FlixBus

 • Množstvo: Oprávnené organizácie môžu počas jedného fiškálneho roku (trvá od 1. júla do 30. júna) požiadať o 2 000 kupónov na zľavu.
 • Rozpočet: Nárok na zľavové kupóny majú oprávnené organizácie s ročnými prevádzkovými rozpočtami ľubovoľnej veľkosti.
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: Kupóny sú k dispozícii iba oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam.
 • Typy organizácií: Nárok na kupóny majú všetky typy oprávnených organizácií.
 • Zmluvné podmienky: Organizácie, ktoré požadujú kupóny na zľavu, musia súhlasiť so všetkými platnými zmluvnými podmienkami.
 • Antidiskriminačné politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Organizácie musia byť ochotné a schopné potvrdiť, že sú nevylučujúce a nediskriminujúce zo žiadneho z uvedených dôvodov, aby mohli získať kupóny.
 • Prípadová štúdia: Prijímajúca organizácia musí byť ochotná a schopná poskytnúť informácie spoločnosti FlixBus za účelom vytvorenia prípadovej štúdie.
 • Distribúcia produktov:
  • Kupóny budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Kupóny sú určené pre zamestnancov, dobrovoľníkov a členov oprávnených neziskových organizácií.
  • Prijímajúca organizácia nesmie získané kupóny previesť, darovať alebo predať.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow