Adobe

Adobe Cloud

Adobe Unlimited

 

 • Množstvo: Oprávnené organizácie môžu počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka) požiadať o
  • prístup k neobmedzenému počtu vybraných desktopových produktov ročne pre programy Adobe (Desktop) a Adobe (Unlimited),
  • prístup k neobmedzenému množstvu individuálnych predplatných plánov za zvýhodnenú sadzbu (program Adobe Cloud).
 • Rozpočet:
  • Pre produkty Acrobat Pro 2020 sú oprávnené organizácie s ročným prevádzkovým rozpočtom vo výške 10 milióna USD alebo menej (resp. ekvivalent v Euro).
  • Ostatné produkty sú k dispozícii všetkým oprávneným organizáciám, bez ohľadu na výšku ich ročného rozpočtu.
 • Účasť v programe darovania spoločnosti Adobe
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: O tento softvérový dar môžu požiadať iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.
 • Obmedzenia podľa typu aktivít: Všetky typy oprávnených organizácií majú nárok na produkty poskytované cez tento darovací program.
 • Pravidlá a podmienky: Organizácie, ktoré požiadajú o produkty spoločnosti Adobe, musia súhlasiť s príslušnými pravidlami a podmienkami ich používania.
 • Anti-diskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Prípadové štúdie: Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Adobe podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.
 • Poskytovanie produktov:
  • Darované desktopové produkty sú poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Produkty poskytované cez zľavnené ceny môžu využívať iba jednotlivci, ktorí sú členmi, pracovníkmi alebo dobrovoľníkmi oprávnených organizácií.
  • Akékoľvek produkty spoločnosti Adobe získané prostredníctvom tohto programu darovania nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow