informácie o každom produkte a dozviete sa tiež viac o systémových požiadavkách a klientskej podpore.

Obmedzenia

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Amazon Web Services Credits nájdete tu.

Získať tento produkt

Keď bude vaša požiadavka o grant schválená, administrátor programu TechSoup pošle na e-mailovú adresu vašej organizácie inštrukcie, ako získať vaše grantové kredity AWS.

Description

Kreditný program spoločnosti Amazon Web Services (AWS) pre neziskové organizácie poskytuje oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam propagačné kredity na využitie cloudových služieb. Cloudová platforma AWS ponúka prístup k vysoko výkonnému výpočtovému výkonu, úložiskám dát, zálohovaniu dát, vývoji, analýzam, hostingu a ďalším službám s cieľom umožniť neziskovým organizáciám rásť a rozvíjať sa bez toho, aby boli nútené investovať do fyzickej infraštruktúry.
Grant o výške 1 000 USD vo forme AWS kreditov s platnosťou 12 mesiacov je možné použiť pri úhrade poplatkov za používanie vyžiadaných cloudových služieb AWS , pričom ďalšie vybrané webové služby Amazonu nie je možné týmto spôsobom uhradiť. Organizácie môžu požiadať o grant v hodnote 1 000 USD vo forme AWS kreditov kedykoľvek počas fiškálneho roka. Pre viac informácií si prezrite tabuľku Detaily grantu.

Výhody pre organizácie

Ak už využívate alebo sa chystáte využívať cloudové služby spoločnosti AWS, AWS kredity môžete použiť na:

 • významné zníženie vašich IT nákladov: na jednej strane vďaka nulovým investíciám do nutnej a nákladnej fyzickej infraštruktúry, na druhej strane vďaka možnosti využívať len tie zdroje, ktoré potrebujete, a len vtedy, keď ich práve potrebujete,
 • rozšírenie možností financovania vašej činnosti vďaka pokročilým službám AWS, t. j. hlavne efektívne a za nízkych nákladov získavať, spracúvať, analyzovať a zobrazovať dáta rentabilným spôsobom a následne ich využívať k informovanému fundrasingovému rozhodovania a efektívnemu cieleniu,
 • analýzy veľkých dátových tokov, úschove petabytov dát a zdieľanie výsledkov so spolupracovníkmi,
 • vybavenie dobrovoľníkov, krátkodobých zamestnancov alebo ďalších zamestnancov virtuálnymi desktopmi podľa momentálnej potreby,
 • rozšírenie vášho globálneho pôsobenia a poskytnutia vašich riešení tam, kde sú potrebné,
 • správu cloudových služieb AWS, platforiem, aplikácií a systémov vašej organizácie z jedného zariadenia.

Hlavné funkcie

Služba Amazon Web Services ponúka nasledujúce funkcionality, z nich každá obsahuje viacero služieb, ktoré môžete využiť v rámci kreditného programu.

 • Výpočtová sila
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) je vo svojej podstate škálovateľná cloudová alternatíva virtuálnych serverov, ktorá dodáva dodatočnú výpočtovú silu, zahŕňa databázy, business aplikácie a migrácie.
  • Amazon EC2 Container Service vám umožňuje spúšťať aplikácie na spravovaných klastroch Amazon EC3, eliminuje teda nutnosť inštalovať, spravovať a škálovať vaše vlastné klastrové riešenia.
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Výpočtovej sily spoločnosti Amazon.
 • Úložisko
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) poskytuje trvalé lokálne úložisko pre Amazon EC2, databázy, zálohovanie dát, business aplikácie a ďalšie.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sprístupňuje dáta jednej alebo viacerých EC2 inštancií pre zobrazenie obsahu, business aplikácie, spracovanie mediálnych súborov a ďalšie.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) umožňuje nahrávať dáta odkiaľkoľvek z internetu pre užívateľmi generovaný obsah, online archívy, grid computing a ďalšie.
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Úložiska spoločnosti Amazon.
 • Databáza
  • Amazo Amazon RDS, Amazon Aurora a Amazon DynamoDB sú relačnej databázy vybudované pre rýchlu prácu s dátami a ich správu.
  • Amazon Redshift umožňuje uchovávať a spravovať dáta v rádoch petabytov.
  • Amazon ElastiCache pomáha rozvíjať, prevádzkovať a škálovať vyrovnávaciu pamäť (cache).
  • Prezrite si kompletný zoznam služieb spolu s detailmi Databázy spoločnosti Amazon.
 • Pokročilá výpočtová sila:
  • Amazon Web Services poskytuje ďalšie vysoko výkonné výpočtové služby s možnosťami a schopnosťami, ktoré ďaleko presahujú možnosti tradičných IT systémov, a to vrátane služieb prenosu dát (migrácie), sieťovania a dodávania obsahu, nástrojov pre vývoj a ďalšie. Prezrite si kompletný zoznam možností Amazon Web Services.

Podpora

Spoločnosť AWS poskytuje bezplatnú Základnú podporu (Basic Support), ktorá by mala účinne uspokojiť väčšinu potrieb organizácií v oblasti používateľskej podpory.
Ak si prajete upgradovať na developerský (Developer Support) alebo podnikateľský (Business Support) plán podpory, môžete použiť vaše AWS kredity k úhrade poplatku za využitie podpory . AWS kredity však nepokrývajú poplatky za sprevádzkovanie podpory. Spoločnosť AWS vám odporúča sa pred vlastným rozhodnutím starostlivo zoznámiť s detailmi plánov podpory a poplatkami za ich použitie.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný.

