TeamViewer - Program darovania

Browse Products
 • Množstvo:
  • Oprávnené organizácie môžu požiadať o jedno darované ročné predplatné služby TeamViewer Business počas každého fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka)
  • Oprávnené organizácie môžu požiadať o toľko zľavnených ročných predplatných na produkty TeamViewer, koľko ich budú potrebovať.
 • Rozpočet:
  • Pre darované ročné predplatné služby TeamViewer Business sú oprávnené organizácie s ročným prevádzkovým rozpočtom vo výške 11,5 milióna USD alebo menej (resp. ekvivalent v Euro).
  • Zľavnené predplatné na produkty spoločnosti TeamViewer sú k dispozícii všetkým oprávneným organizáciám, bez ohľadu na výšku ich ročného rozpočtu.
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: O tieto produkty môžu požiadať iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu TechSoup Slovensko
 • Obmedzenia podľa typu aktivít: Všetky typy oprávnených organizácií majú nárok na produkty poskytované cez tento darovací program.
 • Existujúci zákazníci: Organizácie, ktoré už majú platené predplatné na produkty spoločnosti TeamViewer, nie sú oprávnené získať predplatné na produkty cez tento program.
 • Pravidlá a podmienky: Organizácie, ktoré požiadajú o predplatné na produkty spoločnosti TeamViewer, musia súhlasiť s príslušnými pravidlami a podmienkami ich používania.
 • Anti-diskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadová štúdia: Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti TeamViewer podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.
 • Poskytovanie produktov
  • Produkty budú poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Akékoľvek produkty spoločnosti TeamViewer získané prostredníctvom tohto programu nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow