Microsoft CSP zľavy

Microsoft SA zľavy

Microsoft Cloud

Microsoft dary

 • Množstvo:
  • Organizácie môžu od spoločnosti Microsoft požadovať neobmedzený počet zľavnených produktov a cloudových ponúk.
  • Žiadosti organizácie na získanie zľavnených produktov musia obsahovať aspoň 5 licencií. Týchto 5 licencií môže byť pre rovnaký produkt alebo ako kombinácia rôznych produktov. Od tejto požiadavky sa pri niektorých produktoch upúšťa.
  • Táto požiadavka sa týja najmä týchto produktov:
   • BizTalk Server Standard (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises User CAL (Discounted)
   • SQL Server Standard Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • SQL Server Enterprise Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • System Center Datacenter (Discounted)
   • System Center Standard (Discounted)
   • Visual Studio Enterprise with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Professional with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Test Professional with MSDN (Discounted)
   • Windows Remote Desktop Services – External Connector License (Discounted)
   • Windows Server Datacenter (Discounted)
   • Windows Server External Connector License (Discounted)
  • Pre viac informácií o limitoch žiadostí navštívte stránku Microsoft: Pravidlá a podmienky programu
 • Rozpočet: Pre tieto programy sú oprávnené organizácie s ročným prevadzkovým rozpočtom v akejkoľvek výške.
   
 • Iba pre neziskové organizácie:
  • Produkty sú dostupné len pre neziskové organizácie.
  • Spoločnosť Microsoft požaduje, aby sa organizácie, ktoré žiadujú zľavnené produkty, zaregistrovali na jej neziskovom portáli a certifikát oprávnenosti na zľavnený softvér zaslali do programu Techsoup Slovensko.
  • Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo vyhovieť alebo zamietnuť žiadosť organizácie kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
 • Oprávnené typy organizácií: Nárok na zľavnené produkty a cloudové ponuky spoločnosti Microsoft majú iba neziskové organizácie, ktorých misie sú prínosom pre miestnu komunitu. Medzi ne môžu patriť organizácie s nasledujúcimi účelmi:
  • poskytovanie peňazí, tovaru alebo služieb chudobným ľuďom,
  • podpora vzdelávania,
  • zlepšovanie životných podmienok,
  • zachovanie kultúry a kultúrnych pamiatok,
  • zachovanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
  • ochrana ľudských práv,
  • rozvoj občianskej spoločnosti.
 • Neoprávnené typy organizácií: Nie všetky organizácie oprávnené pre program darov spoločnosti Microsoft sú zároveň oprávnené pre program zliav a cloudový program spoločnosti Microsoft. Medzi neoprávnené organizácie napríklad patria:
  • štátne organizácie alebo agentúry, okrem iného príspevkové organizácie, medzinárodné vládne organizácie alebo organizácie OSN.
  • vzdelávacie inštitúcie vrátane základných, stredných a vysokých škôl,
  • verejné knižnice,
  • neverejné či súkromné ​​knižnice, školské knižnice, špecializované knižnice, vojenské knižnice či knižnice prevádzkované vládnymi agentúrami, ktoré nie sú prístupné širokej verejnosti.
  • zdravotnícke organizácie a siete – vrátane nemocníc, ambulantných stredísk, domácich zdravotných a asistenčných zdravotných organizácií, zdravotných výskumných organizácií či laboratórií,
  • obchodné a profesijné organizácie a združenia,
  • profesionálne a poloprofesionálne športové organizácie,
  • politické organizácie, odborové organizácie a únie, členské spolky,
  • organizácie zaoberajúce sa repasovaním počítačov, ktoré by darovaný softvér využili na inštaláciu na počítače, ktoré sú potom distribuované neziskovým organizáciám alebo školám. V prípade, že vaša organizácia patrí do tejto kategórie, navštívte stránky Registered Refurbisher Program.
    
 • Územie: Organizácie v Portoriku nie sú spôsobilé požadovať od spoločnosti Microsoft zľavnené produkty a cloudové ponuky. Oprávnené sú organizácie na všetkých ostatných územiach USA.
 • Pravidlá a podmienky: Organizácie, ktoré žiadajú o produkty spoločnosti Microsoft, musia súhlasiť so všetkými súvisiacimi podmienkami služieb.
 • Zmena podmienok: Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo nahradiť alebo pozmeniť pravidlá a podmienky tohto programu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Anti-diskriminačná politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.
 • Často kladené otázky: Ďalšie informácie o zdrojoch spoločnosti Microsoft pre neziskové organizácie nájdete na stránke FAQ spoločnosti Microsoft pre neziskové organizácie (stránka je po anglicky).
 • Dodatočné požiadavky oprávnenosti: Zoznam vhodných typov organizácií a všetky ostatné požiadavky na oprávnenosť nájdete na stránke Oprávnenosť neziskových organizácií pre spoločnosť Microsoft.
   
 • Požiadavky na efektívne používanie darovaných cloudových služieb: Spoločnosť Microsoft vyžaduje, aby organizácie, ktoré dostávajú darované cloudové služby, využívali aktívne aspoň 85 percent zo všetkých týchto darovaných licencií. Microsoft definuje aktívne využívanie ako používateľa, ktorý za posledných 90 dní aspoň raz použil niektorú cloudovú službu Microsoft 365. Tieto služby zahŕňajú Exchange Online, Yammer, Microsoft Teams a Microsoft 365 Apps. Všimnite si, že používanie aplikácií Office s trvalou licenciou, ako je Office Standard alebo Office Professional, sa do ukazovateľov pre sledovanie aktívneho používania cloudových služieb nezapočítava. Ďalšie informácie o tejto požiadavke nájdete na stránke FAQ spoločnosti Microsoft pre neziskové organizácie.
   
 • Distribúcia produktov:
  • Produkty budú v rámci tohto programu distribuované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.
  • Produkty z cloudovej ponuky smú používať iba:
   1. platení zamestnanci neziskových organizácií;
   2. neplatení pracovníci, ktorí v organizácii plnia manažérske, prevádzkové alebo zmocnenecké (fiduciary) povinnosti a zároveň nebudú licencie používať k osobným účelom.
  • Dobrovoľníci, členovia a príjemcovia služieb oprávnených organizácií nie sú na používanie licencií a produktov oprávnení.
  • Strešné organizácie, vrátane nimi riadených sesterských alebo dcérskych spoločností, ktoré využívajú zdieľané alebo centralizované IT systémy, majú nárok iba na jeden darcovský účet pre cloudové ponuky.
  • Prijímajúca organizácia nemôže licencie ani predplatné spoločnosti Microsoft akokoľvek prevádzať či predávať iným organizáciám, a to ani partnerským neziskovým organizáciám alebo legálne nezávislým sesterským organizáciám.
  • Produkty Microsoft získané cez tento program nemôžu byť inštalované na počítače, ktoré budú predané alebo darované inej organizácii či jednotlivcovi, aj keby išlo o dobročinný projekt alebo program.
    
 • Vrátenie peňazí a vrátenie tovaru
  • Ak chcete vrátiť alebo vymeniť darované alebo zľavnené produkty spoločnosti Microsoft, ktoré ste dostali, budete musieť vrátiť všetky produkty spoločnosti Microsoft v žiadosti a zadať novú žiadosť o požadované položky spoločnosti Microsoft.
  • Keďže všetky produkty spoločnosti Microsoft sú určené len na prevzatie, vrátenie bude akceptované iba vtedy, ak nebol nainštalovaný žiadny softvér a ak ste produkt dostali nie skôr ako pre 60 dňami.
  • Ak chcete vrátiť alebo vymeniť softvérový produkt spoločnosti Microsoft, kontaktujte náš servis pre zákazníkov.
  • Darovacie limity na vašom účte sa zvyčajne obnovia do ôsmich pracovných dní po dokončení vrátenia.
X
{link_name} zabezpečuje všetky procesy posudzovania a služby pre zákazníkov programu TechSoup Slovensko. Navštívte stránku {link_name}arrow