Detaily grantu

Pozrite si stránku Amazon Web Services – Často kladené otázky, kde môžete nájsť odpovede na vaše ďalšie otázky.

Neoprávnené služby

AWS kredity nie sú platné pre žiadne poplatky pre Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 (registrácia domény alebo prenos domény) alebo akýkoľvek poplatok vopred za akúkoľvek službu.

Povinný AWS účet

Príjemcovia služby a grantu musia disponovať platným účtom AWS ID s názvom organizácie uvedeným v položke Názov účtu (Account Name), aby mohli požiadať o AWS kredity vo forme grantu.
Ak vaša organizácia nemá platný AWS účet, musí sa najprv zaregistrovať a vytvoriť si vlastný AWS účet a až potom požiadať o grant.
K vytvoreniu AWS účtu je potrebná platobná karta.

Dostupnosť služby

Prosím, preskúmajte dokument AWS Region Table (tabuľku regiónov spoločnosti AWS), ktorá vás zoznámi s dostupnosťou služieb na vyžiadanie podľa jednotlivých regiónov.

Podmienky kreditného programu
 • Organizácie môžu požiadať o grant v hodnote 1 000 USD vo forme AWS kreditoch počas fiškálneho roka (od 1. júla to 30. júna).
 • Kredity sú platné iba 12 mesiacov od okamihu, kedy boli pripísané k AWS účtu organizácie.
 • Ak máte prepojené účty, kód sa vyčerpá na úrovni platiteľa vo všetkých prepojených účtoch bez ohľadu na to, v ktorom účte tento kód použijete.
 • Ďalšie užitočné informácie nájdete v dokumente Zásady a podmienky Kreditného programu spoločnosti AWS pre neziskové organizácie.
Ďalšie používateľské poplatky za služby

Ďalšie poplatky budú účtované organizácii v nasledujúcich situáciách:

Pre úhradu dodatočných servisných poplatkov je nutná platobná karta.

Spoločnosť AWS odporúča organizáciám využiť monitorovaciu službu Amazon CloudWatch k nastaveniu upozornení na fakturáciu (Billing alert), ktoré vás upozorní na vzniknuté platobné záväzky a umožní sa tak vyhnúť nečakaným finančným výdavkom.

Skúšobná verzia AWS zadarmo

Spoločnosť AWS okrem Kreditného programu AWS pre neziskové organizácie ponúka tiež skúšobnú verziu zadarmo (AWS Free Tier) pre všetkých nových klientov po dobu 12 mesiacov od prvej registrácie. Služba AWS Free Tier (skúšobná verzia zadarmo) nie je súčasťou Kreditného programu AWS. Umožňuje novým klientom získať prístup k istým AWS službám a využívať ich až do určitého limitu úplne zadarmo.
Spoločnosť AWS odporúča potenciálnym záujemcom o grant zaregistrovať sa najprv do služby AWS Free Tier (skúšobná verzia zadarmo) a až potom si požiadať o grant.
Dôležitá poznámka: Udelené AWS kredity neobnovujú 12-mesačnú lehotu prístupu k službe AWS Free Tier (skúšobnej verzii zadarmo).

Pokračovanie služby po jednom roku

AWS kredity poskytnuté týmto grantom sú platné 12 mesiacov od ich pripísania na daný účet AWS. Organizácie môžu požiadať o grant v hodnote 1 000 USD vo forme AWS kreditoch počas fiškálneho roka (od 1. júla to 30. júna).
Po použití všetkých kreditov alebo po ich exspirovaní po uplynutí 12 mesiacov budú všetky použité služby spoplatňované podľa štandardných sadzieb prostredníctvom kreditnej karty prepojenej s účtom AWS organizácie.

Vyskúšajte Cloudové služby spoločnosti AWS

Skúšobná verzia zadarmo sprístupní nasledujúce cloudové služby spoločnosti AWS.

Príjemcovia grantu si môžu nechať pripísať AWS kredity, získané cez tento program, k akémukoľvek existujúcemu AWS účtu vrátane účtov vytvorených pre bezplatnú skúšobnú verziu.

Oprávnenosť súčasných klientov

Tento grant je dostupný pre súčasných aj minulých klientov spoločnosti AWS. Kredity získané v rámci tohto programu môžu byť pripísané k existujúcim AWS účtom.

Účasť v dotazníkovom prieskume

Príjemcovia grantu musia vyplniť dotazník, ktorý im bude doručený po získaní grantu a pripísaní kreditov.

Požiadavky na systém

 • Navštívte stránku Amazon FAQ, kde nájdete detailné informácie o každom produkte a dozviete sa tiež viac o systémových požiadavkách a klientskej podpore.

Obmedzenia

Pravidlá programu, oprávnenosť a obmedzenia programu Amazon Web Services Credits nájdete tu.

Získať tento produkt

Keď bude vaša požiadavka o grant schválená, administrátor programu TechSoup pošle na e-mailovú adresu vašej organizácie inštrukcie, ako získať vaše grantové kredity AWS.

X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow